STENGER LUSA UTE: Lerøy Seafood Group har fått tilsagn til å bygge sin «Pipefarm», kostnadsberegnet til opp mot 700 millioner kroner. Det er et lukket anlegg som gjør at lus ikke kommer til fisken. Foto: Illustrasjon: Lerøy Seafood Group.

Sandberg: Slik skal vi bli kvitt lakselusa

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) lener seg over bordet: – Se på det her, sier han: – Det er disse gigantiske prosjektene som skal fjerne lakselusproblemet.

Artikkelen er over to år gammel

Lakselus har ridd oppdrettsnæringen som en mare i mange år. For å gjøre noe med det, har næringen blitt utfordret til å lage anlegg som fjerner luseproblemet.

Fristen for å søke om såkalte utviklingstillatelser for nye og innovative oppdrettsanlegg-løsninger, utløpte 17. november og nå er listen klar:

– Jeg kan bare fastslå at det har vært en suksess. Vi har fått inn 104 søknader som omfatter 893 lisenser. Jeg har stor tro på at vi skal bli kvitt lakselusa gjennom disse prosjektene. Nå spiller næringen på lag og viser stor interesse for å bli kvitt problemet, sier Sandberg.

Han fremholder at de nye anleggene også har andre viktige funksjoner ut over å fjerne lusa.

– Det vil også gi bedre fiskevelferd og løse utfordringer vi i dag ser på miljø og areal.

LUSE-OPTIMIST: Fiskeriminister Per Sandberg sier de nye prosjektene både kan fjerne luse-krisen og problemet med all avføringen under merdene. Foto: Mattis Sandblad VG

Det store spørsmålet er hvem av de 104 prosjektene som får tilsagn om å gå i gang:

– Hvordan plukker dere ut de meste løsningene?

– Vi sa fra starten av at det var førstemann til møllen. Det betyr at de som var først ute med de ulike løsningene, vinner mot dem som har omtrent samme teknologiløsning, som har levert søknad senere.

UNDER LUSA: Atlantis Subsea Farming har fått foreløpig tilsagn om godkjenning for sin nedsenkbare løsning, som gjør at laksen blir stående så langt nede i vannet at lusa ikke når den. AKVA Group, Sinkaberg Hansen og Egersund Net står bak. Foto: Illustrasjon: ASF

Det er ikke hans departement som avgjør hvem som skal få godkjenning; Fiskeridirektoratet behandler søknadene.

Hittil har fem selskaper fått tilsagn, blant annet Salmar, som allerede er i gang, og Marine Harvests Egget. Ytterligere fem prosjekter har fått foreløpig tilsagn.

TIL HAVS: Inge Berg og Nordlaks har fått ja til å bygge denne gigantiske havfarmen, som er 430 meter lang. Den kan plasseres til havs og unna lakselus. Den kan romme to millioner laks. Foto: Illustrasjon: Nordlaks

– Optimist

Sandberg sier det er kombinasjonen av løsninger som er spennende:

– Vi har prosjekter som tar oppdrettsanleggene langt til havs, vi har lukkede anlegg i sjøen i fjordene, nedsenkbare anlegg og ikke minst anlegg på land.

– Disse vil kunne bli lusefrie, men hva skjer med eksisterende anlegg i fjordene?

– Det jobbes med gode løsninger for å finne lukkede anlegg også der: Lukket i den forstand at de blant annet bruker temperaturforskjeller for å holde lusa ute. Men også i de eksisterende anleggene jobbes det godt med mange ulike teknikker, som gjør at jeg er optimist.

GJENNOM NÅLØYET: Egget er Marine Harvest sin lukkede løsning for å holde lusa ute. De har fått tilsagn til å utvikle prosjektet. Foto: Illustrasjon: Marine Harvest

Han sier at avfallsproblemet også langt på vei kan bli løst: All avføringen oppdrettsfisken har lagt igjen på bunnen.

– Til og med for de store anleggene til havs blir det nå utviklet teknologier for å samle avfallet. Rett og slett fordi disse næringsstoffene kan brukes til andre produkter det går an å tjene penger på: For eksempel gjødsel, men også som ingrediens i laksefôr.

– Du har støttet et meget ambisiøst og omstridt mål for havmat-bransjen, en femdobling av omsetningen innen 2030, hvor lakseoppdrett er hoveddelen?

– Du skal ikke se bort fra at det er for forsiktig. Norske selskaper begynner å bli veldig store også på utstyr, merder og annet, som gjør at jeg mener næringen kan omsette for 500 milliarder kroner i 2050: Da vil sjømatindustrien være større enn vår olje- og gassvirksomhet. Det er målet, men det forutsetter at vi lykkes i alle ledd.

VANN FRA DYPET: AkvaDesigns gigantanlegg: Laksen vokser opp i lukkede merder i sjøen, i rene fjorder med godt miljø. Vannet henter de opp fra dypet – dette sørger for at laksen ikke vil bli eksponert for lakselus. Foto: Illustrasjon: Akva-Design AS.

Lus funnet

Det er ikke gitt at de nye anleggene vil bli helt lusefrie. Kyst.no skriver at prosjektet som er lengst frem og er i gang, Salmars havmerd i Sør-Trøndelag, har opplevd lus på laksen: 60.000 voksne hunnlus per en million fisk. De har satt ut rognkjeks i merdene for å spise lus.

ALLEREDE I GANG: Salmars Ocean Farming AS har kommet lengst og er i høst på plass til havs med sin offshore-teknologibaserte stålrigg i Frohavet og klar for produksjon av 1,6 millioner laks. Den er nedsenkbar, for å unngå lus, men har opplevd å få lus i merdene. Pris: 690 millioner kroner. Foto: Illustrasjon: Ocean Farming

– Null lus

Et av de fem selskapene som foreløpig har kommet gjennom nåløyet og fått tilsagn, er AkvaDesign, som pumper opp kaldt vann fra bunnen i sine merder, som skal holde lusa unna.

– Vi har allerede startet utviklingen og uttestingen av vår teknologi med svært gode resultater. Vi kan dokumentere null lakselus, ingen rømming og vi tar opp fiskemøkk som brukes til produksjon av biogassproduksjon. Vi har dødelighet under fem prosent, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder