FERDIG FOR NÅ: Eirik Jensen har avgitt sin frie forklaring i Borgarting lagmannsrett. Foto: Tore Kristiansen

Eirik Jensen nektet å svare på spørsmål

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen står fast på at han ikke ønsker å svare på spørsmål før etter at Gjermund Cappelen har avgitt sin frie forklaring.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Opprinnelig var det lagt opp til at Jensens forklaring skulle avsluttes før Gjermund Cappelen skal i vitneboksen.

les også

Jensen om Cappelen: – Etterkrigstidens beste informant

Men Jensen ønsker ikke å svare på spørsmål, fordi han vil høre det han omtaler som «anklagen» mot ham først.

Jensen ble tirsdag ettermiddag ferdig med sin frie forklaring, og lagdommer Kristel Heyerdahl henvendte seg derfor til ham med noen få oppfølgingsspørsmål.

– Jeg har fundert litt på det som skjer nå, og jeg ønsker selvfølgelig å besvare absolutt alle spørsmål, men jeg vet ikke om det er rette tidspunkt å gjøre det på nå, svarte Jensen.

– Jeg har gått runder med meg selv, og jeg ønsker rettens forståelse for at jeg nå ønsker å avvente med å svare. Jeg ønsker å utsette det til Cappelen har fremsatt sine anklager, avgitt sin muntlige frie forklaring, fortsatte han.

Les hele referatet: VG fulgte rettsdag 5 direkte

– Bevisst forsøk på å skape forvirring

Forsvarer John Christian Elden understreket også at Jensen kommer til å svare på alle spørsmål – på et senere tidspunkt.

– Dette er noe av problemstillingen ved at man har avgjort å behandle disse sakene sammen. Det er naturlig at tiltalen kommer før forsvaret. Av hensyn til sakens opplysning er dette ikke en hensiktsmessig løsning, sa Elden.

Både Spesialenheten og Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe argumenterer for at Jensen må gjøre seg ferdig først, og påpekte at det er tiltalen, ikke Cappelens forklaring, som er anklagen.

les også

Mener Jensen røpet navn for å ramme Cappelen

– Jeg vil gjerne ha sagt at spørsmålene fra spesialenheten dreier seg om hele bevisbildet. Veldig mange av de spørsmålene vi skal stille har ikke noe med Cappelens forklaring å gjøre. Vil ikke retten gi oss mulighet til å stille disse spørsmålene? spurte aktor Guro Glærum Kleppe.

– Dette er et bevisst forsøk for å skape forvirring. Hvis Jensen ikke besvarer spørsmålene vil Spesialenheten ha rett til å spille av svar på spørsmål fra tingretten, påpekte De Vibe.

Retten: Ikke ønskelig

Lagmannsretten støttet i utgangspunktet påtalemyndighetens syn, men valgte likevel å utsette utspørringen av Jensen.

– Dette er ikke noe retten ønsker. Vi mener anklagen mot Jensen først og fremst ikke er Cappelens forklaring, men tiltalen mot han, sier dommer Kristel Heyerdahl.

– Jensen har ikke plikt til å forklare seg. Vi oppfatter fra rettens side at dette er et standpunkt han har hatt. Vi ser det som uhensiktsmessig å drive med avspilling av lydopptak fra tingretten. På grunn av Jensens standpunkt, ikke fordi retten ønsket det sånn, må vi utsette hans forklaring, fortsetter dommeren.

Cappelens forsvarer: «Komisk»

Dermed ble Gjermund Cappelen bedt om å innta vitneboksen, til protester fra forsvarer De Vibe som sier Cappelen ikke er forberedt på å starte sin forklaring på stående fot.

Dermed ble det besluttet at saken fortsetter klokken ni onsdag morgen med Gjermund Cappelens forklaring.

Advokat Benedict de Vibe mener lagmannsretten lot Eirik Jensen og hans forsvarere slippe lett unna.

– Det er komisk at det ble sånn, sier De Vibe etter at retten er hevet.

John Christian Elden ble ikke overrasket over at lagmannsretten lot hans klient Eirik Jensen vinne frem.

– Vi har regnet med at vi skulle få medhold i begjæringen og det fikk vi også. Det er tydelig at de andre ikke hadde regnet med det, men det er ikke vårt problem, sier Elden.

Forsvareren mener beskrivelsene i tiltalen er så vage at Eirik Jensen må høre medtiltalte Cappelens forklaring før han kan forsvare seg.

– Vi vet av erfaring at Cappelen endrer forklaring hele tiden, hevder Elden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder