SAVNER PRIORITERING: Leder for Statens barnehus i Oslo, Astrid Johanne Pettersen (t.v.) og Marit Bergh ønsker at barnehuset skal kunne gi hjelp til barn og unge med seksuelt skadelig atferd. Foto:ESKIL WIE FURUNES,VG

Barnehusene: Ikke pålagt å hjelpe unge overgripere

Stadig flere barn avhøres på Statens barnehus i Oslo. På tross av at barnehuset selv ønsker å gi hjelp til unge overgripere, er de ikke pålagt å gjøre det.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

«Barnehuset hjelper deg med og løse opp knuter i livet ditt.»

«Sammen klarer vi alt mulig. Sammen er vi sterkere.»

Det barnlige forsøket på løkkeskrift preger de store korketavlene i oppholdsrommet i Skippergata i Oslo sentrum. En lilla enhjørning med store øyne, en grønn eng med rosa blomster. Et hjerte i papir klippet ut av barnehender.

Barna som har tegnet disse tegningene har ikke bare tegnet dem for gøy. De har tegnet dem mens de har vært på Statens barnehus. Dit kommer barn og unge hvor det mistenkes at de kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep, for vold eller vært vitne til vold. De yngste er knapt tre år gamle.

– De fleste barna synes det er godt å komme hit, selv om de skal fortelle politiet om vanskelige og smertefulle opplevelser, sier leder Astrid Johanne Pettersen.

Stor økning av barn

Til nå i år har 707 barn sittet i de grønne, blå og lilla stolene dekket av saueskinn. Det er ikke plassert der uten grunn. Når barna blir nervøse er det godt for dem å ha noe å fikle med, tvinne den myke pelsen rundt og rundt i et forsøk på å føle seg tryggere. Antallet barn som kommer til barnehusene blir stadig flere, og hittil i år er det i Oslo en økning på nærmere 40 prosent fra i fjor.

De senere årene har også barn og unge som har utøvd seksuell vold og krenkende atferd fått økt oppmerksomhet på , etter at barnehusets ansatte har gjort politiet oppmerksomme på gevinsten av å hjelpe dem.

VIL HJELPE: Barnehuset i Oslo streber etter å gi hjelp til unge overgripere, men de er ikke pålagt å gjøre det. Foto:ESKIL WIE FURUNES,VG

Politiførstebetjent ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Frode Solheim Hansen, forteller at de jevnlig etterforsker lovbrudd hvor den mistenkte er under 18 år.

– Foreldre har et behov for å vite hva som har skjedd med deres barn. Det gjelder i like stor grad familien til overgriperen som familien til den som har vært utsatt for overgrep, sier han.

Viktig med oppklaring

I saker hvor det dreier seg om et barn under 15 år som har forgrepet seg, er ikke kravene til bevis like strenge som i andre saker. Dette fordi saken vil bli henlagt og dermed ikke vil ende i domstolene.

– Vi tilstreber å gjennomføre avhøre av mindreårige på barnehuset. På grunn av manglende kapasitet hos dem, gjennomføres også tilrettelagte avhør på politihuset. Fokuset vårt er rettet mot å finne ut hva som faktisk har skjedd, ikke å bevise skyld utover enhver rimelig tvil, sier han.

Barnevernet og barnehuset kobles automatisk inn i en tidlig fase, og i tilfeller hvor barnet er under 15 år, er det barnevernet som har ansvaret for den videre oppfølgingen.

– Etterforskningen vår er av vesentlig betydning for deres arbeid. En oppklaring av saken, som belyser de faktiske forholdene og motivet for handlingen, gir dem et godt grunnlag for å sette i gang forebyggende tiltak, sier Solheim Hansen.

Savner pålegg

På barnehuset er det også en viss grad av brennende engasjement for gruppen som gjør at de blir prioritert. For barnehusene er ikke pålagt å hjelpe dem.

– Vi har et ønske om at det ble et mandat om at denne gruppen skal prioriteres og få en naturlig plass hos oss, sier hun.

Hun forteller at jo mer fokus de har rettet mot denne gruppen, jo flere saker har de også fått kjennskap til. Pettersen er bekymret for at det er så mange som ikke får hjelp.

– Overgrepsatferd stopper ikke av seg selv. De kan forgripe seg på nye barn. Mange voksne overgripere startet i ungdomsårene, og d erfor er det viktig å ta tak i dem før mønsteret fester seg, sier hun.

AVHØRSROMMET: Barnevernspedagog Marit Bergh viser fram et av fire (snart fem) avhørsrom på barnehuset. Barna sitter i stolen med saueskinn. Avhørene blir filmet av to kameraer, som vises på en skjerm i et annet rom hvor advokater, påtalemyndighet og dommer er til stede. Foto:ESKIL WIE FURUNES,VG

Barnevernspedagog Marit Berg forteller at felles for gruppen er at de er barn og unge som strever.

– Mange tror man må kunne noe spesielt for å jobbe med denne gruppen. Det er også riktig. Vi ser at barnevernet og mange BUPer må hjelpes til å heve kompetanse for å gi disse barna et tilbud. De trenger hjelp på lik linje med andre barn med atferdsvansker. Det handler i bunn og grunn om at vi har et samfunnsansvar, sier Bergh.

Vil trenge flere ressurser

I oktober blir dommeravhør historie i volds- og sedelighetssaker. Disse erstattes med såkalte tilrettelagte avhør for alle barn under 16 år. Bruk av barnehus blir obligatorisk i disse sakene. Det åpnes også opp for tilrettelagte avhør i alvorlige incestsaker der barnet er over 16 år og i saker hvor de utsatte er særlig sårbare voksne.

– Dette vil være svært ressurskrevende. Vi vil trenge både større plass og flere ansatte. Vi håper også å kunne gi et bedre tilbud på sikt til barn og unge med upassende eller krenkende seksualatferd, sier Pettersen.

Ikke vurdert prioritert

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, forteller at de ikke har vurdert å pålegge barnehuset å prioritere barn og unge som har begått seksuelle overgrep.

– Barnehuset er et tverrfaglig tiltak rettet mot barn og unge mistenkt utsatt for seksuelle overgrep eller vold, eller som har vært vitne til vold. Per i dag har vi ikke vurdert å endre mandatet for barnehusene.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder