HAR VÆRT ÅPEN: Kvinnen har tidligere fortalt sin historie om gjentatte overgrep i barne- og ungdomsårene under navnet «Liv». Foto: Terje Mortensen

Tapte erstatningssak etter overgrep: - Som å få hjertet revet ut

Hun ble misbrukt av faren og mener moren ikke var i stand til å ta vare på henne, men «Liv» får ikke erstatning for at Tysfjord kommune ikke grep inn. Det er nå endelig avgjort av Hålogaland lagmannsrett.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lagmannsretten har forkastet anken, og tingrettens dom som frikjenner kommunen blir dermed stående.

– Det var en brutalt beskjed å få. Det var som å få hjertet revet ut. Jeg hadde et håp om et annet resultat, sier «Liv» til VG.

les også

Tysfjord-mann dømt for overgrep: «Har utnyttet påståtte evner»

Våren 2017 saksøkte hun Tysfjord kommune for 8,2 millioner kroner fordi hun hevder seg utsatt for psykiske skader i oppveksten som følge av overgrep og omsorgssvikt.

Hun hevder at skadene kunne vært unngått dersom kommunens barnevern hadde overtatt omsorgen for henne etter at den overgrepsdømte faren ble satt i fengsel. Kommunen på sin side mener at hun ble fulgt opp forsvarlig.

Bakgrunn: Derfor saksøkte «Liv» kommunen

Stolt seierherre

Etter at hun tapte i Ofoten tingrett anket «Liv» saken i sin helhet til lagmannsretten, denne gangen med et krav om erstatning på drøyt to millioner kroner.

Lagmannsretten mener det ikke er ført bevis for at «kommunen har bidratt til å etablere en taushetskultur og passivitet knyttet til seksuelle overgrep og vold mot barn». Retten mener bevisførselen har vist at kommunene tok bekymringene rundt «Liv» på alvor.

les også

Rapport om Tysfjord-sakene: 106 av 151 overgrepssaker henlagt

«Liv» forteller at hun hovedsakelig har møtt støtte og omtanke i forbindelse med saken, mens hun samtidig føler at det har vært noen i Tysfjord som ikke har likt at hun har stått frem med sin historie, og som ikke håpet at hun skulle vinne frem i retten.

– Det er likevel jeg som er seierherren. Jeg har gjort mitt og mer. Jeg vet at jeg berget mange og at jeg var med på å knuse ukulturen i Tysfjord. Jeg er stolt av meg selv og det jeg har fått til, sier hun.

I 2012 tok hun kontakt med advokat for første gang. Siden da har de jobbet med rettssaken, men nå er det over.

– De siste seks årene har jeg på et vis levd i en boble. Nå vil jeg se fremover og leve livet, sier «Liv».

GOD STØTTE: Kvinnen (med ryggen til) hadde mange støttespillere til stede da saken var oppe i Ofoten tingrett. Fra Venstre på bilder er Marion Knutsen, Karl Edvard Urheim, Anne Kalstad Mikkelsen, Peggy Skálltje, Renate Mikkelsen, Carina Mikkelsen og Therese Mikkelsen Foto: Jostein Matre

Kommunen tilfreds

Kvinnens advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok reagerer på lagmannsrettens bevisbedømmelse.

– Vi førte flere nye vitner i ankesaken som blant annet fortalte retten at sentrale ansatte i skolen og helsetjenesten kjente til alvorlige mistanker om at hun ble utsatt for overgrep lenge før hun selv fortalte det. Jeg synes det er påfallende og problematisk at lagmannsretten ikke skriver et ord om hvordan disse vitnemålene har blitt vurdert, sier Kuoljok til VG.

– Spørsmålet som henger i luften er hvordan retten har vurdert troverdigheten til disse vitnene? Har det betydning at de er samer, gir det dem mindre troverdighet? spør advokaten seg.

Han mener også at det er en svakhet at dommen ikke problematiserer at flere dokumenter i saken er forsvunnet.

– Både min klients journal og flere bekymringsmeldinger er blitt borte, uten at kommunene har noen god forklaring på hvorfor, sier han.

MOTPARTER: Kvinnens advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok (t.v.) og Tysfjord kommunes advokat Roald Angell i retten. Foto: Jostein Matre

I dommen skriver lagmannsretten at den i alt det vesentlige kan slutte seg til tingrettens «meget fyldige begrunnelse både med hensyn til bevisbedømmelse og rettsanvendelse».

Tysfjord kommunes advokat Roald Angell mener også at de nye vitnene ikke tilførte saken noen nytt.

– Saken sto i realiteten i samme stilling som for tingretten, mener Angell.

Han sier at kommunen er tilfreds med at lagmannsretten stadfestet tingrettens dom og konkluderte med at det ikke var utvist uaktsomhet fra kommunenes ansatte.

les også

Politimesteren om overgrepene i Tysfjord: – Beklager

I juni 2016 fortalte VG Helg historiene til 11 menn og kvinner fra Tysfjord, som hevdet seg utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord i barndommen. «Liv» var en av dem. Hennes historie ble fortalt i denne reportasjen.

I kjølvannet av reportasjen ble det avdekket ytterligere flere overgrep. I november 2017 la politiet frem en rapport der det gikk frem at politiet hadde funnet til sammen 151 overgrepssaker relatert til Tysfjord mellom 1953 og 2017.

VG HELG: 11. juni 2016 var «Liv» en av 11 kvinner og menn fra Tysfjord som fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Foto: Faksimilie

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder