SENDT TIL SYKEHUS: Mannen i 30-årene ble funnet liggende på bakken under slukkingen av en skogbrann i Akershus i midten av juli. Dagen etter døde han på Ullevål sykehus. Foto: Bjørn Erik Olsen

Brannmann (33) omkom: Hadde ikke fått opplæring i slukking av skogbrann

33-åringen som omkom etter slukkingen av skogbrannen i Akershus i midten av juli, hadde ikke fått opplæring for slukking av skogbrann. – Trist sak, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

33-åringen var ute på sin første brann for Øvre Romerike brann og redning da han ble funnet.

LES OGSÅ: Brannmann omkom etter slukking av skogbrann

Brannmannen hadde fått den obligatoriske grunnopplæringen som kreves, men ikke for slukking av skogbrann, ifølge den foreløpige tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet.

les også

Slik jakter pilotene skogbrann over Norge

I den samme rapporten kommer det fram at det var få personer fra mannskapet som var ute på slukkingen som hadde den spesifikke skogbrann-opplæringen.

Det kan heller ikke bekreftes at brannmannen hadde på seg røykmaske da han ble funnet.

Mange skogbranner

Brannmannen var alene da han ble funnet liggende på bakken under slukkingen av en skogbrann i Nes i Akershus i midten av juli. Dagen etter døde han på Ullevål sykehus.

Hendelsen skjedde midt i en krevende tid for brannvesenet, med flere store skogbranner samtidig.

Seksjon for økonomi og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt etterforsker arbeidsulykken. I samarbeid med Arbeidstilsynet undersøker de blant annet forholdene brannmannen jobbet under.

Den foreløpige obduksjonsrapporten sier lite om hva som forårsaket dødsfallet, og det vil trolig ta tre måneder før den endelige rapporten er klar.

les også

Røykdykkerne kjemper for livet – og erstatning: Brannheltenes kreftkamp

Pluss content

Ber om svar

Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus ble varslet om saken samme dag som brannmannen omkom.

Tilsynsleder Tommy Pedersen sier det er uavklart om dødsfallet har noen sammenheng med arbeidet brannmannen utførte dagen før han døde på Ullevål sykehus.

Arbeidstilsynet ber nå brannsjefen om opplysninger knyttet til 15 ulike punkter som går på rutinene ved arbeidsstedet.

Det stilles blant annet spørsmål ved bruk av verneutstyr, opplæring, pause og hvile.

Ansatt i et halvt år

Brannsjefen i Øvre Romerike brann og redning bekrefter at de har mottatt den foreløpige tilbakemeldingen med spørsmål fra Arbeidstilsynet. Fristen for å gi svar er satt til 20. august.

– Det er vi i gang med å samle inn nå, og vi regner med å kunne gi Arbeidstilsynet dette innen fristen. Av hensyn til saksbehandlingen ønsker vi ikke å kommentere ytterligere før den endelige rapporten fra Arbeidstilsynet er klar, skriver brannsjef John Arne Karlsen i Øvre Romerike brann og redning i en e-post til VG.

Brannsjefen har tidligere uttalt til VG at brannmannen døde av et akutt helseproblem.

– Det var vårt inntrykk av situasjonen og informasjon vi fikk umiddelbart etter hendelsen som gjorde at det var naturlig å ordlegge seg på denne måten. Vi i brannvesenet vet fortsatt ikke mer om dødsårsaken enn vi gjorde i dagene etter hendelsen, skriver brannsjefen i en e-post til VG.

les også

Sommerdrømmens mareritt

– Det er dypt tragisk å miste en medarbeider i innsats, og vi ser selvsagt fram til å få et endelig svar når obduksjonsrapporten foreligger. Vi prioriterer nå pårørende og egne ansatte.

– Krevende periode

Brannsjefen ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hvorvidt HMS-rutinene ble fulgt, ettersom Arbeidstilsynet ikke er ferdige med sine undersøkelser.

Karlsen forteller at tapet av kollegaen i stor grad har preget arbeidsplassen.

– Mannskapene har opplevd tapet av en kollega midt i en svært krevende periode. Det er selvsagt veldig tungt for alle som jobber i Øvre Romerike brann og redning.

Den omkomne brannmannen ble ansatt i Øvre Romerike brann og redning 1. januar, og hadde som nevnt aldri vært ute på branner tidligere.

Til tross for at han var alene da han ble funnet omkommet, understreker Karlsen overfor VG at brannmannen jobbet sammen med fire andre fra mannskapet og Sivilforsvaret under slukkingen av det han beskriver som et stort skogbrannområde i Nes.

les også

Norske brannmenn kjemper mot skogbranner i Sverige: – Det er krise

– Kan komme pålegg

Tilsynslederen i Arbeidstilsynet understreker at de kun jobber ut fra et forebyggende perspektiv, mens det er politiet som etterforsker om det er noe straffbart knyttet til saken.

– Vi stiller spørsmål knyttet til en del viktige faktorer for at arbeidet skal være sikkert. Det kan hende at vi finner grunnlag for å følge opp med pålegg for å forbedre det forebyggende arbeidet. Det trenger ikke nødvendigvis å ha noe med selve ulykken å gjøre, understreker Pedersen.

Han avventer tilbakemelding fra Øvre Romerike brann og redning før han ønsker å uttale seg nærmere om saken.

– Trist sak

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) beskriver saken om brannmannen som omkom som trist.

– Vi ønsker å uttrykke vår dype medfølelse med de pårørende. Vi har også stor forståelse for at en slik hendelse er en stor belastning for arbeidskollegene.

Ettersom undersøkelser og etterforskning pågår, ønsker de kun å uttale seg på generelt grunnlag om opplæring og kompetansekrav til brannkonstabler.

Rygh Pedersen opplyser blant annet om at brann- og eksplosjonsvernloven stiller krav til at personell i brannvesenet skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendig, og at det er kommunen som er ansvarlig for at dette kravet blir oppfylt. Utdanningen for brann- og redningspersonell er en yrkesutdanning.

Personellet må være ansatt i et brann- og redningsvesen og ha gjennomført internopplæring over to år, som avsluttes med et grunnkurs ved Norges brannskole. Norges brannskole har utarbeidet en læreplan med innhold og mål for opplæringen.

Brannvernområdet spenner vidt, og stiller krav til kompetanse for håndtering av en rekke ulike hendelser, blant annet brann i bygninger, tunneler, skip, fly og tog.

Skogbrann er et av disse områdene.

– Brann- og redningsvesenet lokalt gjennomfører praktiske og teoretiske øvelser rettet mot håndteringen av skogbranner der dette er aktuelt. For å støtte kommunene gjennomfører Norges brannskole kurs i skogbrannslokking, sier Rygh Pedersen i DSB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder