LOKALENE: Det Norske Kartselskap AS har lokaler på Ulven i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Arbeidstilsynet varsler flere pålegg mot Det Norske Kartselskapet

Arbeidstilsynet tegner i en fersk tilsynsrapport et bilde av Det Norske Kartselskapet AS som en bedrift med «sterk sosial kontroll».

Arbeidstilsynet gikk raskt til uanmeldt tilsyn hos salgsbedriften Det Norske Kartselskapet AS (DNKS) før jul i forbindelse med VGs artikler om bedriftens tette samarbeid med terapeuten Espen Andresen.

Andresen eier blant annet selskapet Addictologi Akademiet AS, og har i over ti år drevet med terapi og utdannelse innenfor prinsippene i «addictologien».

les også

Tidligere klienter fortviler: 13 henleggelser

Det Norske Kartselskapet AS eies av Andresens tidligere klient Laila Mjeldheim og driver med salg av digitale kartoppføringer. Frem til oktober i fjor hadde hennes ansatte kontraktsfestet obligatorisk gruppeterapi med Andresen.

Fredag 8. desember dro Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk til Det Norske Kartselskapet, som i dag har syv ansatte.

Bakgrunn: Terapeuten og forretningskvinnen

Pålegg

Arbeidstilsynet vurderer syv pålegg mot bedriften. Dette går blant annet på arbeidets organisering med tanke på et forsvarlig arbeidsmiljø, at arbeidsavtaler skal være i tråd med arbeidsmiljøloven og registrering av reell arbeidstid.

I rapporten beskrives den nære forbindelsen til Andresens enmannsbedrift Addictologi Akademiet AS.

STOR OVERSIKT: Les alt om avsløringen!

Ansatte har i intervjuer med Arbeidstilsynet beskrevet arbeidsmiljøet som «godt, med åpenhet og trygghet, fritt for baksnakking».

«Sosial kontroll»

Senere i rapporten, under tittelen «sosial kontroll», bemerker Arbeidstilsynet at den «sterke lojaliteten som de ansatte viser til virksomheten og virksomhetens leder kan tyde på sterk sosial kontroll».

Ansatte som «jobber mest henhold til selskapets verdier blir valgt av andre ansatte til å fungere som ledere i perioder», og dette er verdier som er «noe overlappende med addictologilæren».

les også

Tidligere Økokrim-sjef: Åpenbar mistanke om økonomisk kriminalitet

Ifølge Arbeidstilsynet er det å «bli utsatt for kontinuerlige daglige vurderinger av egen tilslutning til det vi oppfatte som noe diffuse bedriftsverdier», noe som kan være «belastende».

Tilsynsrapporten peker spesielt på at «bruk av uklare begreper som ’tilfriskning’ og ’tilslutning til verdier’ som grunnlag for reaksjoner, er et eksempel på kontroll».

Tilfriskning er et sentralt begrep i addictologien, som har røtter i 12-trinnsfilosofien bak blant annet Anonyme Alkoholikere-bevegelsen.

STYRELEDER: Laila Mjeldheim er styreleder og eneeier av Det Norske Kartselskap AS. Foto: Geir Olsen, VG

Trekk i lønn

Reaksjonene ansatte kan få, ifølge rapporten, er for eksempel trekk i lønn, spesifisert som «konsekvenstrekk» ved ureglementært fravær, men også for «ikke å tømme oppvaskmaskinen.»

BAKGRUNN: Les alt om avsløringen her

Overtidsarbeid anses som et «privat anliggende», ifølge intervjuer Arbeidstilsynet har gjort med personer i bedriften. Arbeidsavtalene har et punkt hvor det står: «Det utbetales ikke kompensasjon for overtid.»

I Arbeidstilsynets gjennomgang av de ansattes avtaler, fremgår det videre at bedriften kan trekke lønn eller holde tilbake feriepenger blant annet for kostnader arbeidsgiver har dekket til kurs eller coaching, samt for «annen form for brudd på bedriftens regler for tilfriskning».

les også

Helseministeren ber enkeltpersoner vurdere politianmeldelse

74 har sluttet

Det bemerkes også at 74 arbeidstakere har sluttet i sine jobber i DNKS siden 2007. Høy utskiftning er «tradisjonelt forbundet med faresignaler om opplevd arbeidsmiljø for de ansatte».

Blant andre pålegg Arbeidstilsynet vurderer er:

  • At DNKS må bli tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste
  • Opplæring av ansatte som skal lede andre
  • Opplæring av verneombudet, som ikke var valgt på det tidspunktet tilsynet

DNKS: «Fått gode tips og råd»

Eier og styreleder Laila Mjeldheim kommenterer rapporten slik:

«Det har vært svært nyttig å ha Arbeidstilsynet på besøk. Vi har fått gode tips og råd, og er blitt møtt med stor forståelse for de spesielle utfordringene som er knyttet til å ansette mennesker med rus- og avhengighetsproblemer. Når det gjelder rapporten, er det gledelig at tilsynet har valgt å fokusere på at våre ansatte trives på jobb og at vi har lavt sykefravær. Samtidig er vi for lengst i gang med å iverksette flere av endringene som foreslås, slik at vi kan bli en enda bedre arbeidsplass for våre flotte ansatte. I DNKS ser vi daglig at mennesker får tilbake et fullverdig liv ved hjelp av fast jobb og trygge rammer, og det er vi kjempestolte over!»

les også

Saksøkt for kvart million av Oslo-firma

Rettsprosesser

Flere tidligere ansatte har valgt å gå til sivil sak mot Mjeldheim og hennes bedrift. I enkelte av sakene har det blitt inngått forlik.

I en av sakene falt det dom i Oslo tingrett i august i fjor, hvor tidligere ansatt Lisbeth Sogn ble tilkjent 989.170 kroner i erstatning og saksomkostninger. Oslo tingrett karakteriserte DNKS som en «usunn arbeidsplass med sterk kontroll og sanksjonssystem som retten ikke tidligere har sett i slike saker».

DNKS omsatte for 11,7 millioner i 2016 og fikk et årsresultat på litt over 200 000 kroner. Styreleder Mjeldheim hadde samme år en ligningsført inntekt på 2,6 millioner kroner.

Bedriften må innen 2. mars komme med sine svar til Arbeidstilsynet før den videre oppfølgingen av tilsynet sluttføres.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder