POLITIANMELDT: Hamkam-kaptein Vegar Bjerke (t.v) og kameraten Sjur Lothe Larsen eier telesalgsfirmaet Yacom Telesales, som ble slått konkurs før jul i fjor. Nå etterforskes de av politiet etter at det ble klart at svært lite av pengene de samlet inn til nødhjelpsarbeid kom frem til mottaker. Foto: FRANK BRANDSÅS, HAMAR ARBEIDERBLAD
POLITIANMELDT: Hamkam-kaptein Vegar Bjerke (t.v) og kameraten Sjur Lothe Larsen eier telesalgsfirmaet Yacom Telesales, som ble slått konkurs før jul i fjor. Nå etterforskes de av politiet etter at det ble klart at svært lite av pengene de samlet inn til nødhjelpsarbeid kom frem til mottaker. Foto: FRANK BRANDSÅS, HAMAR ARBEIDERBLAD

Samlet inn 29 mill. til nødhjelp - 564 000 kr kom frem

INNENRIKS

HAMAR (VG) Over 29 millioner kroner ble samlet inn til fattige og nødstilte barn. Mindre enn to prosent av pengene gikk til humanitært arbeid.

Publisert: Oppdatert: 31.08.10 20:24

VG kan i dag avsløre at flere telesalgsfirma på Hamar fikk tilbakeført det aller meste av de nesten tretti millionene som ble samlet inn på vegne av fire humanitære organisasjoner fra januar 2008 til mai 2010.

- Konklusjonen er at så godt som alt som er blitt innsamlet har gått til innsamlingsselskapene. I tre av organisasjonene er kontoene regelmessig blitt bortimot tømt en gang i måneden, sier advokat Hans Bogsti.

Han ble oppnevnt som bobestyrer da telesalgsfirmaet Yacom Telesales ble slått konkurs før jul i fjor. Firmaet var eid av HamKam-kaptein Vegar Bjerke (31) og kameraten Sjur Lothe Larsen (29), som driver telesalgsvirksomheten videre fra lokalene til Prodialog AS i Hamar sentrum. Dette firmaet er også eid av Bjerke og Lothe Larsen.

Av de nesten 30 millionene som er innsamlet, er bare 564 000 kroner - mindre enn to prosent - overført til utlandet. 26 millioner er tilbakeført til Bjerke og Lothe Larsens selskaper, resten er brukt til private formål og til drift av organisasjonene.

Før sommerferien ble personene bak Yacom Telesales og to av organisasjonene selskapet samlet inn penger til, SID Norge/SID Romania og Foreningen for Barnas Fremtid (FFBF), politianmeldt for bedrageri av Forbrukerombudet. Saken er under etterforskning, opplyser politiadvokat Rune Fossum i Hedmark politidistrikt.

Sjokkert

I Innsamlingsloven er vilkåret for registrering i innsamlingsregisteret at minst 65 prosent av innsamlede midler skal gå uavkortet til det oppgitte formålet.

Bogsti sier han er sjokkert over hvor lite penger som har kommet frem til formålene, som giverne rundt om i landet trodde de ga penger til.

- Resultatet av innsamlingene er at organisasjonenes virksomhet kun har skaffet penger til telesalgsselskapet. Dette åpner selvfølgelig for spekulasjoner rundt det reelle formålet med innsamlingene, samt hvorvidt i alle fall tre av de fire organisasjonene egentlig har hatt noe ideelt formål, sier Bogsti.

I vinter skrev VG om Foreningen for Barnas Fremtid, som på nettsidene sine hevdet at de drev omfattende hjelpearbeid for nødstilte barn i flere land. FFBF påsto også at de samlet inn penger til jordskjelvofre i Haiti.

Styreformann i foreningen, Øyvind Strandvik, kunne ikke dokumentere påstandene, og i april ble foreningen nedlagt. Strandvik opplyste til VG i januar at de hadde samlet inn 600 000 kroner, som skulle doneres bort på et styremøte i februar.

Til andre selskap

VG har sett dokumentasjon på at det ble samlet inn hele 4,2 millioner kroner til FFBF i perioden fra januar 2009 til mai 2010. 7. mai i år sto det igjen 120141 kroner på kontoen.

Resten var i hovedsak overført til Yacom Telesales og senere Kløver 2 AS, som overtok innsamlingsvirksomheten etter konkursen i Yacom. Et mindre beløp har gått til Inlandet Invest, et norskregistrert utenlandsk selskap som også er kontrollert av Bjerke og Lothe Larsen.

- Av kontoutskriftene fremgår det at det ikke er gitt midler til noe formål i forbindelse med Foreningen for barnas fremtid, sier Bogsti.

Derimot har det gått 20 000 kroner inn på kontoen til Øyvind Strandvik, som har hevdet at han drev innsamlingsarbeid på frivillig basis.

Fikk ikke info

Advokaten sier han har bedt Strandvik om en forklaring på hvor pengene har blitt donert, samt hvor mye som er donert, men at han ikke har fått noe informasjon.

- Han har fortalt at han ikke vil si hvem som har fått penger, av hensyn til de som har fått pengene, sier Bogsti, som måtte få rettens kjennelse for å få tilgang til all kontoinformasjonen han trengte i forbindelse med bobehandlingen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Foreningen Strandvik ledet samlet også inn penger under navnet Child Care, som fikk 2,3 millioner kroner inn på kontoen i perioden fra august 2009 til februar 2010. Nesten alt - 1,9 millioner kroner - ble sendt til Inlandet Invest.

Tapping av verdier

Bogsti har varslet et krav i boet på rundt 3 millioner kroner. Han vil også innstille på konkurskarantene for Bjerke og Lothe Larsen.

I et utkast til revisjonsrapport skriver revisor at konkursen i Yacom etter hans mening var fremprovosert, og et direkte resultat av tapping av verdier i selskapet. Revisor kommer med nådeløs kritikk av selskapets ledelse, blant annet skriver han at det har vært utstrakt bruk av bedriftens bankkort og uttak fra bankkonti uten beviselig dokumentasjon.

- Det er en rekke innkjøp og tjenester som skulle vært behandlet som lønnspliktige ytelser, deriblant reiser, gaver, bespisning ogkontanter gitt til ansatte og ledelsen i forbindelse med premiering. Privatuttak (og lån) til daglig leder og andre nærstående er ikke tilbakebetalt eller trukket i lønn.

- Utnytter og svindler forbrukere

Forbrukerombudet tror flere tusen nordmenn kan være utsatt for bedrageri i forbindelse med innsamlingsvirksomheten på Hamar.

- Det er etter mitt syn svært viktig at det gripes inn overfor personer som på en slik hensynsløs måte utnytter og svindler forbrukere, skriver daværende forbrukerombud Bjørn Erik Thon i politianmeldelsen som ble levert i mai.

Thon påpeker at han er veldig bekymret for at et stort antall forbrukere kan ha latt seg lure og presse til å betale inn penger som de aldri har inngått avtale med SID Norge/Nødhjelp Romania om å betale inn.

- Dette kan i særlig grad ha rammet mange eldre forbrukere.

Thon mener SID, Nødhjelp Romania og Yacom Telesales, i den hensikt å oppnå egen vinning, forsettlig har fremkalt en villfarelse som rettsstridig har forledet forbrukere til å betale penger til organisasjonene.

- Jeg har grunn til å tro at lite eller ingenting av de midlene som er samlet inn til SID Norge/Nødhjelp Romania eller Foreningen for barnas fremtid har gått til humanitære formål.

Benekter ulovligheter

Advokaten som representerer Vegar Bjerke og Sjur Lothe Larsen, benekter at det er begått ulovligheter.

- VG påstår at det er samlet inn 29 millioner og at nesten alt ble beholdt selv. Dette er direkte feil. Utsagnet kan av den alminnelige leser tolkes dit hen at det er begått ulovligheter, hvilket ikke er korrekt. Midlene har på ingen måte tilflytt styreleder eller daglig leder i Yacom Telesales eller Kløver2 personlig, sier advokat Liv Marit Dobloug.

Hun mener kostnadene for innsamlingsvirksomheten må sees over en periode på tre til fem år.

- Oppstartskostnadene første år er vanligvis høye, og for øvrig går midlene til en fordeling med dekning av totale kostnader og overføring til organisasjonene. Ledelsen i de omtalte selskapene kjenner ikke igjen tallene som presenteres i VG og stiller spørsmål ved opplysningene som har fremkommet fra bostyrer. De vil avvente utfallet av bobehandlingen, sier Dobloug.

Hun forteller at Vegar Bjerke ikke kjenner til at han skal ha blitt anmeldt, og at han hverken har mottatt varsel om dette eller blitt innkalt til avhør.

VG oppsøkte torsdag både Bjerke og Lothe Larsen, men ingen av dem ønsker å kommentere saken personlig.

Sid Kenya

Leder i SID Norge, Uno Solberg, skriver i en e-post at han synes det er bra at saken blir belyst.

- VGs henvisning til forbrukerkjøp i Hamar-området knytter seg utelukkende til et besøk av tre personer fra SID Kenya som oppholdt seg i Norge i 3 måneder. Det foreligger underbilag til alle transaksjoner i organisasjonen, sier Solberg og legger til at SID Norge jobber internt med å melde seg inn i Innsamlingsregistret.

Solberg sier han også uttaler seg på vegne av Mikkel Aukrust, som trakk seg fra ledervervet i mars i år. Styreformann Øyvind Strandvik i nedlagte Foreningen for barnas fremtid sier at han ikke vil kommentere saken.