POLITIADVOKAT: Knut Horn sier han nå vil kalle Leif Nordmo inn til avhør. Foto: Tore Kristiansen

Politiet vurderer å gjenåpne etterforskningen mot Johannes Flø etter VG-avsløring

Politiet la bort etterforskningen mot Johannes Flø (41) da han utvandret til USA. Nå vurderer de å gjenoppta saken.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det skjer etter at VG lørdag kunne fortelle hvordan Flø har levd et liv i luksus etter at han utvandret til USA i 2013.

Nordmannen var mistenkt for grovt heleri, etter at Frogner-enken Grace Hesselberg Meyer (94) ble svindlet for 17,1 millioner.

LES HELE HISTORIEN HER

Saken mot Flø ble henlagt, blant annet fordi politiet mente det ville være for ressurskrevende å etterforske nordmannen som befant seg i USA.

Enkens nabo Vidar Neverdal (59) ble dømt for grovt bedrageri .

NEKTER: Johannes Flø (41) avviser at han var involvert i svindelen av Frogner-enken. Foto: Thomas NIlsson / VG

– Gamlemor i banken

Nå sier politiadvokat Knut Horn i Oslo politidistrikt at de vurderer å gjenoppta etterforskning mot Flø på bakgrunn av opplysninger som kom frem i lørdagens VG-avsløring.
Han sikter da spesielt til at Fløs tidligere familievenn Leif Nordmo stod frem og fortalte om tre telefonsamtaler han overhørte i dagene før julen 2012.

På det tidspunktet var ikke Nordmo kjent med hvem Flø snakket med på telefonen, men Nordmo hevder at den utvandrende nordmannen senere har bekreftet til ham at det var nå bedrageridømte Vidar Neverdal han snakket med.

– Flø sa at han måtte kjøre gamlemor i banken og få ut pengene som han skyldte. Jeg opplevde at mannen i den andre enden ble kjeftet på eller satt under press, sier Nordmo.

Vil innkalle til avhør

Politiadvokat Knut Horn sier følgende etter å ha hørt Nordmos forklaring til VG.

– Jeg tenker at det er nye opplysninger som det hadde vært nyttig og kjent til tidligere, sier Horn, som nå vil kalle Nordmo inn til avhør.

Han åpner opp for å innlede ny etterforskning mot Johannes Flø.

– Og så får vi vurdere om vi skal starte opp saken mot vedkommende på nytt, sier Horn.

ENKEN: Gjennom nesten to år forsvant 17,1 millioner kroner fra kontoen til Grace Hesselberg-Meyer (94). Foto: Tore Kristiansen

Johannes Flø har hele veien avvist at var involvert i svindelen av Frogner-enken. Hans advokat John Christian Elden skriver i en e-post til VG at Flø stiller seg positiv til et avhør av Leif Nordmo:

«Politiet har ikke kunnet bekrefte dette overfor meg i dag, men dersom det er korrekt er det positivt. Da vil Nordmo måtte avgi en forklaring under vitneansvar, og ikke ved å kunne lyve fritt slik det er når han snakker med VG.

Politiet har tidligere bekreftet at det ikke har vært åpnet noen etterforskning mot Flø, men det er en fordel for Flø om de nå undersøker VGs påstander nærmere. Selv er han som tidligere alltid tilgjengelig for politiet for å avklare spørsmål de måtte ha.», skriver Elden.

Leif Nordmo reagerer på at Elden beskylder ham for løgn.

– Jeg har aldri møtt Elden. Johannes derimot kjente jeg i mange år. Han er til og med gudfar til min sønn, sier Nordmo.

Han opplyser at han har mottatt en rekke e-poster fra Flø i årene de hadde kontakt. Disse har han fortsatt.

– Flere av e-postene omhandler private forhold, sier Nordmo.

Han understreker at han er villig til å forklare seg, både for politiet og i retten.

– Jeg står for min forklaring, sier han.

Nordmo forteller til VG at han kontaktet Oslo-politiet om denne saken allerede for fire år siden, etter at han leste om bedrageridommen mot Vidar Neverdal i VG.

– Jeg fortalte at jeg kjente til saken som VG skrev om. Jeg oppga navnene til Johannes og faren. Jeg sa også at noen av pengene mest sannsynlig hadde havnet hos meg. Jeg oppga navn og telefonnummer og ba politiet om å kontakte meg.

Nordmo hørte aldri noe fra politiet.

Henlagt på bevisets stilling

Dette er nye opplysninger for politiadvokaten.

– Jeg er ikke kjent med at han har vært i kontakt med politiet. I hvert fall er ikke jeg informert. Jeg kjenner ikke til hvem han har vært i kontakt med eller eventuelt når, sier Horn.

Da Vidar Neverdal ble dømt til fengsel i tre år og åtte måneder for å ha svindlet enken for 17,1 millioner, slo retten fast at en stor andel av pengene ble ført videre til Johannes Flø.

Knut Horn forklarer følgende om hvorfor etterforskningen mot Flø ble henlagt på bevisets stilling:

POLITIADVOKAT: Knut Horn sier Oslo-politiet vil vurdere å ta opp igjen etterforskningen mot Johannes Flø. Foto: Tore Kristiansen

Et spørsmål om ressurser

– Grunnen til at saken ble henlagt var at vi vurderte det slik at denne saken måtte etterforskes opp mot USA. Og det ville gått med mer ressurser enn hva som er vanlig i en slik helerisak. Og vi vurderte da også de bevisene vi hadde opp mot hva vi måtte gjennomføre, og fant ut at det trakk i retning av å henlegge saken på bevisets stilling, sier Horn.

– Hadde saken blitt etterforsket fullt ut hvis han oppholdt seg i Norge?

– Det er litt vanskelig å svare på for det er slik at vi hele tiden må vurdere ressurssituasjonen. Det hadde gjort arbeidet betydelig lettere hvis han hadde tilhold i Norge, svarer Horn.

– Så sannsynligheten ville vært større?

– Ja, sier Horn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder