SLIPPER UT: – Vi må innrømme at det brennes av mye NOx når vi må varme opp byggene for å få sementen til å tørke, sier prosjektleder Glenn Stigen i AF (t.v.) ved selskapets storprosjekt på Hasle i Oslo. Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme til høyre.

SLIPPER UT: – Vi må innrømme at det brennes av mye NOx når vi må varme opp byggene for å få sementen til å tørke, sier prosjektleder Glenn Stigen i AF (t.v.) ved selskapets storprosjekt på Hasle i Oslo. Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme til høyre. Foto: Bjørn Haugan/VG.

Ukjent diesel-versting: Denne slipper ut nesten like mye som bilene

Dieselbilene får svi på grunn av utslipp, men anleggsmaskiner på byggeplasser slipper ut nesten like mye. Nå krever miljøorganisasjonene utslippsfrie byggeplasser.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Personbiler slipper årlig ut 333.000 tonn CO2 i Oslo. Det har blitt gjenstand for både debatt om hvem som skal ta regningen og dieselforbud i Oslo når forurensningen har vært som verst.

Men det er ikke bare bilene som forsurer luften: Anleggsmaskiner slipper årlig ut 256.000 tonn CO2 i hovedstaden.

– Når anleggsmaskiner slipper ut klimagasser tilsvarende tre fjerdedeler av alle personbilene i Oslo, så er det på tide å gjøre noe med de utslippene, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i miljøorganisasjonen Zero til VG.

Bellona: – Helt utrolig

CO2-tallene fremkommer i en rapport fra Klimaetaten i Oslo kommune.

– De siste tilgjengelige tallene er fra 2013, men det skjer relativt få endringer år for år, så forholdstallene mellom bil og anleggsmaskiner er relevante, sier Gjerset.

Zero vil rette fokus mot et relativt ukjent utslipp: Entreprenører som lar dieseldrevne aggregater gå store deler av vinteren, fordi de må tørke sement i gulv og vegger i nye bygg, såkalt byggtørk.

Norsk Fjernvarme og Zero har regnet på NOx-utslippet fra olje- og gassbasert tørking av nye bygg på gjennom vinteren. I løpet av ett år utgjør det like mye utslipp av NOX som 1,3 millioner dieselbilturer i Oslo.

– Det er utrolig at man tørker bygg med dieselaggregat, når det finnes ren vannkraft i stikkontakten. Mange steder har også fjernvarme, og Omsorgsbygg i Oslo bruker for eksempel solceller for å skaffe strøm til sine byggeplasser. Byggtørk er et utslipp det er lett å kutte, sier energirådgiver i Bellona, Christian Eriksen til VG.

Utslippet fra byggtørk tilsvarer altså like mye som reduksjonene man får med fem dager med dieselforbud. Hittil i år har dieselbilistene måtte tåle én dag med kjøreforbud i Oslo.

– Dieselbilforbudet i Oslo har med rette fått stor oppmerksomhet, men aggregatene har fått passere under radaren, mener kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

Gjerset i Zero sier at det allerede finnes flere utslippsfri løsninger alternativer, som fjernvarme der det er tilgjengelig, eller strøm.

STORE UTSLIPP: Teknologi-ansvarlig Marius Gjerset i Zero sier anleggsmaskiner står for 16 prosent av klimautslippene i hovedstaden. Foto: Zero.

– Utslippene bør derfor være enkelt og raskt å bli kvitt. Oslo kommune er godt i gang med å stille krav til fossilfri anleggsplass. Neste steg bør være å stille krav til utslippsfri løsninger for det som er mulig, som byggtørk, og at det stilles som krav til alle nye byggeplasser.

Han vil imidlertid ikke stille dieselbiler opp mot utslippene fra aggregatene.

– Det klart største problemet for NOx-utslippene i byer er dieselbilene. Fordi det er så mange av dem, og fordi utslippene fra nye dieselbiler i kulde er langt høyere enn oppgitt, fra fire til 20 ganger høyere. Veitrafikken står totalt for 82 prosent av NOx-utslippene i Oslo over året.

– Slipper ut mye NOx

På en av Oslos største byggeplasser, AF-Gruppens boligprosjekt på Hasle i Oslo, skal Vinmonopolets gamle gigantanlegg legges i grus til fordel for 550 nye boliger.

– Vi må innrømme at det blir endel NOx-utslipp når vi må varme opp byggene for å få sementen til å tørke, bekrefter prosjektleder Glenn Stigen i AF-Gruppen.

Han viser VG hvordan aggregater som i hovedsak fyres med olje om vinteren og gass når det blir varmere i været, brukes til å tørke rom for rom, leilighet etter leilighet.

BEISTET: Det er slike aggregat som brukes til å varme gulv og vegger i leilighetsprosjekter. De pumper varm luft inn i store bygg som pakkes inn i plast. Foto: Bjørn Haugan/VG

– Men nå ser det ut som om vi skal kunne bruke fjernvarme i neste byggefase. Leilighetene skal få sin energi fra fjernvarme og vi skal forsøke å kople oss til fjernvarme-anlegget for å tørke byggene, slik at vi både slipper aggregatene og forurensingen.

– Hvor mange prosjekter har fjernvarme i dag?

– Jeg vil anslå det til rundt en tredjedel i dag, men i fremtiden vil de fleste store prosjektene i Oslo ha fjernvarme, slik at muligheten for å få ned NOx-utslippene fra byggeplassene er stor, sier Stigen.

Les: Advarte mot diesel i 2007

– Sovet i timen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har for tiden ute på høring en forskrift om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i bygninger fra 2020. I forslaget er ikke oljeforbud på byggeplassene tatt med.

– Dette til tross for at det finnes utslippfrie alternativer, i stor grad fjernvarme – for byggeplasser i byer og tettsteder over hele landet. Her har myndighetene sovet i timen. Det er merkelig at det skal være greit å bruke fossil olje til å tørke bygg uten vegger, når man forbyr bruk av fossil olje til å varme det ferdige bygget, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

– Først må det være lov å si at regnestykket sammenligner hele vinterens oljefyring på byggeplasser med utslippskutt per dag med dieselforbud. Det gir et noe skjevt inntrykk, svarer klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Det er veldig bra om byggebransjen bruker fjernvarme eller andre alternativer til olje og gass på byggeplassen. Det vil redusere både NOx-utslippene som gir dårlig luftkvalitet lokalt, og CO2-utslippene som bidrar til klimaendringene. Når vi innfører et forbud mot oljefyring, må vi være sikre på at det finnes gode alternativer som kan brukes overalt. Forbudet skal gjelde i hele landet, både der det finnes fjernvarme og der det ikke gjør det. Når det gjelder byggeplasser, finnes det alternativer, men vi er ikke idag sikre nok på at de passer overalt, sier han.

Les også: Oslo-luften dårligst i Europa

– Meget god erfaring

Men byråd for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad (Ap), sier de ikke venter på statlige reguleringer.

– Vi har allerede innført krav til at det, så langt det lar seg gjøre, skal brukes fossilfri energi på offentlige byggeplasser i Oslo, også når det gjelder byggtørk og varme. Kommunen er en storutbygger; vi skal bygge for 26 milliarder kroner de neste tre årene, sier Lippestad og viser blant annet til nye skoler, sykehjem og idrettshaller.

– Vår erfaring er meget god. Vi fryktet at entreprenører ville trekke seg og at prisene ville gå opp, men det har ikke skjedd. Prisene har faktisk gått noe med. Jeg håper private utbyggere også ser at dette er veien å gå, sier Lippestad.

Han sier de også jobber for å sikre at all tungtransport til og fra byggeplasser skal skje fossilfritt.

Oversikten viser CO2-utslippene i Oslo fordelt på utslippskildene. Kilde: Oslo kommune.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder