EKSPERT: Alexandra Plahte. Foto: Privat

Pensjonsendringene: Flest vinnere - noen tapere

De yngste i arbeidsstyrken, og de med de minste stillingene, blir taperne hvis regjeringen får det som de vil.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Finansminister Siv Jensen foreslår endringer i innskuddspensjonsloven. Ifølge pensjonsekspert Alexandra Plahte er dette godt nytt - for nesten alle.

Tolv måneder

EKSPERT: Birger Myhr, daglig leder i Pensjonseksperten AS Foto: PRIVAT

Regjeringen foreslår at tolvmånedersregelen, som innebærer at man som arbeidstaker må jobbe i minst ett år før man har rett til pensjonssparing, forsvinner. Det mener Plahte er bra.

Bakgrunn: Slik vil regjeringen endre pensjonen for 1,8 millioner nordmenn

– Begrunnelsen for at man hadde tolvmånedersregelen var at du fikk så små pensjonskapitalbevis, som uansett ikke var så mye penger, og det ble spist opp av gebyrer. Men nå har du uansett en konto som følger deg og blir med deg videre inn til en ny arbeidsgiver, så det er ikke et problem lenger at summene er så små - fordi alt summeres, forteller hun.

Den andre hovedendringen er nemlig at man nå automatisk skal få videreført pensjonskapitalen sin til en konto som blir med deg hver gang du bytter jobb.

– Du får med deg det du har opparbeidet, kan ta det med til en ny arbeidsgiver, dele kostnadene og dermed slippe små pensjonskapitalbevis som spises opp av gebyrer. Det har vært litt av diskusjonen, nemlig at arbeidstager sitter med hele risikoen, mens arbeidsgiver velger både leverandør og hvilke profiler arbeidstager kan velge mellom. Det blir nytt nå, forteller hun.

Noen taper

Likevel er det enkelte som får langt mindre ut av denne ordningen. Arbeidstagere under 20 år, og arbeidstagere med 20 prosent stilling eller mindre, får ikke tjent opp pensjon i det hele tatt.

– Det synes jeg er mer overraskende. De under 20 år har jo ingen glede av dette, heller ikke de med de laveste stillingsbrøkene, for eksempel studenter. Det ville ikke krevd de store summene å inkludere disse gruppene, sier Plahte.

Pensjonsekspert Birger Myhr er ikke udelt positiv til endringene finansministeren foreslår, og mener dette i det store og hele ikke vil ha særlig mye å si for den jevne arbeidstager.

– Det er ingen dramatikk i dette. Det vil ha betydning for de personene som har veldig korte ansettelsesforhold. Men det er jo mulig det finnes yrkesgrupper som faller inn under den kategorien, sier Myhr til VG.

Mange valg

Han mener også ordningen med en pensjonskonto som følger deg i arbeidslivet kan være praktisk, men samtidig vil det kunne gjøre ordningen for valgfri, frykter han.

– Dette gir ytterligere en valgmulighet, men jeg er ikke nødvendigvis sikker på at det er positivt. Den kunnskapen som trengs for å ta fornuftige valg, finnes ikke nødvendigvis, og det er jo ingen garanti for at økt valgfrihet medfører at folk tar de rette valgene, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder