DÅRLIGERE TRAFIKKSIKKERHET: Siw Tyldum mener det kan gå utover trafikksikkerheten når det tverrfaglige samarbeidet forsvinner.

Reagerer på Vegvesen-plan: Stykkes opp i fillebiter

For å spare penger, vil Statens vegvesen kutte eller flytte 1650 ansatte til fylkene. – Ingen har sikker jobb, sier fagorganisasjonen NITO.

– Vegvesenet har vært viktig aktører. Når du stykker det opp og legger det i fillebiter, blir det en utfordring for hele samfunnet. Ingen har sikker jobb, sier Siw Tyldum i NITO til VG.

At hver femte person, eller totalt 1650 ansatte, mister jobben i Statens vegvesen, går frem av Vegvesenets eget forslag til omorganisering.

Rapporten ble oversendt Samferdselsdepartementet tirsdag.

Ønsker et godt og effektivt veivesen

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviser at et stort antall ansatte i Statens vegvesen vil bli overtallige og stå uten jobb når regionene overtar ansvaret for veiene.

– Jeg har fått rapporten fra Statens vegvesen i dag, mens jeg er på reise i Hordaland. Jeg skal gå inn i rapporten nå, men min opplevelse er at det ikke blir et overtall på 1650 ansatte slik det har vært påstått. De vil i stor grad jobbe med de samme oppgavene, men nå i de nye folkevalgte regionene. 

– Vil du gripe inn for å hindre at noen mister jobben?

– Det er opp til departementet å påse at endringer i Statens vegvesen skjer i tråd med reglene for flytting av statlige arbeidsplasser. Jeg er opptatt av å beholde et godt og effektivt veivesen, det er det som sikrer arbeidsplassene. Vi skal gjennomføre prosesser som tar vare på de ansatte på best mulig måte, sier Dale.

Frykter det ikke er jobber igjen

Tyldum forklarer at det ligger et lovforslag fremme som sier at selv om det ikke er en virksomhetsoverdragelse, skal det behandles slik når fylkeskommunene overtar ansvaret fra Statens vegvesen. Det vil si at de ansatte skal få jobb i fylkeskommunen.

– Men dette skal ikke behandles før i vår. Og noen fylkeskommuner har begynt å fiske etter folk allerede. Man risikerer jo at det kan være begrenset med stillinger igjen når man har klart for seg hva fylkeskommunene egentlig vil ha, sier Tyldum.

Videre frykter hun at de som eventuelt får jobb må flytte.

– Fylkeskommunene i dag har hatt sine folk på et hovedkontor. Statens Vegvesen har en mer desentral organisering, hvor vi har folk som følger opp veier over hele landet. Hvis folk fra Harstad i sør til Kirkenes i nord måtte flytte til ett kontor, er jo ikke det helt uvesentlig.

Tyldum trekker også inn trafikksikkerheten. Hun tror samarbeidet mellom de som bygger, drifter og vedlikeholder veier, og de som har ansvar for trafikanter og kjøretøy er viktig.

– Denne tverrfagligheten er en viktig faktor for at vi har lave ulykkestall.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder