KREVENDE, MEN GIVENDE: Vegard Bruun Wyller (til venstre), overlege og professor, Betty Van Roy, barne- og ungdomspsykiater og Reidar Due jr. seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus Universitetssykehus, er noen av landets fremste leger på behandling av ME og kronisk borreliose hos barn og unge.

Sykehusleger frustrert over borreliose-krigen

Dette er legene som behandler barn og unge med symptomer på ekstrem utmattelse og kronisk borreliose. De reagerer sterkt på overforenklingene i borrelia-debatten.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

VG har de siste ukene skrevet om borreliose-krigen som tok fart etter at pasientkampanjen, Borreliaopprøret, krevde bedre offentlig behandling av borreliose-pasienter i en protest 10. mai. Enkelte leger har hevdet at kronisk borreliose er en falsk epidemi, andre har påpekt at folk er blitt underbehandlet i det norske helsevesenet.

- Jeg blir sint fordi kompleksiteten i disse diagnosene ikke kommer frem. Debatten blir for voldsom, sier Reidar Due Jr., seksjonsoverlege ved barne- og ungdomsklinikken ved Akershus Universitetssykehus.

Han og teamet hans møter VG fordi de er lei ytterpunktene i borreliose-debatten.

- Det stemmer at en del infeksjoner gir langvarig utmattelse, men vi vet for lite. Symptomene skyldes ofte en kombinasjon av mange ting, sier Vegard Bruun Wyller, overlege og professor ved barne- og ungdomsklinikken ved Akershus Universitetssykehus.

Helseminister, Jonas Gahr Støre, sa til VG 10. mai at det var viktig for ham at de som er rammet møtes med respekt.

Alle blir hørt

Legene ved Ahus understreker at alle barn og deres foreldre blir hørt.

- Vi tar dem på alvor. De skal få all den hjelpen vi kan tilby. Men det som er viktig å huske er at det er ingen enkle symptomer og ingen enkle løsninger, sier Betty Van Roy, barne- og ungdomspsykiater ved Ahus.

Wyller har forsket på ME i ti år. Gjennom disse årene har han sett ulike teorier bli lansert, men ingen har holdt vann.

- Vi jobber for tiden med forskning rundt ME og infeksjoner. Omfattende data fra Norge tyder på at det er ingen økt overhyppighet av borreliose hos ME-syke ungdommer, sier Wyller.

Sykehuslegene vedkjenner at det er en utfordring å behandle så alvorlig syke barn. At det fortsatt er mye de ikke vet.

- Vi har møtt foreldre som sier, hvorfor kunne ikke datteren min fått leukemi. Da hadde de blitt møtt med en protokoll og en konkret behandling. Barn med ekstrem utmattelse er svært vanskelig gruppe å behandle, sier Due Jr.

- Vi føler at vi ikke strekker til hos alle, men de fleste barna får god hjelp til å snu situasjonen.

Pasientene som kommer til Due, Wyller og Van Roy er stort sett ungdommer i tenårene. De har over lengre tid blitt utmattet. De har veldig lyst til å være utendørs og delta i aktiviteter, men har ikke krefter til det.

Utreder absolutt alt

Barna har i tillegg mye kroppslig smerter, dårlig søvn og infeksjoner som varer lenger.

- Vi har en tverrfaglig tilnærming. Vi utreder dem for absolutt alt, for å utelukke andre sykdommer. Vi tenker på borreliose, og går langt for å utrede det, sier Wyller.

Medieoppmerksomheten har stort dreid seg om barn som blir liggende i mørke rom i årevis: - De fleste er ikke sengeliggende. Det er tre-fire barn som vi behandler på Ahus, som ligger hjemme på mørke rom. De aller fleste kommer seg på bena igjen. De blir friske, sier Due.

Mange fortvilte foreldre har tydd til alternative behandlingsmåter for sine barn. Den mest kontroversielle metoden er langvarig antibiotika.

- Det er ikke slik at vi ikke behandler barna. Men vi må gi behandling som er vitenskapelig dokumentert, slik som kognitiv, mestringsorientert behandling. I tillegg forsøker vi å lindre symptomer, sier Wyller.

Pasienter og deres pårørende møter ofte skepsis, og enkelte hevder at ekstrem utmattelse bare er en psykisk tilstand.

- Dette er en høyst reell diagnose. Vi behandler også kognitivt, ikke fordi det er en psykologisk sykdom, men fordi vi ønsker å hjelpe barn og deres foreldre til å mestre situasjonen, sier Van Roy.

Sykehuslegene respekterer at foreldre ønsker å prøve alternative metoder, men er svært kritiske til leger som behandler med langvarig antibiotika.

- Det er galt å behandle for borreliose uten kliniske funn. Jeg blir oppgitt. Dette skaper håp hos pasientene, som er farlig, fordi ingen forskning kan bevise at det de driver med virker, sier Due.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder