RØRT: Veteran Bjørn Dåvøy er lettet og overrasket over at Forsvarsdepartementet nå vil informere om erstatningsordningen til FN. Foto: Gøran Bohlin, VG

Veteranerstatning på over en halv million var ukjent i Norge

Veteraner fra FN-oppdrag kan søke erstatning over 700.000 kroner fra FN. Det var ikke Forsvarsdepartementet kjent med før i vår. – Utrolig stygt, mener veteran Bjørn Dåvøy. Han forventer en unnskyldning.

Dåvøy, som er fjorårets vinner av veteranprisen, fikk for ett år siden kjennskap til veteranerstatning fra FN gjennom en dansk kollega.

Ordningen går ut på at FN gir skadede veteraner fra FN-operasjoner erstatning på opp mot 77.000 dollar, avhengig av skadegrad. Det tilsvarer omtrent 702.000 norske kroner.

Forsvarsdepartementet snudde

I mai i år opplyste Forsvarsdepartementet til VG at det ikke gis erstatning for samme skade fra både FN og Norge, og at FNs ordning var lik som en ordning Norge har.

Fire måneder senere har departementet snudd:

«FD vil nå be Forsvaret informere om denne ordningen og etablere et system for å fremme eventuelle krav til FN», skriver departementet i en e-post til VG.

– Det er rørende. Jeg blir helt svett, sier Dåvøy når han får høre om snuoperasjonen.

Han var i Libanon i 1984 som geværmann og 1990 som patruljehundefører, og etterpå har vært engasjert i veteransaken.

– Ikke kjent med endring fra 1997

Departementet forklarer glippen slik:

«I 1997 foretok FN en endring i dette systemet. Denne endringen har ikke FD vært kjent med. Det ble etablert et særskilt erstatningsgrunnlag for personell som utførte oppdrag på vegne av FN i en FN-operasjon. Ordningen ble gjeldende fra 1. juli 1997 og fremover.»

Forsvarsdepartementet skriver videre:

«De aller fleste norske veteraner som har tjenestegjort i FN, har vært ute mellom 1. januar 1978 og frem til 1998, og da fortrinnsvis i Libanon. Norske FN-bidrag etter dette har vært betydelig mindre, og i større grad knyttet seg til rene stabsfunksjoner. Det er imidlertid viktig at personellet i Forsvaret og veteraner fra FN-operasjoner er informert om ordningen.»

– Forventer unnskyldning fra departementet

Dåvøy sier at han blir sint over at departementet ikke har fått med seg endringen i regelverket.

– Hva forventer du fremover?

– De må i alle fall gi en unnskyldning. De har sendt norske gutter og jenter ut. Noen har dødd, noen sliter. Dette kunne vært en god hjelpende hånd for dem som fikk et slag for baugen. Det er utrolig stygt.

Ber forsvaret informere om ordningen

Forsvarsdepartementet er forelagt kritikken fra Dåvøy. Spesialrådgiver Birgitte Frisch i departementet forklarer at grunnen til at de ikke har vært kjent med endringen fra 1997, er at Norges nasjonale ordninger er «svært gode», og at de gir et bedre erstatningsrettslig vern enn ordningen FN selv har etablert.

Departementet kjenner heller ikke til at FN har informert om ordningen på noen særskilt måte.

– Dessuten gir de nasjonale ordningene en betydelig forenklet prosess for den enkelte veteran, skriver hun i en e-post til VG.

– Danske myndigheter hjelper veteranene med å utarbeide disse søknadene. Er det noe man vurderer å gjøre i Norge?

– Vi har vært i dialog med Forsvarsministeriet i Danmark. Departementet har bedt Forsvaret informere om denne ordningen, og etablere et system for å fremme eventuelle krav om erstatning til FN.

– Kommer FD til å gi noen unnskyldning til veteranene som ikke er gjort oppmerksom på ordningen?

– Det er veldig uheldig at personellet i Forsvaret og veteraner fra FN-operasjoner ikke er informert om ordningen. Det er også årsaken til at vi nå har bedt Forsvaret informere om denne ordningen og etablere et system for å fremme eventuelle krav om erstatning til FN, skriver Frisch.

les også

Ny forskning: Dette sliter krigsveteraner mest med

Pluss content

FN: Vurderer alle saker

VG rettet en forespørsel til FN om hvorvidt en person som har utviklet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter deltakelse i FN-operasjoner på 80-tallet kan søke.

– Enhver sak FN mottar, vil bli vurdert for å fastslå om den kan utløse erstatning når alle forhold er tatt i betraktning, svarer Lydia Mubande Tamale ved departementet for feltstøtte hos FN i New York.

Hun skriver at ordningen blir informert i forkant av operasjoner til alle medlemsland som bidrar med personell.

les også

Bjørnar Moxnes fremmer forslag i Stortinget: – Veteraners liv blir ødelagt

FD: Vurderer kompensasjon

16. januar 2019 hadde FN følgende erstatningskrav til behandling:

  • 15 dødfall, hvorav 46 prosent kan knyttes til MINUSMA
  • 155 fysiske funksjonshemminger, hvorav 64 prosent kan knyttes til MINUSMA
  • 301 PTSD-krav

VG har ikke fått svar på hvilke land disse kravene er fremmet fra. Det danske forsvarsdepartementet opplyser at to veteraner i Danmark har mottatt erstatning fra FN. Begge mottok erstatningen i 2017.

– Dersom noen veteraner på grunn av manglende kunnskap om ordningen har lidd et økonomisk tap, vil FD vurdere om det er grunnlag for å kompensere tapet, skriver Forsvarsdepartementet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder