FIKK INGEN ANBEFALING: 28.april fikk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide rapporten fra professor Rolf Tamnes, som har ledet ekspertgruppen. Foto:Torbjørn Kjosvold,Forsvaret

Norge svarer ikke på russisk missil-trussel

Norge vil foreløpig ikke delta i NATOs missilforsvar

Sterk russisk reaksjon da Danmark gikk inn

Russland utvikler nå en ny generasjon kryssermissiler som kan nå mål i hele Europa. Men det er høyst uklart hvordan Forsvaret skal ruste seg mot denne trusselen.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Fredag morgen meldte VG at Norge nå knytter seg sterkere til det omstridte missilforsvaret som flere NATO-land nå bygger opp og slutter seg til.

I oktober skal fregatten «Fridtjof Nansen» være med og øve på å oppdage og skyte ned fiendtlige missiler. Dette skjer gjennom Norges ferske medlemskap i Maritime Theatre Missile Defence Forum, MTMDF, som ledes av USA.

Et mulig norsk missilforsvar er uhyre følsomt i forholdet til Russland, som hele veien har protestert mot at NATO skaffer seg kapasitet til å beskytte mulige angrepsmål i Europa.

- Ingen forskuttering

MISSIL-TRENING: Sjøforsvaret sender fregatten "Fridtjof Nansen" til den UISA-ledede missilforsvarsøvelsen i oktober. Foto:Cornelius Poppe,NTB scanpix

Men regjeringen avviser en slik kobling.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skriver i en epost til VG at MTMDF er ikke en del av NATOs missilforsvar:

«Deltagelsen i forumet og i øvelsen «At Sea Demonstration 2015» innebærer ingen forskuttering av beslutning om materielle norske bidrag til NATOs missilforsvarssystem», skriver Søreide i en epost til VG.

Nye ubåter får missiler

Denne uken presenterte Sjøforsvaret kravene til neste generasjon norske ubåter, som Stortinget har gitt et foreløpig grønt lys til.

Ifølge Teknisk Ukeblad skal ubåtene kunne bære missiler, men det er uklart hvilken type og hvilket formål disse missilene skal ha.

Formidabel utfordring

«Ekspertgruppen for forsvaret av Norge», som leverte sin rapport til regjeringen i forrige uke, ville ikke anbefale forsvarsminister Ine Eriksen Søreide å slutte seg til NATOs missilforsvar.

– Det er et spørsmål vi har valgt å ikke gå inn i, men alle ser jo hvordan missiler nå utgjør en formidabel sikkerhetspolitisk utfordring, også for Norge, sier Rolf Tamnes, ekspertgruppens leder, til VG.

– Ble det for følsomt i forholdet til Russland å anbefale et norsk missilforsvar?

– Nei, det handler mer om tiden vi har hatt til disposisjon. Vi hadde ikke kapasitet til å gå inn i alle spørsmål. Tiltak mot missiler må løses på mange plan. Vi har nøyd oss med å anbefale et bedre kampluftvern for Hæren, sier Tamnes.

E-sjefen:Russland er mer uforutsigbart

Danmark har bestemt seg for å utstyre sine fregatter med radarer som brukes i NATOs varslingskjede for missilforsvaret, til sterke russiske protester.

I mars truet Russlands ambassadør i Danmark med at danskefregatter nå kunne bli bombemål for russiske atomraketter.

Politisk beslutning

- Dette er en politisk beslutning, som utvalget har bestemt seg for ikke å mene noe om, sier Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet og medlem av ekspertgruppen.

- Norge har alltid forsøkt å holde lavest mulig spenning i nord for å opprettholde et godt naboskap. Nå ser vi at Russland moderniserer Russland sine militære styrker i nord og fornyer sin missil-kapasitet. Selv om dette ikke er rettet direkte mot Norge, har det betydning for norsk forsvarsplanlegging, legger han til.

- Hva er alternativene til å koble seg på NATOs missilforsvar, når Russlands missilprogram beskrives som en åpenbar trussel?

- Dette er følsomme spørsmål som også angår forholdet til Russland, og som må avveies politisk. Ekspertgruppens mål har vært å lage et dokument som kan samle bred støtte i alle politiske leire. Men gruppen anbefaler både økt bruk av flernasjonalt samarbeid, og et mer robust luftvern, sier Toje.

Kontroll i nord

Ekspertgruppen skriver i sin ferske rapport om hvordan militære flyplasser og andre viktige mål i Norge kan bli angrepet med langtrekkende missiler. Russland har plassert mange av dem i nordområdene, ikke minst på ubåter som patruljerer i Barentshavet.

Ekspertutvalget peker på at Russland i en konflikt vil forsøke å etablere kontroll over nærområdet til disse militære ressursene, og nekte andre tilgang. Dette inkluderer deler av norsk territorium, Norskehavet og Barentshavet, skriver utvalget.

LES MER: Slik virker missilforsvaret (ekstern lenke til NATOs hjemmeside)

Nye ubåtklasser

«De viktigste nye våpensystemene er de strategiske atomubåtene av Dolgorukij-klassen utrustet med Bulava-missiler. Disse er i ferd med å tas i bruk», skriver utvalget.

«I tillegg kommer nye typer sjø- og landbaserte kryssermissiler med lang rekkevidde og høy presisjon. Den nye Severodvinsk-klassen ubåter kan benytte missiler med både konvensjonelle og kjernefysiske stridshoder», heter det videre.

Ekspertgruppen skriver at Norge må skaffe seg «et mer robust luftvern», men kommer ikke med noen anbefaling om at Norge bør delta aktivt i NATOs missilforsvar.

Bevisst valg

Trond Grytting, kontreadmiral i Sjøforsvaret, var også medlem av Ekspertgruppen,

Han sier at det var et helt bevisst valg i arbeidsgruppen å ikke ta opp spørsmålet om missilforsvar:

- Arbeidsgruppen ønsket å fokusere på at Norge må lage en ny normalsituasjon for Forsvaret, hvor kollektivt forsvar, beredskap og tilstedeværelse i nord prioriteres. Vi beskriver den nye trusselen, og hvordan Forsvaret kan møte den best mulig, sier Grytting til VG.

På VGs spørsmål gir forsvarsminister Ine Eriksen Søreide denne begrunnelsen for hvorfor Norge har knyttet seg til det USA-ledede missilforumet:

«I et sikkerhetspolitisk perspektiv er norsk deltagelse i MTMDF og i øvelsen «At Sea Demonstration 2015» viktig da vi viser vilje og evne til å styrke det maritime samarbeidet med USA og andre av våre nærmeste allierte innen utviklingen av maritimt luft- og missilforsvar. Deltakelsen vil også sikre at Sjøforsvaret får detaljert innsikt i hvordan våre fregatter kan samvirke med andre allierte fartøyer, inkludert i kollektivt forsvar av Norge. Forumet har på denne måten betydning for nasjonal forsvarsevne med nåværende kapabiliteter»m, skriver Søreide i en epost til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder