MILD BEHANDLING: Oslo tingrett tok hensyn til advokatens depresjon og alkoholisme da han skulle straffes for å ha tappet en klients konto for 750.000 kroner. Foto: VG

Advokat stakk av med klientpenger

Psykolog: Drevet av alkohol og depresjon

Ble behandlet på mild måte av Oslo tingrett

En advokat i 50-årene er dømt for å ha brukt 750. 000 kroner fra en klients konto, men ble behandlet mildt av Oslo tingrett, blant annet fordi advokaten var drevet av alkohol og depresjon.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL


I utgangspunktet skulle advokaten hjelpe en bekjent med en erstatningsutbetaling etter en ulykke.

Advokatens bekjent hadde fått et tilbud om 650.000 kroner i forlik etter en ulykken og ville at hans advokatvenn skulle se på saken.

Testamenterte bort penger

Advokaten klarte å få presset opp forliket med hundre tusen kroner, og pengene ble satt på klientkonto.

Det gikk ikke lang tid før advokaten selv tømte denne kontoen og brukte opp store deler av forliket på seg selv, bortsett fra at han testamenterte bort nærmere 300.000 kroner til en ideel organisasjon.

Retten skriver at advokaten rettstridig disponerte 750.000 kroner fra den aktuelle klientkontoen.

- Underslaget var grovt på grunn av beløpets størrelse og er forøvet ved brudd på den særlige tilliten som fulgte med hans stilling som advokat, står det i dommen.

Alkoholisme og depresjon

Retten er videre overbevist om at tiltalte handlet forsettlig og i vinnings hensikt.

Retten bemerker at tiltalte var svært syk på dette tidspunktet, men utvilsomt strafferettslig tilregnelig.

Advokaten har oppgitt i retten og dokumentert at han lider av alkoholisme og depresjon, og at han var rammet av dette da han tappet 750. 000 kroner fra vennens klientkonto.

Retten skriver at det er helt nødvendig at advokater generelt har en høy grad av tillit i økonomiske forhold ut fra den rolle advokater har i rettslivet. Tiltaltes forhold representerer et alvorlig tillitsbrudd som krever en streng straffereaksjon.

Retten legger til grunn at underslaget fra klientkontoen i utgangspunktet kvalifiserer til fengselsstraff i ni måneder.

I formildende retning vektlegger retten at advokaten har tilstått alt.

Videre vektlegges tiltaltes sykdom.

Ifølge en psykolog, har tiltalte en tilbakevendende depressiv lidelse, sammenfallende med alkoholmisbruk, der det ene forsterket det andre.

- Depresjonen driver handlingene

- Psykologens vurdering for perioden da han tappet klientkontoen er at dette var en periode med krise, depresjon og mye alkohol, der tiltalte ikke har hatt psykose, men hans vurderingsevne har vært betydelig svekket, der det er depresjonen som driver handlingene, står det i dommen.

Retten mener videre at det ved straffutmålingen må hensyntas at tiltalte sannsynligvis vil få en reaksjon fra advokatbevillingsnemnden.

Forsvarer mente at advokaten på bakgrunn av sakens forhold burde få en betinget dom, altså fengselsstraff uten å sone, men kun med prøvetid.

Dette mente retten ble for mildt.

- De formildende omstendighetene leder likevel til at en stor del av dommen gjøres betinget.

Retten fastsetter straffen til fengsel i åtte måneder, hvorav seks måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år, heter det i dommen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder