Regjeringen brøt egne frister for objektsikring

Erna Solberg: Sikringen tok for lang tid

Regjeringen var ikke klar over at det sto så dårlig til med objektsikringen, før Riksrevisjonens rapport ble kjent internt i fjor.  Statsminister Erna Solberg (H) sier at feilen lå i Politidirektoratet.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Hallgeir Vågenes (foto)

Artikkelen er over tre år gammel

– Dette er en sensasjonell uttalelse, utbrøt Martin Kolberg (Ap), leder i Stortingets kontrollkomite, da statsministeren erkjente at de trodde situasjonen var langt bedre enn det skulle vise seg.

Men Solberg sier at Stortinget fikk beskjed da man i Justisdepartementet oppdaget at ting likevel ikke var i orden, etter at Politidirektoratet først hadde rapportert «grønt», altså at alt var i orden.

Les også: Anundsen innrømmer: Rapporteringen glapp

Feil informasjon

– Vårt bilde var basert på feil informasjon, erkjente statsministeren i Stortingets høring om objektsikring tirsdag ettermiddag,

Det var i mai i fjor at daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) så seg nødt til å korrigere bildet overfor Stortinget.

Verken Forsvaret eller politiet klarte å holde regjeringens selvpålagte frist om å få på plass sikring av nøkkelobjekter.

Tok for lang tid

Arbeidet med objektsikring har tatt for lang tid, ifølge statsminister Erna Solberg (H). Verken Forsvaret eller politiet klarte å holde regjeringens selvpålagte frist om å få på plass sikring av nøkkelobjekter.

– Jeg er enig med Riksrevisjonen i at arbeidet har tatt for lang tid, sa Solberg da hun møtte til høring i Stortinget tirsdag ettermiddag,

– Det tok lengre tid fordi det var mer komplisert og det har vært endringer i listene. Så da vi fikk et signal fra Politidirektoratet om at det var ordnet opp i justissektoren, så var det ikke riktig, sa Solberg.

Les mer her: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

Pågår fortsatt

Tidligere på dagen hadde både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) fortalte at arbeidet med objektsikring pågår fortsatt, selv om dette skulle være på plass for flere år siden.

– Det tok lengre tid, og var mer omfattende og kostnadskrevende. Men det er ikke slik at det ikke fantes sikring, sa forsvarsministeren i Stortinget.

Instruksen om å øremerke såkalte sikringsstyrker til mål, bygninger og anlegg som er vesentlige for å holde samfunnet i gang i en krisesituasjon, ga en frist til 1. januar 2014, med mulighet til ett års utsettelse.

HØRING; Statsminister Erna Solberg (H) hilste på komiteleder Martin Kolberg (Ap) da hun kom til høringen om objektsikring i Stortinget tirsdag. Foto: Hallgeir Vagenes VG

Planer for fire av fem

Tre år senere jobber Forsvarsdepartementet fortsatt med å sikre slike objekter i sivil sektor:

– Ved utgangen av 2016 hadde Heimevernet planer for 97 prosent av objektene, I 2017 er det kommet nye sivile objekter til, slik at omlag 80 prosent nå har planer, sa Eriksen Søreide i høringen tirsdag morgen.

Les også om HVs alarm: Færre soldater skal beskytte 40 prosent flere nøkkelobjekter

Skulle vært på plass

FORSINKET: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) satt tirsdag formiddag i høring i Stortinget om objektsikring, Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg sa i sin innledning at instruksen skulle vært på på plass innen 1.januar 2014, men at hennes rødgrønne forgjengere ikke hadde gjort nok for å få instruksen oppfylt:

– Alle sikringstiltakene skule være på plass innen 1.januar 2014. Da vi kom inn i kontorene høsten 2013,, så vi at det lå uklarheter der som det ikke var grepet fatt i, sa hun.

Hun ble spurt om hun var enig i kritikken fra Riksrevisjonen, og hun svarte at hun er delvis enig, men presiserte at arbeidet ikke tar slitt:

– Vi kan ikke si oss tilfreds., sa Solberg.

– Vi må passe oss for å tro at vi kan sette to streker under svaret. Både objektene og truslene kommer til å forandre seg, la hun til.

Prioriterte egne objekter

Ifølge forsvarsministeren hadde Forsvaret prioritert å beskytte sine egne objekter, og så ta fatt på sivile objekter.

Søreide gjentok flere ganger at den første listen fra Politidirektoratet, med objektene som politiet ønsket at Forsvaret sikret i en krisesituasjon, først kom til Forsvarsdepartementet i oktober 2014.

At objektsikring brått fikk høyeste prioritet i begge departementer, faller sammen i tid med at Riksrevisjonen i 2015 begynte å grave i status for objektsikringsreglene.

Risiko

Den alarmerende konklusjonen fra Riksrevisjonen kom til Stortinget i oktober 2016:

** Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.

** Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.

** Det mangelfulle samarbeidet omtales som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse.

Slo ut regjeringskvartalet

– Alle vet at dette har forbindelse til 22. juli 2011 og terrorangrepet, sa komitéleder Martin Kolberg (Ap) i utspørringen,

– Da var objektsikring sentralt. Angrepet slo ut vårt regjeringskvartal for flere tiår. Når vi nå får en rapport som sier at deler av objektsikringen er svært alvorlig med fare for liv og helse. Så hvorfor er vi fortsatt i denne sitiuasjonen, spurte Kolberg.

Ikke etterlevd

– Instruksen har ikke vært etterlevd tilfredsstillende, erkjente justisminister Per-Willy Amundsen i høringen.

– Min oppgave blir å sikre at nødvendige tiltak iverksettes Og at arbeidet prioriteres. la han til.

Les mer her: Politiet vurderer å flytte baser

Det var åpenbart at Riksrevisjonens arbeid satte fart i etatene: I mai i fjor ble politidistriktene pålagt av Politidirektoratet å forhåndsutpeke objekter, for å kunne kartlegge og utarbeide objektplaner.

– Det er lagt ned et betydelig arbeid siden. Objekter hvor politiet planlegger bistand fra Forsvaret er nå utpekt og kartlagt. og at utarbeidelse av objektplaner er i hovedsak ferdigstilt, sa Amundsen.

Mer om

 1. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 2. Forsvaret
 3. Politiet
 4. Riksrevisjonen
 5. Ine Marie Eriksen Søreide
 6. Per-Willy Amundsen
 7. Terrorangrepet 22. juli - Politikk og samfunn

Flere artikler

 1. Erna Solberg: Sikringen tok for lang tid

 2. Anundsen om objektsikring:
  Rapporteringen glapp

 3. Erna Solberg vil ikke frigi kritisk rapport om samfunnssikkerhet

 4. Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

 5. HV: Hvert femte nøkkelobjekt står uten plan for beskyttelse

Fra andre aviser

 1. Forsvarsministeren: Terrorsikring tok lengre tid enn ventet

  Aftenposten
 2. Stortinget vil ha svar om manglende terrorsikring

  Bergens Tidende
 3. Stortingshøringen: Forsvarssjefen går imot Riksrevisjonen om objektsikring

  Fædrelandsvennen
 4. Forsvarssjefen ut mot Riksrevisjonen under høring i Stortinget

  Aftenposten
 5. Gradert rapport viser at politiet forgjeves ba om penger til objektsikring

  Aftenposten
 6. Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre og tidligere til Stortinget

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder