KAN BLI VARIG: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) åpner for å gjøre ordningen permanent. Her er på Ila skole i Oslo i april i fjor. Foto: Frode Hansen VG

Elever med dysleksi kan slippe fremmedspråk

Elever med sterk dysleksi eller språkvansker, kan søke om karakterfritak for fremmedspråk i videregående skole. Fritaket gjelder ikke engelskfaget.

  • NTB

Artikkelen er over to år gammel

Elevene må selv søke fylkesmannen om fritak for karakter og eksamen. Ordningen er midlertidig, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier de jobber for å endre forskriftskravet.

– En slik endring må utredes grundig og det vil ta tid. Nå har vi på kort sikt vært opptatt av å raskt få på plass noe som kan virke med en gang, sier Røe Isaksen.

Les også: Johannes (11) lærte å lese med lyd og farger

Fram til i dag har det vært slik at alle elever i videregående skole må lære seg et fremmedspråk i tillegg til engelsk, for å få generell studiekompetanse. Fritaksordningen kom etter at Likestillings- og diskrimineringsnemnda slo fast at dette kravet diskriminerer visse elever med dysleksi.

Erna Solberg svarte leser: «Jeg har dysleksi og skriver selv»

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem, er fornøyd med fritaksmuligheten, men sier samtidig at de ser fram til det permanente opplæringsfritaket er på plass.

– Det er meningsløst at elever som ikke har forutsetning for å tilegne seg kunnskap i andre fremmedspråk, også skal følge undervisning i faget, sier Solem.

Åpen om dysleksi: Truls Espen har søkt jobb i tre år uten å lykkes

Elevene det gjelder får kun fritak dersom skolen ikke kan sikre dem likeverdig opplæring.

– Vi må ikke gjøre det fristende for skoler å skyve elever over på fritak fremfor å bruke ressurser på å tilrettelegge. Skolen må derfor bekrefte at den ikke kan bøte på læringsvanskene, sier Røe Isaksen.

Erna Solberg: Alle skoler skal ha en kodeknekker-lærer

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder