DET OVALE KONTOR: 10. januar i år tok president Donald Trump imot statsminister Erna Solberg i Det hvite hus i Washington. Foto: Thomas Nilsson / VG

Donald Trump til Erna Solberg: Norge må oppfylle toprosentmålet

I et ferskt brev til Erna Solberg, krever USAs president Donald Trump at Norge må bruke mer penger til Forsvaret, og oppfylle NATOs to prosent-mål.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Før de to møtes på NATO-toppmøtet om to uker, får den norske regjeringen krystallklar beskjed om hva som ventes av Norge:

– Norge er det eneste av NATO-landene som grenser mot Russland, som mangler en troverdig plan for å bruke to prosent av BNP på forsvar, skriver den amerikanske presidenten i brevet til den norske statsministeren.

VG har fått innsyn i brevet fra Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet.

TYDELIG: Trump er mild, men tydelig i brevet han sendte Solberg, om hva han forventer av Norge på toppmøtet i juli.

les også

Norge bruker lavere andel på forsvar – i strid med NATOs mål

Hamrer inn budskapet

I fjor brukte Norge 1,62 prosent av BNP på forsvar.

Brevet fra Trump er nokså mildt i formen, selv om budskapet hamres tydelig inn:

– Det blir stadig vanskeligere å forsvare overfor amerikanske borgere hvorfor noen land fortsetter å unnlate å nå våre felles sikkerhets-forpliktelser, skriver Trump fra Det hvite hus.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, er ikke overrasket over innholdet i brevet.

– I brevet fra Trump står det at han anerkjenner at Norge er NATO i nord. Norge er en viktig alliert med tanke grensen til Russland, som har satt sikkerhetsrisikoen i et helt nytt lys siden Russland invaderte Krim-halvøya i 2014. Trump er i brevet tydelig på at Norge er nødt til å stå ved forpliktelser som vi inngikk i 2014 - og det er vi på god vei til å innfri, sier Bakke-Jensen til VG.

Norge risikerer å måtte bruke over 30 prosent mer på forsvar enn i dag hvis pengebruken skal nå 2 % av BNP innen 2024. Det kommer i tillegg til allerede vedtatt økning.

– Vi la en veldig ambisiøs plan for Forsvaret i 2016. Det aller viktigste blir å fokusere på hva vi får igjen for pengene. Vi skal blant annet bruke minimum 20 % på nye investeringer. Dette omhandler blant annet infrastruktur, våpen og kjøretøy. Der overoppfyller vi allerede.

les også

Lover nytt forsvarsløft foran NATO-toppmøtet

Lovet økning i VG-intervju

Brevet er datert 19. juni i år, altså en uke før Solberg lovet i VG at regjeringen vil strekke seg ytterligere mot toprosentmålet i den den neste langtidsplanen for Forsvaret.

Men det vil fortsatt være uklart om Norge når to-prosent målet som NATO-landene ble enige om i 2014:

– Vi kan ikke si noe nærmere om hvor vi treffer før planen er ferdig. Det er ganske langt opp til det målet. Men vi skal øke mer. Det er beskjeden nå, sa Solberg til VG.

les også

Erna, folk og forsvar

NATOs øyne og ører

Trump skriver at Norge er «øyne og ører» for NATO på nordflanken. Han anerkjenner at Norge deltar med soldater i den fremskutte NATO-styrken i Litauen,

Den amerikanske presidenten skriver også at Norge er en «elskverdig» vert for US Marines i Trøndelag.

les også

Stiller krav for å godta 350 US Marines i Indre Troms

– Jeg forstår at det er nasjonalt press, ettersom jeg selv har brukt mye politisk kapital på å øke vår egen bruk av penger på forsvar, skriver han videre.

Likevel venter Trump at Erna Solberg kommer til NATO-toppmøtet i Brussel med et «sterkt bidrag» til å møte målene som alle NATO-landene var enige om i slutterklæringen fra de tre siste toppmøtene i forsvarsalliansen.

- På toppmøtet i juli blir det viktig å vise USA og våre andre allierte at vi tar forpliktelsene våre seriøst, og at vi har en plan på at vi skal bevege oss ytterligere mot å oppnå 2 %-målet. Det har vi lagt som premiss i neste langtidsplan, sier Bakke-Jensen.

Trudeau fikk også brev

Ifølge den kanadiske TV-stasjonen CBC har Donald Trump også sendt brev til Canadas statsminister Justin Trudeau foran NATO-toppmøtet.

Canada får imidlertid en langt strengere reprimande fra Det hvite hus:

«USA er i stadig mindre grad villig til å se bort fra denne alliansens sviktende evne til å møte de felles sikkerhetsutfordringene», skriver Trump til Canada.

Canada brukte 1,29 prosent av sitt BNP på forsvar i 2017.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder