DØMT: Kurderen Bestun Karim Assad var etterlyst internasjonalt i over ti år – utpekt som hovedmannen bak to grove gjengvoldtekter i Oslo i 2004. Foto: INTERPOL/SCANPIX

Iraker på flukt siden 2005: Må betale 5 millioner i erstatning etter gjengvoldtekt

Etter å ha vært på rømmen i over ti år, er 39-årige Bestun Karim Assad nå idømt ni og et halvt år i fengsel for gjengvoldtekter, og må betale over 5 millioner kroner til ofrene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det framgår av en dom i Borgarting lagmannsrett datert mandag 27. mars.

Assad ble 15. mars i fjor tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en 16-årig kvinne han hadde forsynt med heroin, og for å ha skaffet seg seksuell omgang med en annen kvinne gjennom vold eller truende adferd. Begge overgrepene er gjengvoldtekter.

Bakgrunn: Tiltalt for gjengvoldtekt pågrepet i Slovenia

De to voldtektene fant sted på Skullerud i Oslo i desember 2004, men 39-åringen stakk av. Ifølge domspapirene ble han stanset i en trafikkontroll i januar 2005, men løp unna politiet og forsvant. Han ble regnet som farlig og var etterlyst av Interpol fram til han ble pågrepet i Slovenia i 2015. Da hadde han operert med flere identiteter, opplyste politiet.

Ifølge domspapirene kjøpte Assad heroin til 16-åringen som senere ble voldtatt i hans leilighet mens hun flere ganger sa nei og motsatte seg handlingene. Totalt var det seks menn som voldtok henne, mens Assad holdt henne og tok kvelertak på henne. Han etterlot også DNA-spor.

De fem andre mennene ble i 2005 dømt til fengsel fra fire til åtte år i Oslo tingrett. To av de fem dømte, foruten Assad, var delaktige i begge voldtektene.

Les mer: Fem dømt for gjengvoldtekt

Jenta beskrev i den første rettssaken 39-åringen som den mest brutale, og sa at han begikk den første voldtekten.

– De brukte meg som madrass. Alle dem som var der visste at jeg ikke ville det, sa jenta som fortalte at hun fikk fysiske skader av overgrepene.

Det andre voldtektsofferet ble lovet kjørt hjem fra byen i en bil der den dømte også befant seg. I stedet ble hun kjørt til hans leilighet. Der ble hun kledd av og voldtatt mens hun ble holdt fast og slått. Voldtektsmennene var veldig aggressive, og en av dem truet med å skjære henne opp. Hun ble også truet med drap om hun fortalte noe. Senere ble hun undersøkt på voldtektsmottak.

Skjedde i 2004

Tiltalen som ble tatt ut mot Assad og de fem andre mennene i 2005, ble beskrevet som en av norgeshistoriens verste gjengvoldtekter.

I oktober 2015 ble han pågrepet i Slovenia, og i januar i fjor ble han utlevert til Norge. Siden da har han sittet varetektsfengslet.

Så du: Minst 40 så på at flere forgrep seg på en 15-årig jente. Ingen varslet politiet

Han ble først dømt i Oslo tingrett i oktober, til ti års fengsel med fradrag av varetektsfengslingen. Han ble ikke idømt saksomkostninger, men dømt til å betale oppreisning og erstatning til de fornærmede, henholdsvis 100.000 i oppreisning til hver, og drøye 2,5 millioner i erstatning for inntektstap til den ene kvinnen. Denne dommen anket han.

Under ankeforhandlingen i lagmannsretten tidligere denne måneden, trakk voldtektsmannen anken over skyldspørsmålet i post to av tiltalen.

Alvorlige ettervirkninger

Lagmannsretten kom fram til at Assad er skyldig i voldtekter av de to kvinnene, og at disse «er begått av flere i fellesskap og/eller på en særlig smertefull og/eller krenkende måte». Retten tok også stilling til ofrenes krav om oppreisning og erstatning.

Husker du: Reagerer på voldtektsdom mot prostituerte

Retten skriver at begge ofrene «har hatt store og alvorlige ettervirkninger av voldtektene og sliter fortsatt med dem. Voldtektene preger fortsatt livene deres. (…) var før voldtekten en livsglad, ung kvinne, men hun strever nå tungt. Ingen av dem har kommet i vanlig arbeid. Dette tilsier strenge straffer».

De to andre gjerningsmennene som var med på begge voldtektene, fikk dom i tingretten i 2006 etter anke. De ble dømt til henholdsvis syv og åtte år i fengsel. Retten mener det er skjerpende at voldtektene skjedde i 39-åringens leilighet og at han tok initiativet til den første voldtekten. Han var også den som kjøpte heroin til voldtektsofferet på 16.

PTSD og tapt inntekt

Retten har også lagt til grunn at straffenivået for voldtekt er skjerpet siden voldtektene fant sted, og at det er den tiltaltes egen skyld at han stakk fra politiet og en rettssak dermed ikke er gjennomført før nå. De landet derfor på en straff på omtrent ti år, med seks måneder fratrekk for tilståelsen av den ene voldtekten.

Gjennomgang av voldtektsdommer: Etnisk norske får mildere straff

I kravene om erstatning og oppreisning, har retten vektlagt at den daværende 16-åringen fikk diagnosen postraumatisk stressyndrom (PTSD) som nå er blitt kronisk. Den mener dermed at man kan gå over normbeløpet.

Offeret har krevd 4,5 millioner kroner i erstatning for tapt inntekt og framtidig mulighet til inntektsgivende arbeid. Etter en samlet vurdering fastsatte lagmannsretten beløpet til 2 millioner kroner, i tillegg til de 100.000 i oppreisning. Det andre offeret fikk erstatningen for tap av fremtidig inntekt beregnet til 3 millioner kroner.

Advokat: – Høyere enn forventet

39-åringens advokat, Torgeir Tønsager Falkum, mener straffenivået er noe høyere enn han forventet, sammenlignet med de to dommene i 2006.

– Jeg synes nok at retten tar noe høyere utgangspunkt enn det jeg ville forvente. Da tar jeg også høyde for at man ser hen til en gradvis utvikling i straffenivået i den type saker. Om man sammenligner det han har gjort med de to som er dømt, synes jeg min klient har fått et for høyt utgangspunkt, sier han til VG.

Advokaten har så langt ikke fått diskutert dommen med klienten.

– Hva tenker du om erstatningssummene?

– Det som er spesielt her, er at min klient har vært fraværende i flere år. Da har de fornærmede kunnet dokumentere hvordan ting har gått, noe som selvsagt ikke var mulig i 2006. Dette har igjen gitt lagmannsretten et bredere grunnlag for å si noe om et tap i fremtidig erverv. Det spesielle i denne saken er at det også har vært andre momenter utenfor voldtektene, som har medført at de fornærmede har fått redusert fremtidig arbeidsevne, sier Falkum.

Assad kom til Norge i 1999 og jobbet blant annet som baker ved en pizzarestaurant. I januar 2004 ble han dømt til 24 dagers fengsel for vold mot en politimann i forbindelse med en demonstrasjon mot krigen i Irak utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder