SA OPP: Den overgrepssiktede dommeren sa opp jobben på torsdag, dagen etter at hans arbeidsgiver Oslo tingrett ble kjent med saken. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Siktet dommer dømte nylig i sak om overgrepsmateriale

Den avgåtte tingrettsdommeren, som er siktet for å ha oppbevart overgrepsmateriale, dømte selv i en slik sak så sent som i fjor høst.

Tingrettsdommeren ble siktet 10. januar. Kripos gjennomførte ransaking fem dager senere, får VG opplyst.

Saken ble offentlig kjent 18. januar – på fredag.

Siktelsen gjelder straffelovens paragraf 311, gjeldende å ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn.

– Beslagene fra ransakingen blir nå gjennomgått som en del av den videre etterforskningen, uttalte Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver hos Kripos, på fredag.

Dommeren nekter straffskyld, men sa opp sin stilling med umiddelbar virkning på torsdag.

les også

Riksadvokaten varsler tre nye tiltak mot voldtekt

Dømte i lik sak

Nettstedet Rett24 har tidligere skrevet at dommeren flere ganger har dømt i saker som gjelder besittelse av overgrepsmateriale.

Ifølge en dom fra Oslo tingrett dømte denne dommeren i en sak som omhandlet den samme bestemmelsen i fjor høst. Dommen gjaldt en mann som hadde oppbevart bilder og video av barn i seksuelle situasjoner på PC og telefon.

Sammenlignet med mange andre slike saker, hadde ikke denne det største omfanget. Antallet bilder var 14 og de i underkant av ti videoene var relativt kortere klipp på til sammen rundt 12 minutter.

Siktede i saken erkjente forholdene, samtykket til en såkalt tilståelsesdom og fikk 21 dagers fengsel betinget fengsel med to års prøvetid. Vedkommende slapp derfor å sone i fengsel.

– Jeg har ingen kommentar til saken, annet enn at min klient avviser straffskyld. Jeg kan ikke gå inn i avgjørelser han har fattet som dommer, sier Vegard Aaløkken, den tidligere dommerens forsvarer.

les også

Ber om gransking av saker behandlet av siktet tingrettsdommer

Skulle dømme i ny overgrepssak

VG har også fått tilgang på en tiltale i en sak som den aktuelle dommeren, ifølge Oslo tingretts berammingslister, etter planen skulle ha behandlet i mars.

Denne saken gjelder en mann, nå i 30-årene, som er tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år. Den samme mannen truet, ifølge tiltalen, også fornærmede i saken til å filme seg selv i seksualiserte fremstillinger, men da på et tidspunkt hvor hun var over 16 år.

Hvem som dømmer i de ulike sakene kan imidlertid av praktiske årsaker bli endret frem til kort tid forut rettssaken skal gå.

les også

Norsk politi venter 107 dager på å ta overgrepsnedlastere

Ikke varetektsfengslet

– Han har behandlet alle typer saker, som alle dommere behandler. Vi har ikke oversikt over i hvilken utstrekning han har jobbet med slike saker, sa sorenskriver Yngve Svendsen på fredag.

Svendsen bekreftet også at en dommer har tilgang på bevis som legges frem i den enkelte sak.

Det er ikke kjent hvor lenge Kripos har jobbet med saken, eller hvordan de ble kjent med den.

Den tidligere dommeren er ikke varetektsfengslet.

VG har søndag vært i kontakt med Oslo tingrett, som ikke har noe å legge til utover sorenskriverens uttalelser før helgen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder