FÅR IKKE UTVALGSTØTTE:  Finansminister Siv Jensens forklaring på hvorfor Christine Meyer måtte gå av som SSB-sjef, får ikke støtte hos Jensens eget SSB-utvalg.
FÅR IKKE UTVALGSTØTTE: Finansminister Siv Jensens forklaring på hvorfor Christine Meyer måtte gå av som SSB-sjef, får ikke støtte hos Jensens eget SSB-utvalg. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Siv Jensen får ingen støtte for SSB-forklaringen

Publisert: Oppdatert: 20.11.17 23:38

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Ingen av medlemmene i finansminister Siv Jensens eget SSB-utvalg vil støtte hennes forklaring på hvorfor Christine Meyer måtte gå som SSB-sjef.

– Vårt opprinnelige mandat var ikke å vurdere forskningsavdelingen, sier professor Nils-Henrik von der Fehr til VG.

Han er leder av det såkalte Statistikklovutvalget, som skal lage et forslag til ny lov om Statistisk sentralbyrå (SSB).

Solberg avviste at innvandring kostet Meyer jobben: Nye dokumenter avslører at det var tema

Utvalgets arbeid utgjør nå den kritiske kjernen i Jensens begrunnelse for at hun for halvannen uke siden sparket daværende administrerende direktør i SSB, Christine Meyer.

Frp-finansministeren har særlig forsvart seg med disse to punktene:

** Statistikklovutvalget skulle vurdere forskningsavdelingen i SSB. Meyers omorganisering av SSB burde derfor ikke iverksettes før utvalget har levert sin rapport.

** Siv Jensen hevder Meyer har trosset hennes gjentatte advarsler, og likevel satt i gang en omorganisering av forskningsavdelingen.

«Du kan ikke planlegge en slik omorganiseringen all den tid vi har et statistikklovutvalg. Et av oppdragene til dette utvalget er å se på forskningsavdelingen. Da er det rart at det skjer en endring når vi har et offentlig utvalg som ser på nettopp det», sa Jensen i et intervju med VG forrige uke.

Jensen avviser Meyers påstander: – Jeg advarte henne flere ganger

På spørsmål om når forskningsavdelingen ble en del av mandatet til utvalget, svarer Jensen:

«Det har vært en del av mandatet hele tiden», sier Jensen.

Les mandatet til Statistikklovutvalget her.

– Skulle ikke vurdere forskningsavdelingen

Men nå tar altså lederen av utvalget bladet fra munnen, og sier at forskningsavdelingen ikke har noe med deres mandat å gjøre.

Forvirret? Les alt om SSB-saken her

– Det vi skulle vurdere var om det skal være lovpålagt at byrået skal ha forskning eller ikke. Vi skulle nok ikke vurdere forskningsavdelingen som sådan, sier von der Fehr til VG.

Samme fredag som Jensen erklærte for omverdenen at hun ikke lenger hadde tillit til SSB-direktøren, ga hun også et tilleggsoppdrag til utvalget: Utvalget skal nå se på hvordan SSBs forskningsavdeling er organisert.

Meyer mottok trusler: Ble drapstruet

– Nå oppfatter vi at det er mer spesifikt, og vi skal i større grad vurdere hva slags og i hvilket omfang SSB skal drive forskning. Vårt mandat var å skrive en lov, ikke å gå inn i detaljer på hvordan SSB organiserer sitt arbeid. Men siden vi nå har fått en presisering fra departementet, så er vi nødt til å gå mer i detalj enn vi hadde sett for oss, sier utvalgslederen.

Utvalgsmedlem: – Klart mandat hele tiden

VG har vært i kontakt med samtlige medlemmer av utvalget for å undersøke om også resten av utvalget stiller seg bak vurderingen til lederen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Seks spørsmål til Siv

– Det samsvarer med min forståelse, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum, som har vært en av Meyers sterkeste kritikere de siste ukene.

– Mandatet vårt har vært klart hele tiden. Jeg støtter 100 prosent det von der Fehr sier, sier sivilingeniør Astrid Undheim.

– Jeg synes det er veldig rart om en lov skal forordne organiseringen av et forvaltningsorgan i detalj. Men at byrået skal drive med forskning er innenfor det som vanligvis reguleres av lover, sier fagdirektør Marta Ebbing ved Folkehelseinstituttet.

Les også: Toppbyråkrat i Finansdepartementet: – SSB lånte sitt varemerke til noe som var «helt vilt»

Sven Ole Fagernæs, sjef for Statistics Denmark Jørgen Elmeskov og nestleder i LOs samfunnspolitiske avdeling, Liv Sannes, vil ikke svare på om de er enige eller uenige i utvalgslederens vurdering av mandatet.

Giske: Sparker beina under Jensens påstand

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har startet undersøkelser av Siv Jensens håndtering i saken og vil se på saken på tirsdag. Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske er ikke nådig om Jensens forklaring om hvorfor Meyer måtte gå:

– Dette sparker beina under Siv Jensens påstand om at departementet hadde bedt Meyer vente med omorganiseringen av forskningsavdelingen. Jensens "bevis" er referat som viser at departementet ba SSB unngå å foregripe utvalgets innstilling. Men hvis utvalget ikke anså innretningen av forskningsavdelingen som en del av sitt mandat, har jo Meyer helt rett i at omorganisering ikke gikk på tvers av utvalgets innstilling, sier Giske til VG.

Dette er erstatteren: Birger Vikøren erstatter Christine Meyer

– Dette er semantikk og tatt ut av sammenheng, skriver finansminister Siv Jensen i en kommentar til VG gjennom sin kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen.

– Statistikklovutvalgets mandat er offentlig og publisert på vår nettside. Der fremgår det tydelig at utvalget blant annet skal «vurdere om det fortsatt skal være en lovpålagt oppgave for SSB å utnytte statistikken til analyse og forskning». Det er grunn til å vente at utvalget vil legge frem en bred drøfting av forsknings- og analysevirksomheten i SSB, som vil kunne få betydning for hvordan virksomheten skal organiseres. Finansdepartementet har derfor, gjennom hele denne prosessen og gjentatte ganger, advart SSB-ledelsen mot å gjøre endringer i forskningsavdelingen som vil kunne foregripe anbefalinger fra utvalget.

Denne artikkelen handler om