Golfklubben: – Synkehull rett ved motorveien

Ifølge golfklubben ved Skjeggestadbroa har det vært et synkehull ved veien i flere år før broen kollapset.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Styreformann Bjørn Mønster i Solum golfklubb opplyser at grunneieren, Bjørn Hunstad, for flere år siden gjorde ham oppmerksom på et synkehull like ved E18, hvor Skjeggestadbroen kollapset mandag ettermiddag.

– Hvis jeg skal gjette så var hullet på rundt ti meter i diameter, og kanskje seks meter dypt. Det lå tett opp til motorveien ovenfor broen, sier Mønster til VG.

Han legger til at Statens vegvesen også skal ha blitt informert om synkehullet.

Det var imidlertid ikke her grunneieren arbeidet med planering. Ifølge Mønster hadde Hunstad på eget initiativ flyttet masse fra et pukkverk i nærheten og ned til kanten av golfbanen.

– Han ville utbedre området på golfbanen, og fylle opp én til to meter for blant annet å gjøre adgangen til hull 13 bedre, sier Mønster.

Utslagsstedet for hull 13 ligger like ved rasstedet, ifølge klubbformannen.

Hadde ikke tillatelse

Både det interkommunale landbrukskontoret og Holmestrand kommune har lett gjennom sine postlister i dag for å se om det er søkt om tiltak på eiendommen, noe som skulle vært gjort.

STENGT: Skjeggestad bro på E18 ved Bentsrud i Holmestrand er stengt etter at broen delvis har kollapset. Foto:Stener Kalberg,Stener Kalberg

– Det er ikke søkt. Dette er et område med rasfare både på overside og nedside. Det ligger mellom til kvikkleireområder og ved en søknad ville alle varsellamper vært på, sier landbrukssjef Rune Nordeide i Re, Hof og Holmestrand kommuner.

– Hvem har ansvaret for å søke?

– Grunneier er ansvarlig for å søke. Entreprenør er ansvarlig for å sjekke at grunneier har tillatelse. Det ligger i entreprenørens ansvars å sjekke at den som skal ha noe utført har de nødvendige tillatelser, sier Nordeide.

Kjente ikke til restriksjoner

Grunneier Bjørn Hunstad sier til VG at det er riktig at han ikke har søkt om tillatelse for å kjøre her og heller ikke visste at han måtte det. Bulldoseren skulle brukes til å jevne ut grunnen og fylle opp et par meter.

– Jeg ble overlatt dette stykke med land fra Vegvesenet. De spurte om å bytte land med meg under byggingen av E18. Jeg ble overlatt grunnen under Skjeggestadbroen fordi det var hensiktsmessig på grunn av min eiendom. Jeg fikk da tilbud om å betale 12000 kroner per mål for den delen av jorden under broen på sørspissen som jeg ikke alt eide, sier Hunstad.

Han forklarer at jorden under Skjeggestadbroen ikke har vært rørt før i år.

– Vi leide inn samme entreprenørfirma som jeg har brukt til forskjellig arbeid i 5–6 år. I desember begynte de med å jevne ut en skrå helling for at en løypemaskin som lager skiløyper i området skulle kunne kjøre der. Det er også et utslagssted for et golfhull. Vi skulle fylle opp inntil to meter. Derfor var bulldoseren der for å rette ut massen firmaet hadde kjørt opp tidligere, sier Hunstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder