MOTSTAND: Klimaminister Vidar Helgesen (H) har fått en brå start på det nye året med ulvesaken i fanget. Direktør i Skogeierforbundet Erik Lahnstein har ikke tenkt til å la statsråden slippe unna helt ennå. Foto: Terje Bringedal / Terje Bendiksby VG / NTB Scanpix

Skogeierforbundet: Grunneiere vil hindre Helgesens nye ulveplan

Flere grunneiere kan komme til å nekte å la helikoptre lande på deres eiendom med formål om å radiomerke ulv. De mener regjeringens tiltak kan oppfattes som en avsporing.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi har fått flere henvendelser fra grunneiere som gir uttrykk for at de vil motsette seg regjeringens tiltak ved ikke å gi tillatelse til at myndighetene lande på deres eiendommer for å radiomerke ulv, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Tiltaket han viser til, er regjeringens plan om å bedøve ulv fra helikopter denne uken, for så å radiomerke dyrene med halsbånd.

Fullt ulveopprør i Høyre: Nekter å gi seg før 32 ulver kan skytes

Advarerer mot trenering

Klimaminister Vidar Helgesen (H) forklarer planen som «første svar i arbeidet med å skaffe mer kunnskap om mulig skadepotensiale i ulvesonen». Det svaret er imidlertid ikke skog- og grunneierne helt fornøyde med.

– Nå er det bare én ting som gjelder, og det er å sørge for at Stortingets vedtak om bestandsmål faktisk effektueres. Alle andre tiltak kan fort oppfattes som et forsøk på å avspore og trenere saken, sier Lahnstein.

– Mener du at Helgensens radiomerking er et forsøk på avsporing?

– I hvert fall mener jeg at det lett kan oppfattes sånn, og de signalene vi har fått, tyder på at det er en utbredt holdning blant grunneierne.

Lier-Hansen: Saken vil bli tatt til retten og ulven vil vinne

Frustrasjon og sinne

Lahnstein har blitt oppringt av to grunneiere i Hedmark og én i Østfold de siste dagene, hvorav den ene representerer en større gruppe grunneiere. Alle forteller at de vil nekte å la helikoptere lande på deres områder med formål om å radiomerke ulv.

– Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen og det sinnet som de nå føler. Så lenge man opererer innenfor lovens rammer, har jeg også respekt for at de velger å markere sitt synspunkt på denne måten, sier Lahnstein.

Slett ikke sky: Ulv viste seg frem for flere i nabolag

Norges Skogeierforbund representerer flertallet av private skogeiere i Norge. Fredag satt direktør Lahnstein i et møte med den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet, og søndag ble møtet fulgt opp med et brev.

I brevet, skrevet i samarbeid med Utmarkskommunenes Sammenslutning, ber Skogeierforbundet om at departementet søker ekstern hjelp til å vurdere det juridiske handlingsrommet for å sikre at Stortingets bestandsmål gjennomføres.

– Det Helgesen har gjort, er å velge en så snever fortolkning av Bern-konvensjonen som det er mulig å gjøre. Vi mener den gir et mye større handlingsrom enn det regjeringen så langt har villet bruke, utdyper Lahnstein.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder