- Kvinnelige jurymedlemmer frifinner oftere voldtekt

INNENRIKS

En unik undersøkelse viser at kvinnelige jurymedlemmer kan være raske til å stemple ofre for voldtekt som lette på tråden. Det er en mulig årsak til frifinnelser.

Publisert:

Riksadvokat Tor-Aksen Busch har nedsatt et utvalg som skal granske hvorfor én av tre frifinnes i voldtektssaker. Undersøkelsen som viser jurymedlemmers holdninger, blir en viktig del av rapporten, skriver Aftenposten.

Undersøkelsen, gjennomført av pensjonert lagdommer Lars-Jonas Nygard, har tatt for seg voldtektssaker der juryen har frifunnet i ankesaken, etter at det først var blitt avsagt fellende dom i tingretten. Her har jurymedlemmer for første gang blitt intervjuet om hva som skjer under rådslagningen.

Juryformannen forteller om tilfeller av sterkt fordømmende og moraliserende holdninger overfor offerets oppførsel, og at de kvinnelige jurymedlemmene skiller seg ut som mest fordømmende.

Nygard forteller at ett av jurymedlemmene skal ha omtalt offeret som en «tøyte», som visste hva hun gikk til. Tre kvinner mente at «en ordentlig jente blir ikke igjen (på nachspielet, red.anm.) slik». «De mannlige medlemmene var ikke enige i dét!», sier juryformannen.

I disse tilfellene har det dreid seg om overgrep der offer og gjerningsmann har hatt mer eller mindre grad av kontakt før hendelsen.

En jury består av fem kvinner og fem menn. Hvis minst fire stemmer «nei», skal tiltalte frifinnes.

- Man finner disse holdningene hos begge kjønn, men på kvinnesiden er den overraskende bred og sterk. Hvis offeret har oppført seg i strid med det disse kvinnene selv har oppdratt sine døtre til å gjøre, så sitter «skyldig»-svaret tydeligvis langt inne, sier Nygard.