Erna Solberg til Høyres landsmøte: – USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel

I sin landsmøtetale uttrykker statsminister Erna Solberg (H) bekymring overfor USAs gryende proteksjonisme. Samtidig fremmer hun flere initiativer i arbeidslivet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Fredag ettermiddag åpner statsminister Erna Solberg Høyres landsmøte på Gardemoen.

les også

Landsmøte i Høyre: Slik vil Solberg endre Norge

I talen slår hun fast at Norge skal være en pådriver for en fri og rettferdig verdenshandel. Solberg uttrykker samtidig at hun er bekymret over økt proteksjonisme i verdenshandelen.

– Angrepene på den frie handelen de siste ukene gir derfor grunn til alvorlig bekymring. Det er et stort paradoks når det er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel. Og det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne. sier hun.

Solberg ble møtt med trampeklapp av landsmøtet, både da hun kom og da hun avsluttet talen.

Kritiserte Trump

Solberg rettet også kritikk direkte mot Trump under pressekonferansen etter talen. Der sa Solberg til NTB at det fremstår som et paradoks at det er en president «som hevder at han er republikaner» som står i spissen for nye proteksjonistiske handelsmurer.

– Dette understrekes også at av republikanernes leder i Senatet er uenig og mener at han ikke burde gjort dette, sa statsministeren ifølge nyhetsbyrået.

– Russland mer aggressivt

Solberg mener vi opplever tilbakeslag i internasjonale spørsmål.

les også

Nei til nachspiel på Høyres landsmøte

– Russland er mer aggressivt og selvhevdende. Autoritære ledere trer igjen frem i flere land. Demokratier svekkes. Ytrings- og pressefriheten er under press, slår hun fast, og legger til:

– Dette gir grunn til bekymring.

Hun peker overfor landsmøtet samtidig på at globalisering og en stadig friere verdenshandel har gitt gode resultater.

– På 25 år er antallet mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom mer enn halvert. Barnedødeligheten er også halvert. Verden har de siste tiårene blitt fredeligere, mer demokratisk og tryggere, sier Solberg.

Lanserer to initiativer

Under landsmøtetalen lanserer Solberg to initiativer for fremtiden.

– Det første initiativet er etablering av mer fleksible videreutdanningstilbud. Det finnes i dag få videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov og særlig innenfor teknologi, sier hun.

les også

Tror Høyre snur og tillater eggdonasjon

Det andre initiativet handler om yrkesutdanning.

Solberg viser til at muligheten for etter- og videreutdanning for fagarbeidere er begrenset, og at dette blir viktigere med økt digitalisering.

– Regjeringen vil derfor prøve ut det vi kaller bransjeprogram i utvalgte fylker og bransjer. Vi ser for oss spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive etter- og videreutdanningstilbudene, bedriftene investerer egne ressurser først og fremst i form av ansattes arbeidstid og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid, sier hun.

Solberg trekker frem at noen av de viktigste problemene Norge kan støte på i fremtiden, henger sammen med den teknologiske utviklingen.

– Den gir mange muligheter og fordeler. Men fordeler og ulemper faller ikke alltid på de samme menneskene. Vi må unngå at den teknologiske utviklingen skaper tapere. Derfor er kompetanse noe et liberalkonservativt parti som vårt må bruke mye tid og krefter på fremover.

Økt oljebruk går mot slutten

Ifølge Solberg går tiden da vi kunne fase inn økt bruk av oljepenger i budsjettene raskt mot slutten.

– Det utfordrer den økonomiske bærekraften fra to kanter samtidig, og er et problem vi må løse, sier hun.

Problemet må løses av hensyn til omsorg for pleietrengende og utbetaling av pensjon.

– Den gode nyheten er at det er et problem som kan løses. Den dårlige er at det ikke løser seg selv, sier Solberg.

Hyller Willoch

Innledningsvis i sin tale til landsmøtet hyller hun partihøvdingen Kåre Willoch.

– I Høyre husker vi den gryende høyrebølgen med glede og stolthet. Det er det ikke alle som gjør. Min forgjenger som statsminister sa det sånn: «Noen av sosialdemokratiets minst imponerende øyeblikk, handler nettopp om
når vi ikke greide å gripe samfunnsendringene i tide.» I morgen kommer den høyrepolitiker som mest forbindes med den tiden jeg snakker om, nemlig Kåre, sier Solberg innledningsvis.

Hun viser til at det er 40 år siden hun fikk sitt første verv i Høyre.

– Men dere trenger ikke bekymre dere: Jeg skal ikke varsle noen politisk 40-årskrise, vitser Solberg.

Viktig med integrering

Et parti som er opptatt av at alle skal ha mulighet til å lykkes, må være opptatt av integrering, slår hun fast.

– Derfor jobber Jan Tore nå med et integreringsløft, sier hun, med henvisning til kunnskapsministeren.

Det har ikke stått på pengene, ifølge henne.

– På årets budsjett bruker vi 17 milliarder kroner på integreringstiltak. Men resultatene er ikke gode nok. For få kommer i jobb, sier Solberg.

Trekker frem likestilling

Solberg fortsetter landsmøtetalen med historiske tilbakeblikk.

– Vi satte menneskene først, vi forstod tiden vi levde i og vin turte å gjøre nødvendige endringer. Det skal vi være stolte av og det skal vi ta lærdom av, sier Solberg.

Hun viser til viktigheten av likestillingen historisk.

– Tanken på at dine muligheter, drømmer og forventninger skulle begrenses fordi du var kvinne, var på vei ut. Gro Harlem Brundtland ble statsminister. Unge Høyre fikk sin første kvinnelige leder i Kaci Kullmann Five, sier Solberg.

Hun viser til at med dagens blågrønne regjering, er det kvinner i alle de viktigste posisjonene.

Mye har endret seg

Solberg mener mye har endret seg i løpet av de 40 årene som har gått.

– I løpet av de 40 årene som har gått, har mye endret seg. Vårt brutto nasjonalprodukt er nesten tredoblet.
Vi har rykket opp fra 14. til 4. plass på OECDs liste når gjelder brutto nasjonalprodukt per innbygger. Det har vært en enorm velstandsvekst, sier hun.

Solberg mener det blir blir stadig større press på jobbene som krever liten eller ingen formell kompetanse.

– Men også utdanningsyrker opplever endringer som krever annen og ny kompetanse. Og det skjer raskere enn før, sier statsministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder