HOLDT HENDENE I FANGET: Erna Solberg fotografert under Nobelpris-utdelingen i Oslo rådhus sammen med ektemannen Sindre Finnes og finansminister Siv Jensen (med ryggen til). Foto: Odd Andersen AFP

Erna lot være å klappe under Nobel-foredraget

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter at hun bevisst lot være å klappe enkelte steder under nobelseremonien.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Nobelprismottakerne Beatrice Fihn og Setsuko Thurlow fra ICAN kom under nobelforedraget i Oslo rådhus søndag med kritikk både av atomstatene og land som ikke vil slutte seg til FN-forbudet mot atomvåpen.

Selv om salen ellers kom med rungende applaus, unnlot Solberg å klappe enkelte ganger.

– Jeg applauderte på de fleste punktene, med unntak av de punktene som påpeker utfordringen. Det er faktisk slik at vi må ha nedrustning som alle partene er med på. En traktat som forbyr atomvåpen, uten at atomstatene er med på det – det er vanskelig for oss, sier Solberg til NRK.

GLADE VINNERE: Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen (t.v.) overleverer Nobels fredspris til ICAN-leder Beatrice Fihn (t.h.) og Hiroshima-overlever Setsuko Thurlow under seremonien i Oslo rådhus søndag. Foto: Odd Andersen AFP

Hun mener atomnedrustning må komme som følge av gjensidige avtaler mellom landene som har slike våpen.

– Vi er ikke uenige om hva som er målet, men vi er nok uenige om hvordan vi får dette til, sier Solberg.

Viser til NATO-medlemskap

Solberg trakk også frem Norges NATO-medlemskap som en grunn til at Norge ikke kan gå inn for et juridisk bindende forbud.

– NATO har atomvåpen som en del av sitt forsvarskonsept, og det må vi være med på, sier statsministeren.

Katia Elliot kommenterte Nobelpris-seremonien for den svenske statskanalen SVT. Hun følte hun måtte forklare den norske statsministerens manglende entusiasme og applaus for noen av punktene i talen.

SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski, mener den manglende klappingen fra statsministeren er selvforklarende.

– Det taler for seg selv og for regjeringens standpunkt til atomvåpenforbud, kommenterer Kaski.

Høyres medlem i utenrikskomitéen på Stortinget, Hårek Elvenes, synes statsministeren må få klappe når hun vil.

– Det må være helt opp til statsministeren når hun vil applaudere eller ikke, sier Elvenes til VG.

APPLAUDERTE: Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon under seremonien i Oslo rådhus søndag. Foto: Odd Andersen AFP

– Atomvåpenforbud - viktig skritt

Lederen for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, kritiserte atomvåpenstatene for at de i for liten grad har nedrustet, da hun overrakte Nobelprisen til ICAN.

– Nobelkomiteen mener at et folkerettslig forbud mot atomvåpen vil være et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden, sa Berit Reiss-Andersen i sin overrekkelsestale søndag.

Hun fortsatte med å si at Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpens (ICAN) støtte til et globalt forbud mot atomvåpen er kontroversiell.

– Det må erkjennes at traktaten har mektige motstandere, sa Reiss-Andersen.

Bakgrunn: Derfor går Nobels fredspris 2017 til ICAN

Reiss-Anderssen viste videre til etablerte og folkerettslig bindende forbud mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen. Våpnene er forbudt på grunn av den uakseptable skaden og lidelsen de påfører sivilbefolkningen.

– Da er det fornuftsstridig at ikke også de langt farligere kjernefysiske våpnene undergis et tilsvarende folkerettslig forbud, sa komiteelederen.

– Aldri brukes igjen

– Ødeleggelsene i Hiroshima og Nagasaki har lært oss at kjernevåpen er så farlige, og utsetter sivilbefolkningen for så mye lidelse og død, at de aldri noensinne må brukes igjen, sa Reiss-Andersen og fikk lang applaus fra salen.

Fikk du med deg? NATO-sjef Jens Stoltenberg vil ikke ha forbud mot atomvåpen

Det er inngått en rekke internasjonale avtaler som begrenser besittelse og utvikling av atomvåpen, og ikkespredningsavtalen (NPT) fra 1970 regnes som den viktigste.

– Mine damer og herrer, det er ikke å ta for sterkt i når jeg sier at atomvåpenstatene kun i begrenset grad har etterlevd den nedrustningsforpliktelsen de påtok seg i NPT-avtalen.

– Slutten er uungåelig

ICAN-leder Beatrice var første taler på vegne av ICAN under seremonien.

– Slutten er uunngåelig. Men blir det slutten for atomvåpnene eller for oss? Vi må velge ett av to, var et budskap hun gjentok flere ganger.

Hun oppfordret innstendig verdens nasjoner til å slutte seg til FNs Traktat om forbud mot atomvåpen, som ble vedtatt i juli, og som over 50 land undertegnet i september. Norge og de øvrige NATO-landene har ikke undertegnet traktaten.

– Traktaten som forbyr atomvåpen, viser vei for fremtiden på et tidspunkt hvor vi er inne i en dyp global krise. Den er et lys i en dyster tid. Og den er mer enn det, den gir oss et valg.

Den 85 år gamle Hiroshima-overleveren Setsuko Thurlow, som mottok prisen på vegne av ICAN, sa i sin tale at alle ansvarlige ledere kommer til å signere traktaten.

– Og historien vil ikke være nådig mot de som avviser den, sa Thurlow til applaus.

– La dette være starten på slutten for alle atomvåpen.

TALTE: Setsuko Thurlow mottok fredsprisen på vegne av ICAN. Foto: Odd Andersen AFP

Solhjell nominerte ICAN: Kaller fredsprisen et spark bak til regjeringen

Tolv fredspriser mot atomvåpen

Årets fredspris inngår i en rekke av priser som har belønnet arbeid mot spredning av atomvåpen og for kjernefysisk nedrustning. I alt tolv fredspriser er blitt tildelt, helt eller delvis, for denne typen fredsarbeid. Første gang til Philip Noel-Baker i 1959, og senest med prisen til Barack Obama i 2009, før ICAN i år.

– ICAN mottar prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få traktatfestet et forbud mot slike våpen. ICAN har ved sin innsats gitt arbeidet for avskaffelse av atomvåpen et nytt momentum, sa Reiss-Andersen.

Fredsprismottageren til VG: – Norge må signere forbudet mot atomvåpen!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder