HARMONISK: Trond Giske, Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre da de, samt Hadia Tajik, ble valgt inn i Ap-ledelsen i 2015. Foto: Helge Mikalsen

Stenseng støttet festnekt av medlem etter metoo-sak – går selv på fester med Giske

Partisekretær Kjersti Stenseng rådet Oslo Ap til å be et partimedlem om ikke å delta på fylkeslagets årsmøte og årsmøtefest, etter en metoo-sak. Selv har Stenseng vært på barbesøk, årsmøtefest og nachspiel i partisammenheng med Trond Giske.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Rådet om å be medlemmet holde seg unna årsmøtet og tilhørende fester kom etter at Oslo Ap ba om Stensengs syn på hvordan lokallaget skulle håndtere en varslingssak i februar i år.

Internt i Ap er det flere som nå reagerer på det de mener er en klar forskjellsbehandling fra Stensengs side, der hun gir mildere sanksjoner til Giske enn hva hun gir råd om i andre varslingssaker.

les også

Giske var på «Løvebakken AUF»-fest

Stenseng og Støre imot Giske-sanksjoner

På sentralstyremøtet i Ap 23. april tok AUF-leder Mani Hussaini, etter det VG erfarer, opp spørsmålet om det var rettet sosiale sanksjoner mot Giske, og om hvordan man skulle forholde seg til han fremover, etter at flere medier hadde omtalt Giskes deltakelse på en fest i AUF-sammenheng på utestedet Justisen i Oslo. I møtet tok flere til orde for at Giske burde ilegges forbud mot å delta på enkelte sosiale arrangementer. Begrunnelsen var at flere av varslingssakene mot ham gjelder situasjoner som har oppstått på sosiale arrangementer i partisammenheng. Blant de som støttet dette var nestleder Hadia Tajik og sentralstyremedlem Jette Christensen.

Men partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Stenseng avviste kategorisk at det skulle innføres noen sosiale sanksjoner mot Giske. De viste til at konklusjonene mot Giske ble truffet i januar, og at saken mot ham således var avsluttet.

Men i en annen varslingssak i Ap, var Stensengs råd derimot at Oslo Ap skulle komme med sosiale sanksjoner:

les også

Faktisk.no: Hvem var egentlig invitert på Løvebakken AUF-fest?

Rådet Oslo-Ap til festnekt av medlem

I vinter fikk Oslo Ap inn et varsel mot en ung tillitsvalgt fra et yngre partimedlem. I likhet med sakene mot Trond Giske var det ikke grunnlag for politianmeldelse, men et spørsmål om det var brudd på Aps retningslinjer mot seksuell trakassering.

På møtet mellom Oslo Ap og Stenseng i februar var lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, og Oslo-partiets sekretær, stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen, samt assisterende partisekretær Kristine N. Kallset til stede.

les også

Trond Giske tilbake på Stortinget

– Det er riktig at Oslo Ap håndterte og konkluderte i en metoo-sak i februar i år. I den forbindelse hadde vi kontakt med Arbeiderpartiet sentralt både i forbindelse med selve håndteringen og i spørsmål knyttet til eventuelle sanksjoner, sier Frode Jacobsen til VG.

Oslo Ap konkluderte med at saken var et brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

– Konklusjonen i varslersaken ble utarbeidet i samråd med partiet sentralt og partisekretær Kjersti Stenseng. Den det ble varslet mot har ikke lenger tillitsverv i Oslo Ap eller i noe partilag. Vi fikk gode råd fra Stenseng og partiet sentralt, herunder om å anmode den det ble varslet mot om ikke å delta på møter og andre arrangementer hos AUF i Oslo og i Oslo Arbeiderparti. Vedkommende ble i tråd med dette blant annet anmodet om ikke å delta på Oslo Aps årsmøte og årsmøtefest i mars, sier fylkeslederen.

FIKK RÅD: Frode Jacobsen i Oslo Ap. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Reagerer på forskjellsbehandling

Da Oslo Ap avholdt sitt årsmøte med tilhørende fest 16. og 17. mars var da heller ikke Ap-medlemmet til stede.

– Oslo Arbeiderparti gjorde sine vurderinger og håndterte saken. Jeg ga noen råd og hadde ikke innsigelser til deres vurderinger i møtet jeg hadde med dem, sier Kjersti Stenseng til VG.

– Er det feil at Oslo Ap fikk dette rådet fra deg, slik de sier?

– Jeg hadde ingen anmodning om den type tiltak, men vi var enige i vurderingene som ble gjort.

les også

Støre om metoo: – Jeg er preget av de seks ukene, dette er vondt alle veier

Overfor VG reagerer flere på det de mener er forskjellsbehandling fra Stensengs side mellom en ung og ukjent lokalpolitiker i Oslo, og en av Aps mest profilerte og mektigste politikere gjennom tre tiår.

I januar måtte Giske gå av som nestleder og finanspolitisk talsperson på Stortinget etter at partiledelsen konkluderte med at han hadde seksuelt trakassert fem kvinner. To ganger i april var Stenseng selv på fest med Giske:

Festet med Giske – med varslere til stede

Stenseng var tilstede under den mye omtalte festen på Justisen 6. april. Her var også kvinner som hadde varslet mot Trond Giske.

VG får bekreftet at Stenseng ikke tok kontakt med varslerne, men i stedet snakket med og oppholdt seg sammen med Giske. Det samme gjorde lederen i Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, og stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Troms, ifølge VGs kilder.

VG er kjent med at flere av de tilstedeværende reagerte på at Stensengs og de andre kvinnenes sosiale omgang med Giske i baren kunne fremstå som en synlig støtteerklæring til Giske foran deler av det sentrale AUF- og Ap-miljøet.

les også

Giske raser videre, uten stans

– Kan du forstå at flere av dem som var til stede oppfattet at når du som partisekretær står i baren på Justisen, som er AUF-miljøets stamsted, sammen med Trond Giske, så kan det virke som om du vil vise din støtte til ham mer enn til varslerne?

– Jeg pratet med veldig mange. Jeg var der i en time og et kvarter, og så gikk jeg. Fra i høst og frem til nå, så har mange fremstilt det som at jeg er en del av en Giske-fløy, at jeg er Giskes våpendrager, at jeg er alliert med Trond. Jeg regner med at de som sier det har en hensikt: å svekke meg. Jeg har ikke tid til å forholde meg til det, sier hun.

les også

Aps personalsjef slutter

Stenseng: – Sakene er veldig forskjellige

Flere kilder påpeker at i varslingssaken i Oslo var det én varsler som hadde kontaktet partiet om det unge partimedlemmet, mens en rekke kvinner i ulike sammenhenger hadde varslet mot Giskes oppførsel over en periode på mange år.

– Internt i Ap oppfatter mange dette som en forskjellsbehandling av Giske og personen som har drevet seksuell trakassering i Oslo Ap. Har de som mener dette et poeng?

les også

Giske la frem varslersakene i brev til sentralstyret

– Jeg har ingen kommentar til det utover at varslersaker må håndteres ut fra innholdet i saken. Det betyr at saker har ulike konklusjoner, sier Stenseng, og legger til:

– Folk får jo ulike straffer, ulike sanksjoner. Det er jo fordi jeg er opptatt av å håndtere de enkelte sakene på en riktig måte. Det er fordi sakene er veldig forskjellige. Det som er hovedansvaret for partiet er å forebygge og forhindre at ting skjer på nytt. Hvis det kan hindres ved å iverksette tiltak, så kan det være grunn til å gjøre det hvis man har grunn til å tro at ting kan skje på nytt. Oslo Ap har gjort vurderinger rundt saken de har håndtert. De er jeg enig i, sier hun.

To dager etter festen på Justisen, deltok Stenseng på nok en fest med Giske. Denne gang under årsmøtet til Trøndelag Ap på Hell:

les også

Trond Giske: Ap må være samlet for å komme over 30 prosent igjen

Partisekretærens tale vakte oppsikt

I sitt eget fylkeslag ble Giske invitert til både årsmøte og årsmøtemiddag den 6. og 7. april. Partisekretær Stenseng var den som representerte Aps nasjonale ledelse på fylkeslagets årsmøte.

Giske ble ikke bare invitert til møtet og festen, han ble også gitt et nytt og potensielt meget viktig politisk verv: Å lede et reformarbeid i fylkespartiet med et svært bredt organisatorisk og politisk mandat.

Under årsmøtet i Trøndelag Ap gjorde Stenseng seg bemerket da hun fra talerstolen både hyllet den avgåtte nestlederen – og at han skulle lede det viktige reformutvalget i Aps største fylkeslag:

– Jeg vet, Trond, at du er veldig engasjert i dette. Vi trenger erfaringen din og klokskapen din. Det gleder en partisekretærs hjerte at Trøndelag går i bresjen her, sa Stenseng, ifølge Trønder-Avisa.

Denne uttalelsen vakte oppsikt sentralt i Ap. Mange VG har snakket med fant det merkelig at en mann som hadde måttet gå av kun uker i forveien på grunn av seksuell trakassering av flere kvinner i partiet ble omtalt som «klok» av Aps partisekretær.

Saken har etter det VG erfarer vært drøftet i flere av Aps sentrale organer.

To dager etter årsmøtet rykket partileder Jonas Gahr Støre ut for å avkrefte at Giske skulle lede reformarbeidet, han skulle kun være med som menig medlem, ifølge Støre. Trøndelag Ap har fortsatt ikke bestemt hvem som skal lede utvalget.

les også

Giske om han skal få omstridt lederverv i Trøndelag: – Vet ikke

Nachspiel på rommet med Giske

Etter festmiddagen på årsmøtet i Stjørdal, hadde Stenseng også nachspiel på sitt hotellrom, hvor et fåtalls personer var til stede. En av dem var Giske. De andre gjestene var blant annet Giskes mangeårige venn og allierte, fylkesordfører Tore O. Sandvik og Stortingets visepresident og tidligere AUF-leder Eva Kristin Hansen. Også hun er regnet som viktig støttespiller for Giske.

Til dette nachspielet ble også journalister fra Trønder-Avisa og Adresseavisen invitert, ifølge Sivert Rossing, politisk reporter i Trønder-Avisa.

– Det er riktig at jeg ble invitert av Anne Marit Mevassvik på nachspiel på hotellrommet til Kjersti Stenseng. I tillegg til journalistene var Trond Giske, Kjersti Stenseng, Eva Kristin Hansen og Tore O. Sandvik til stede. Etter en stund ble vi journalistene bedt av Eva Kristin Hansen om å forlate rommet, sier Rossing til VG.

les også

Ett av 40 Ap-lokallag i Trøndelag vil ha Giske i fylkesstyret

Vil ikke kommentere

– Hvorfor deltar du på fester og i andre sosiale settinger med Trond Giske så kort etter at du og resten av partiledelsen konkluderte med at Giske hadde seksuelt trakassert kvinner?

– I hvilke anledninger jeg snakker med våre stortingsrepresentanter, det kommenterer jeg ikke. Jeg var der i anledning av at jeg hadde en innledning og stortingsrepresentantene våre fra Trøndelag deltok der, sier Stenseng til VG.

les også

Ett av 40 Ap-lokallag i Trøndelag vil ha Giske i fylkesstyret

les også

Støre: Slik skal velgerne vinnes tilbake

Støre vil ikke være festpoliti

I et intervju med VG 1. mai, fastslo Aps leder Jonas Gahr Støre at sosiale relasjoner ikke har vært en del av Aps reaksjoner mot Giske.

– Partiets formelle reaksjoner er truffet og de er kjent; han har trukket seg som nestleder og finanspolitisk talsperson og møter ikke i sentralstyret. Så må Trond ta ansvar for å vise klokskap og forståelse for at dette har vært vanskelig for flere. Jeg har ikke tenkt å være en partileder som skal bestemme hva folk gjør og ikke gjør utenfor jobben, så lenge de holder seg innenfor reglene.

– Du skal ikke være noe festpoliti? spurte VG.

– Nei, jeg har ikke tenkt å stå i døren på utesteder for å se hvem som går inn og hvem som går ut, men jeg vil si som partikollega og partileder at – etter det vi har vært igjennom – så påligger det et særlig ansvar å vise klokskap i slike sammenhenger, svarte Støre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder