BRR: Høyt henger den, og nå er den dyr også, strømmen. Foto: Stella Bugge

Kritiske til dagens strømavgifter

Strømavgiftene utgjorde i fjor 40 prosent av strømregningen. Grensen er nådd, mener flere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Energi Norge, kraftnæringens interesseorganisasjon, synes dette er en svært urimelig skattlegging av grønn energibruk.

les også

Staten håver inn: Derfor vokser strømregningen

– Vi mener avgiftene i hvert fall ikke må øke mer nå. Ideelt sett bør de settes noe ned for å bidra til å nå klimamålene og av hensyn til strømkundene, sier Aslak Øverås informasjonssjef i Energi Norge, hvis medlemmer produserer, transporterer og selger strøm.

I fjor utgjorde avgiftene 40 prosent av strømregningen til en gjennomsnittlig husholdning, ifølge tall fra NVE.

Øverås peker på at avgiftene biter særlig i kuldeperioder når de kommer oppå allerede høye strømpriser.

Utvikling i sluttbrukerpriser 2007–2017 (KPI-justerte priser) Foto: Grafikk: NVE

– Under radaren

– Dette har regjeringen gjort for å få statsbudsjettet til å gå opp, men kundene får en unødvendig høy strømregning. Det er uheldig for omstillingen til et utslippsfritt samfunn hvor strøm må erstatte fossil energi på mange områder, sier Øverås.

les også

Norge fryser – strømprisene har økt over 30 prosent i februar

Han mener skiftende regjeringer har benyttet årene med lave kraftpriser til å skru opp avgiftene fordi forbrukerne da ikke har merket noe særlig til dem.

– Avgiftsøkningen gått litt under radaren fordi strømprisene har vært lave.

Forbruksavgiften har i de siste 10 årene økt 60 prosent nominelt, 28 prosent inflasjonsjustert.

Også Huseiernes Landsforbund mener myndighetene har sett sitt snitt til å jekke opp avgiftene i årene med lave strømpriser.

– De lave strømprisene har gjort det mulig å heve de offentlige avgiftene i et stort og høyt tempo uten at vi som strømkunder har reflektert så mye over det, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne, til VG.

– Har avgiftsnivået nådd en tålegrense?

– Det er viktig at politikerne nå stopper opp og ikke bruker privathusholdningene som melkeku. El-avgiftene går opp, kommunale avgifter øker kraftig og eiendomsskatten øker. Det å bo i eget hjem blir stadig dyrere. Det er ikke bra hvis vi ønsker å ta vare på den norske boligmodellen hvor åtte av 10 bor i en bolig vi eier selv.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet har forståelse for at for folk som har eldre boliger og lave inntekter, kan slike endringer være vanskelige.

– Ingen liker høye strømregninger, og de fleste av oss får høye regninger når vinteren er som kaldest, skriver han i en epost.

les også

Strømprisene i været – slik reduserer du regningen

Han sier dog at kraftprisen ikke bestemmes av politikerne, men at prisen til kundene fastsettes av energileverandøren, som igjen må forholde seg til prisen i kraftmarkedet.

Næsje mener at skatter og avgifter må ses som en helhet.

– Vi har senket skatter og avgifter for folk og bedrifter med 24 milliarder kroner. For en familie med to fulltidsinntekter betyr dette 10 000 kroner mindre i skatt i året.

Hvorfor har regjeringen valgt å øke avgiftene så kraftig når det er snakk om ikke-forurensende energi?

– Elavgiften skal skaffe staten inntekter til veier, skoler, sykehus, forsvar og velferd, samt bidra til redusert forbruk av strøm. Regjeringen har satt opp elavgiften med til sammen vel 3,5 øre per kilowattime. Det gjorde vi i 2014, 2015 og 2016. Når vi ser strømpriser på over 1 kroner per kilowattime utgjør økningen i elavgiften lite av det folk betaler.

– Nok er nok

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot at Norge slutter seg til EUs energiunion.

– EUs langsiktige mål er mest mulig lik strømpris i Europa og da vil norsk kraftpris øke mye mer, sier Slagsvold Vedum som mener det er uheldig med tanke på at vi bruker strøm til oppvarming.

– Det er rasjonelt å bruke strøm til oppvarming siden vi ikke bor tett nok til å strekke gassledninger eller fjernvarme, sier SP-lederen.

– Bør strømavgiftene ned?

– De bør heller ned enn opp. Vi må sørge for lav strømpris i Norge. Er det for høyt nivå, må vi se på avgiftene. Regjeringen kaller det et grønt skifte, men de har økt avgiftene for å få budsjettet til å gå i hop. Nok er nok.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder