NEKTER: Christer Tromsdal (50) har hele tiden avvist anklagene som påtalemyndigheten retter mot ham. Foto: MARTE VIKE ARNESEN

Christer Tromsdal frikjent for dommerangrep

Finansakrobaten Christer Tromsdal (50) er frikjent for å ha hyret inn torpedoer til å skade en faglig meddommer i en straffesak mot seg selv i 2012.

I tillegg er et tidligere gjengmedlem frikjent for å ha tatt på seg oppdraget med å skaffe torpedoene til det aktuelle anslaget.

Det kommer frem i en fersk dom fra Asker og Bærum tingrett.

– Det er en sak med et sammensatt og til dels krevende bevisbilde, og jeg konstaterer at tingretten har vurdert bevisene på en annen måte enn det påtalemyndigheten gjør, sier statsadvokat Stein Vale til VG.

Statsadvokaten har lest dommen og sitter igjen med et inntrykk av at tingretten ikke har vurdert bevisene samlet, men hver for seg.

– Vi vil anke dommen for begge de to tiltalte, sier statsadvokaten.

Tromsdals forsvarer Mette Yvonne Larsen mener retten har gjort en grundig bevis bevisvurdering.

– Retten har på en forbilledlig måte klart å ikke gå i den fellen å konsentrere seg om alle ryktene, og Tromsdal er veldig glad for det. De har også tatt opp og refser politiet for at det har tatt lang tid, og at man nødvendigvis ikke har stole på vitnene siden det har tatt så lang tid og at flere av vitnene er kriminelle. Vi synes at det har blitt gjort en samvittighetsfull dom, sier Larsen til VG.

Larsen forteller at de kommer til å ettergå politiets arbeidsmetode grundigere, for å kunne peke på hva de mener har blitt gjort feil. De vil også fremme et erstatningskrav.

– Tromsdal har blitt straffeforfulgt og levd med anklagene i mange år, noe som er en enorm belastning.

Hun reagerer sterkt på at statsadvokaten alt har skrevet en anke.

– Jeg er svært overrasket. Jeg hadde ikke engang rukket å snakke med min klient om frifinnelsen før jeg ble varslet om at statsadvokaten har skrevet en anke. Det virker nesten litt respektløst ovenfor dommen.

les også

Politiet: Skjult opptak viser at Tromsdal sto bak torpedoer

Det var i juni 2012 at to maskerte gjerningsmenn slo seg inn i huset til et eldre ektepar i Vollen i Asker. Gjerningsmennene hamret seg inn i boligen med en blå slegge og gikk etter den eldre ektemannen.

Til alt hell hadde ektemannen et håndvåpen i nattbordskuffen, som han brukte til å skremme vekk de ukjente inntrengerne.

I RETTEN: Her er statsadvokat Stein Vale og Tromsdals forsvarer, Mette Yvonne Larsen, avbildet under rettsforhandlingene i Asker og Bærum tingrett tidligere i år. Foto: NTB/SCANPIX

Politiet: Slo seg inn i feil hus

Politiet mistenkte tidlig at finansakrobaten Christer Tromsdal var involvert i anslaget, men slet med å finne bevis som naglet ham til saken. Etterforskerne var også tydelig på at gjerningspersonen hadde slått seg inn i feil hus, og at målet egentlig var naboen.

Naboen var en faglig meddommer i Oslo tingrett og satt på den tiden i en omfattende bedragerisak som Økokrim hadde anlagt mot Tromsdal og to forretningspartnere.

Politiets teori var at de maskerte torpedoene skulle skamfere dommeren slik at bedragerisaken ble stoppet og dermed utsatt.

«Etter bevisførselen er retten overbevist ut over enhver rimelig tvil om at angrepet i Vollen var rettet mot meddommer N.N. (den faglige meddommeren).», står det i dommen.

Tingretten er enige med forsvarerne i straffesaken om at det var spesielt at de aktuelle gjerningspersonene presterte å ta seg inn i feil bolig, spesielt siden meddommerens hus og postkasse var merket med nummerskilt og navn.

«Dette kan imidlertid ha sin naturlige forklaring i at oppdragsgiver eller mellommann oppga feil husnummer til gjerningspersonene.», står det i dommen.

Hemmelig lydopptak

I løpet av 2015 fikk politiet flere spor å gå etter, deriblant et lydopptak mellom Tromsdal og et tidligere gjengmedlem fra Oslo.

VG har tidligere offentliggjort utdrag fra samtalen, som blant annet dreier seg om anslaget på Vollen i 2012, beviser i saken, pengeoppgjøret til de ukjente torpedoene og det politiet mener er antatt oppdragsgiver.

Under hovedforhandlingen i Asker og Bærum tingrett sådde forsvarerne tvil om det aktuelle lydopptaket var et lovlig ervervet bevis, og antydet overfor retten at politiets metodebruk var under enhver kritikk.

Forsvarerne fikk ikke medhold, og opptaket ble spilt av etter påtalemyndighetens ønske.

I dommen fra Asker og Bærum tingrett kommer det frem at retten legger til grunn at Terje Hvidtsten hadde gitt det tidligere gjengmedlemmet i oppdrag å prøve å få Tromsdal til å tilstå å stå bak Vollen.

Retten mener at det er mest nærliggende å forstå Tromsdal uttalelser i opptaket som en indirekte bekreftelse på at han bestilte oppdraget, men mener like fullt at det foreligger momenter som gjør at man må vike fra å legge avgjørende vekt på Tromsdals uttalelser.

les også

Forsvarere sår tvil i «Slegge»-saken: Offeret hadde våpen

Vitner: Ønsket spleiselag

At politiets etterforskning av saken skulle ta en ny vending i 2015, skyldes at politiet fikk informasjon om at det eksisterte et eller flere lydopptak som kunne bevise at Christer Tromsdal hyret inn torpedoene for å skade den fagkyndige meddommeren i bedragerisaken.

Anklagene kom blant annet fra finansakrobatens to medtiltalte forretningspartnere:

Kunsthandleren Terje Hvidsten og eiendomsmegleren (51).

«Ingen av dem har imidlertid levert noen slike lydopptak til politiet, og slike lydopptak var ikke blant de mange lydopptakene politiet beslagla hjemme hos N.N. (journ.anm. eiendomsmegleren).», står det i dommen.

les også

Tromsdal-offer siktet for million-heleri: Skjuler seg i Spania

Kritisk til vitner

I politiavhør i 2015 ga de to svært sammenfallende forklaringer:

Christer Tromsdal hadde ved flere anledninger stilt spørsmål til dem om de var interessert i å få bedragerisaken utsatt og blir med på et spleiselag for å fjerne en av dommerne.

Disse spørsmålene skal ha blitt stilt mens bedragerisaken mot trioen pågikk i Oslo tingrett om våren og sommeren 2012.

les også

Ektepar opplevde marerittet: Lever i frykt etter sleggeangrep

Aktor la ned påstand om at tiltalte Tromsdal dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 12 år, som fellesdom med bedrageridommen i Oslo tingrett fra sommeren 2015.

Asker og Bærum tingrett mener imidlertid at det er åpenbare svakheter i bevisbildet i saken, spesielt det at politiet ikke har lyktes med å finne ut hvilke personer som slo seg inn i huset til det eldre ekteparet.

«Det er heller ikke avdekket tidsnære bevis for kommunikasjon mellom gjerningspersonene og oppdragsgiver eller mellommenn.», står det i dommen.

ÅSTEDET: I dette huset i Vollen i Asker slo ukjente gjerningspersoner seg inn til et eldre ektepar i juni 2012. Foto: NTB/SCANPIX

Refser politiets arbeid

Tingretten er også kritisk til at en rekke av vitnene først ble avhørt om saken nærmere tre år etter at anslaget fant sted.

«Dette lange tidsforløpet øker risikoen for feilerindringer hos vitnene.», står det i dommen.

Retten mener også at det er en betydelig svakhet i bevisbildet at flere av de mest sentrale vitnene til påtalemyndigheten har vist seg i stand til å forklare seg bevisst uriktig dersom de har egen interesse av det.

«Selv om politiet tidlig fikk tips om at Tromsdal kunne stå bak angrepet, har bevisførselen under hovedforhandlingen avdekket at etterforskningen ikke brakte politiet i nærheten av oppklaring av saken til tross for betydelig arbeid over en periode på nær to år.», står det i dommen.

Retten konkluderer til slutt med at det foreligger så mye usikkerhet knyttet til tilblivelsen av lydopptaket fra desember 2015 og vitneforklaringer fra ulike personer med lav troverdighet at man ikke ønsker å legge avgjørende vekt på disse bevisene.

«Det innebærer at påtalemyndigheten ikke har ført bevis ut over enhver rimelig tvil for at Tromsdal sto bak angrepet.», står det i dommen.

FORSVARER: Advokat Vidar Lind Iversen. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Vi er fornøyd

Advokat Vidar Lind Iversen er forsvarer for det 33 år gamle eks-gjengmedlemmet.

– Vi er fornøyd med at retten har foretatt en grundig vurdering og kommet til at vilkårene for straff og erstatning ikke er til stede, sier Lind Iversen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder