JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER: Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Foto: Helge Mikalsen VG

Ropstad om justisministerens svar: Passivt

KrFs Kjell Ingolf Ropstad krevde svar fra justisminister Per-Willy Amundsen etter overgrepsavsløring. Ropstad kaller Amundsens svar «passivt».

Artikkelen er over to år gammel

For litt over to uker siden avslørte VG at australsk politi hadde driftet overgrepsforumet «Childs Play» i 11 måneder, og at politiet selv hadde delt overgrepsbilder av barn som et ledd i undercover-aksjonen.

Advokatforeningen har reist spørsmålet om metodebruken er såkalt provokasjon. Norske politikere mener nye overgrep er begått gjennom politiets deling av overgrepsbilder.

I etterkant sendte KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, hvor han krevde svar på om norske borgere hadde vært involvert på forumet, enten som overgripere eller ofre, hva politiet gjør med dette og om bevisene kan brukes i Norge.

– Skal vurdere alle bevis

«Overgrep mot barn er av den mest alvorlige kriminaliteten vi har og regjeringen prioriterer høyt arbeidet med å forebygge og bekjempe dette,» skriver justisministeren i sitt svar datert i dag.

Han viser videre til at det er sentralt i politiets arbeid å identifisere ofre og at Kripos har sentral kompetanse på området, samt at omfanget saker har økt «enormt» de siste årene.

Når det kommer til spørsmålet om bruk av australske bevis i Norge er svaret:

«Politiet og påtalemyndigheten skal som ledd i etterforskning av lovbrudd innhente og vurdere alle tilgjengelige bevis, også bevis innhentet av utenlandske myndigheter.»

Deretter påpeker han at han ikke kan kommentere enkeltsaker.

«Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå inn på detaljene rundt den politioperasjonen som har skjedd i regi av australsk politi, forbindelser til Norge og eventuelle vurderinger av bevismessig verdi.»

KRF-MANN: Kjell Ingolf Ropstad fra Sørlandet er Krfs justispolitiske talsmann, finanspolitiske talsmann og partiets nestleder. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Passivt

Ropstad er ikke imponert.

«Jeg har forståelse for at statsråden ikke kan gå inn i den aktuelle saken fra Australia, men jeg må si jeg er skuffet over hvor passivt han svarer. Som justisminister må han kunne svare generelt på hvordan norsk politi anvender bevis innhentet av politi i andre land, og da spesielt om metoder som anvendes i andre land kan være i strid med norsk lov», skriver Ropstad i en SMS til VG.

Ropstad «forventer» at justisministeren tar et større initiativ til samarbeid med andre land.

«Og da spesielt for å sikre et så harmonisert regelverk som mulig», skriver Ropstad.

43 straffesaker etter ulovlig metode

På fredag avslørte Adresseavisen at amerikanske FBI i en annen aksjon mot et overgrepsforum kalt «Playpen» ulovlig hacket brukerprofiler i 2015, som førte til 43 straffesaker i Norge.

Domstoler og forsvarere fikk ikke vite om FBIs metoder, som var ulovlige i Norge da de ble utført.

En av de 43 sakene skulle opp for retten i forrige uke. Det dreide seg i utgangspunktet om en tilståelsessak, men ble trukket som følge av opplysningene om FBIs metoder, skriver Adresseavisen i dag.

Møte etter avsløring

Torsdag kunne VG fortelle at Politidirektoratet (POD) hadde innkalt Riksadvokaten og Ketil Haukaas, øverste sjef i Kripos, til et møte for å diskutere metodene som var blitt brukt av australsk politi.

Selv om Riksadvokaten overfor Adresseavisen sier at han som landets øverste påtalemyndighet ikke ser grunn til å se nærmere på de 43 «Playpen»-sakene, mener han at metodene australsk politi har brukt i «Childs Play»-komplekset ikke er lovregulert i Norge og krever en avklaring fra Stortinget.

Kripos har fortsatt ikke svar på VGs spørsmål om hvorvidt de har mottatt materiale fra Australia og «Childs Play»-aksjonen, hva som skjer med nordmennene som var aktive på forumet eller om de anser eventuelle bevis fra Australia som lovlige.

– Når vi får informasjon på denne måten gjennom etablerte samarbeidskanaler er vårt utgangspunkt at informasjonen er innhentet lovlig i det aktuelle landet. Det gjøres likefullt en konkret vurdering av hvorvidt og hvordan informasjonen kan brukes i Norge i hvert enkelt tilfelle, skriver Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder