Befal frikjent for voldtekt av soldat i lagmannsretten

Et mannlig befal ble i 2017 dømt til tre år og ni måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinnelig soldat. Nå er mannen frikjent i Hålogaland lagmannsrett.

  • NTB

I tillegg til fengselsstraffen ble befalet i Senja tingrett i 2017 dømt til å betale en oppreisingserstatning til den fornærmede soldaten på 150.000 kroner.

Mannen anket både bevisbedømmelsen, skyldspørsmålet, straffeutmålingen og erstatningen.

les også

Forsvarsansatt varslet om voldtektsforsøk: Politiet rykket ikke ut

les også

Forsvaret etterforsket 23 mulige seksuallovbrudd i 2017

les også

Økning i seksuallovbrudd i Forsvaret: – Nært et kulturproblem

Lagretten i Hålogaland endte med å omgjøre dommen fra tingretten. Fagdommerne besluttet å legge lagrettens avgjørelse til grunn.

Mannen ble frikjent for det strafferettslige skyldspørsmålet, men grunnet det lavere beviskravet i sivile saker, må han fremdeles betale oppreisningssummen på 150.000 kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder