FORHANDLER FORTSATT: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på vei inn til et nytt budsjettmøte med regjeringspartiene klokken 12 tirsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

Regjeringen sliter med KrF-regningen: 350-kronersgrensen kan forsvinne

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre sliter med å finne penger til å finansiere KrFs krav om økt barnetrygd og en rekke andre formål som KrF vil ha penger til. Derfor kan den tollfrie grensen for netthandel på 350 kroner forsvinne eller bli kraftig redusert.

– KrF ha mange krav som koster milliarder. Å finne inndekning for dem har vært vanskelig, sa Frps budsjettforhandler Helge André Njåstad på vei inn i et nytt forhandlingsmøte med KrF tirsdag.

Økt barnetrygd er det aller dyreste kravet på listen som KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har med seg i bytte mot å støtte regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Regjeringspartiene har tidligere stått fast på at det samlede skatte- og avgiftstrykket ikke må øke for å komme KrF i møte.

les også

KrF krever skatteøkninger i statsbudsjettet

KrF-forhandlerne, Ropstad og Hans Fredrik Grøvan, har også med seg et krav om at ordningen med avgiftsfri netthandler for varer inntil 350 kroner, skal fjernes. Ifølge KrFs eget budsjett kan det gi en merinntekt for staten på 750 millioner kroner i 2019.

350-kronersgrensen kan falle

VG er kjent med at regjeringspartiene underveis i forhandlingene har vært villig til å komme KrF i møte i dette kravet, som en del av inndekningen.

Ifølge VGs opplysninger kan det derfor ligge an til at denne tollfrie grensen blir senket, eventuelt fjernet helt, i 2019-budsjettet.

Men av tekniske grunner lar dette seg ikke gjøre allerede fra nyttår. Det er også vanskelig å anslå en merinntekt for statskassen, ettersom netthandelen garantert vil falle om avgiftsfritaket forsvinner, og det er usikkert om forbrukerne vil handle tilsvarende varer i norske butikker med full moms.

SSB: Netthandel under 350 kroner har eksplodert

Næringslivet enig med KrF

For KrFs sjefforhandler Kjell Ingolf Ropstad betyr det også større inntekter som KrF da kan omdisponere til sine formål, men langt fra milliardbeløpet som må til for å gi barnetrygden et reelt løft.

– VI mener at det fortsatt er en god inndekning. Dette kravet er næringslivet veldig enig med KrF i, sa Kjell Ingolf Ropstad på vei inn i forhandlingsmøtet.

KrF var i 2014 med på å innføre dagens tollfrie grense, da den ble økt fra 200 til 350 kroner.

Partigruppene på Stortinget skal være i beredskap for å møtes allerede tirsdag ettermiddag, dersom forhandlerne kommer fram til et forslag til budsjettavtale som de kan anbefale.

les også

Erna Solberg: – Nestlederne i KrF tok initiativ til møtet

Ny dynamikk

I KrF er det store forventninger om at regjeringspartiene nå må komme dem ekstra langt i møte i forhandlingene om statsbudsjettet, for å skape et godt klima i sonderingene med KrF om en utvidelse av regjeringen.

– Dette handler ikke KrF, men om en annen dynamikk om man går fra en mindretallsregjering til en flertallsregjering. Jeg har sett hvordan regjeringen har hatt utfordringer med å få en del saker igjennom i Stortinget det siste året, sier Kjell Ingolf Ropstad til VG.

les også

Nytt brev avslører Ernas nye gave til KrF: Setter bioteknologi-utnevnelser på vent

Ingen selvfølge

Samtidig tar han høyde for at det slett ikke er sikkert at KrF blir enige med Høyre, Frp og Venstre om en regjeringsplattform slik at KrF kan bli en del av Solberg-regjeringen:

– VI er opptatt av å lande mest mulig, spesielt fordi det ikke er en selvfølge at det blir en plattform til slutt, sier Ropstad.

KrF-nestlederen bekrefter tirsdag formiddag VGs opplysninger fra mandag kveld om at Hans Olav Syversen, tidligere parlamentarisk leder blir hentet inn som rådgiver i sonderinger og eventuelle regjeringsforhandlinger senere. Han skal imidlertid ikke være en del av KrF-delegasjonen som forhandler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder