Størst sannsynlighet for stor vårflom i Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms

INNENRIKS

Rekordvinteren gir større sannsynlighet for vårflom enn hva som er normalt flere steder i landet, opplyser NVE.

Publisert: Oppdatert: 25.04.18 07:36

Vinteren har bydd på både kulde- og snørekorder flere steder i landet. Når fjell og vidde nå skal kvitte seg med «vinterpelsen», kan det føre til store kapasitetsproblemer for vassdragene som skal drenere områdene.

Snømengdene kan spesielt by på utfordringer for Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms, viser ferske prognoser fra NVE.

– Spesielt utsatt er de store vassdragene som drenerer fjellområder i Sør-Norge, samt indre strøk av Møre og Romsdal, forteller Inger Karin Engen, hydrolog og flomvarsler i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), til VG.

Flere steder med oransje nivå

Sannsynligheten for stor vårflom har likevel avtatt noe i de store vassdragene på Østlandet, sør i Trøndelag og i indre strøk av Møre og Romsdal takket være snøsmeltingen den siste tiden.

– Det er imidlertid opptil 40 prosent sannsynlighet for vårflom på oransje nivå, det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader, sier Engen.

I lavlandet har snøsmeltingen de siste to ukene også ført til flomvannføring i mange mindre elver. Selv om vannføringen nå er synkende er det likevel forventet relativt høy vannføring fremover, ettersom det ligger en del snø igjen mange steder.

Også i Finnmark og Nord-Troms er vassdragene utsatt, og sannsynligheten for vårflom større enn det som er normalt. Dette gjelder spesielt vassdragene som drenerer Finnmarksvidda, men også flere steder i ytre strøk av fylkene er utsatt.

Vårflomanalysen viser her 30 til 60 prosent sannsynlighet for flom på oransje nivå. Beregningene viser imidlertid liten sannsynlighet for flom på rødt nivå – en flom som kan medføre store skader.

På Vestlandet er det også flere steder der snømengdene har vært høyere enn normalen denne vinteren. Likevel er vassdragene her mindre utsatt for en stor vårflom. Det samme gjelder Sørlandet. Her er det regnflommer på høsten som er mest problematiske, opplyser NVE.

Været er avgjørende

Selv om vårflomanalysen viser stor sannsynlighet for flom flere steder i landet, presiserer Engen at dette ikke er et varsel. Analysen vil oppdateres, avhengig av utviklingen fremover.

– Det som er mest avgjørende for hvor stor vårflommen faktisk blir, er hva slags vær vi får under snøsmeltingen. En vår med moderat varme og lite nedbør vil gi en ganske normal vårflom selv der det er uvanlig mye snø, presiserer Engen til VG.

Hun ønsker imidlertid å poengtere at også områder der det har vært lite snø kan oppleve skadeflom dersom det skulle bli varme og våte vårmåneder.

For tidlig å avblåse faren

Varmen og snøsmeltingen de siste ukene har også ført til at det har vært isgang i flere av vassdragene. Særlig i Glomma har dette skapt problemer, og store mengder is har hopet seg opp flere steder i elveløpet.

På søndag ble to personer evakuert på Hanestad i Rendalen etter at Glomma steg over sine bredder og begynte å finne nye veier for å komme forbi isproppen. Åtte beboere på fire gårdsbruk ble også isolert. NVE overvåker nå isproppen kontinuerlig.

– Nå antar vi at isproppene ligger mer stabilt enn det de gjorde på søndag, men situasjonen er fortsatt uavklart. Det må ut, og det er derfor for tidlig å avblåse faren, sier Paul Christen Røhr, sjefingeniør i NVE region øst, til VG.

Han oppfordrer publikum til å holde avstand fra Glomma og til å berge eventuelle verdier langs elveløpet.

– Endringer kan komme fort, og det kan være snakk om minutter. Da kan det være for sent, sier Røhr.

Isen har også skapt problemer andre steder i Glomma. I Follaelva ligger en to kilometer lang propp med is.

I tillegg strekker opphopet is seg flere kilometer oppover elven fra Sundfloen bru, opplyser Røhr.

Sjefingeniøren håper nå på en sakte opptining av isen.

– Det vi ønsker, er at det skal løse seg opp. Det må ut før eller senere. Spørsmålet er når. Det er vanskelig å si når det kan bli noen bevegelse, sier han.

Her kan du lese mer om