Annet helsepersonell vil kunne lese det som ble skrevet i journaler fra før loven ble vedtatt

Retten til «uttrykkelig samtykke» fjernes

RYSTET: Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, synes det er rystende å lese hva som foreslås i forslaget til ny pasientjournallov. Foto: KRISTER SØRBØ

- Uetisk og et overgrep mot pasientene

Pasientjournalloven er uetisk og et overgrep mot pasienter som har blitt lovet fortrolighet, mener professor.

  • Ingunn Saltbones

Artikkelen er over seks år gammel

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/helseministeren-avviser-journalkritikk/a/10147539/http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/harde-fronter-om-pasientjournallov/a/10147873/

Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, mener den nye pasientjournalloven som er foreslått er et alvorlig overtramp mot personvernet.
- Det er helt rystende å lese hva som foreslås, sier professoren.

Noe av det han mener er kritikkverdig er at det vil bli mulig for helsepersonell i andre virksomheter å lese ting som ble notert i journalen, før loven ble vedtatt.

- Loven får på denne måten tilbakevirkende kraft, sier Solbakk.

En lov blir to

Det er den gamle helseregisterloven som nå er foreslått delt inn i to loven, en pasientjournallov og en ny helseregisterlov. Loven var nylig oppe til høring i Stortinget.

En sentral forskjell mellom dagens lovgivning og den foreslåtte pasientjournalloven, er at retten til et «uttrykkelig samtykke», altså at pasienten skal bli spurt før man utleverer opplysninger om dem til andre, fjernes.

Når helsepersonell får anledning til å lese journalene fra andre virksomheter, for eksempel fra fastlege, psykolog eller sexolog, er det svært alvorlig, mener Solbakk.

Sensitive opplysninger

- Pasientene har avgitt sensitive opplysninger, i trygg forvissning om at ikke andre skal få lese det. Det er svært uetisk og et overgrep mot pasientene at dette nå i praksis blir tilgjengelig for andre.

Og selv om det også i dagens lovverk har vært mulig for helsepersonell å gi ut informasjon uten å konferere med pasienten dersom det har vært viktig for behandlingen, har psykiater, psykologen, legen eller annen behandler, hatt kontroll på hvilken informasjon som deles, sier Solbakk.

- Dette betyr at grunnprinsipper i personvernet fjernes, sier etikk-professoren.

- Bryter legenes løfter

Han får støtte av lege Britt Lagerholt Smith.

- Hva med alle uttrykkelige løfter vi allerede har gitt pasientene, om at ikke noe annet behandlende helsepersonell utenom vår praksis skal få kjennskap til konsultasjoner og diagnoser?, spør lege Britt Lagerholt Smith.

- Politikerne vil med dette lovforslaget bryte legenes løfter. Pasientene har allerede oppsøkt helsehjelp under helt andre forutsetninger om taushetsplikt og personvern, enn det de vil få med den nye loven, sier Lagerholt Smith.

- Har misforstått

BLIR BEDRE: Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen mener den nye loven vil gjøre pasientbehandlingen bedre. Foto: INGUNN SALTBONES

Statssekretær Cecile Brein-Karlsen mener kritikerne har misforstått, og sier det skal være enkelt å hindre at andre leser journalene dine hvis du ønsker det.

- Du kan si til din lege, psykolog eller andre behandlere at du ikke ønsker at de skal gjøre journalen din tilgjengelig for andre. Det skal være nok for at ikke andre enn de du ønsker får innsyn, sier Brein-Karlsen, som forutsetter at helsepersonell til en hver tid følger gjeldene lover og regler.

Brein-Karlsen henviser med dette til retten til å sperre opplysninger. Departementet viser også til at man har mulighet til å motsette seg at annet helsepersonell leser journaler fra andre virksomheter.

- Ikke reelt å hindre innsyn

Disse muligheten er imidlertid ikke reelle, mener lege Britt Lagerholt Smith.

- Vi har eksempler på at folk har kjempet forgjeves i årevis med advokat for å få sperret journalen sin. Og til tross for sperring vil blant annet diagnoser fremgå, og sperringer kan åpnes imot pasientenes vilje.

Lagerholt Smith mener også retten til å motsette seg er en illusjon.

- Ingen kommer til å spørre deg om det er greit at de leser i andre helsepersonells journaler og i praksis har legen lest journalen før du i det hele tatt får anledning til å ta det opp.

- Uenig

Statssekretær Brein-Karlsen er uenig med Solbakk i at det er et overgrep mot pasientene at det vil bli lettere å få tilgang på pasientopplysninger på tvers av virksomhetene.

- Denne loven vil tvert imot bedre pasientbehandlingen ved at den gjør opplysninger som er nødvendig for å gi god pasientbehandling lettere tilgjengelig, sier Brein-Karlsen.

UENIGE: Helsedepartementet og kritikerne er sterkt uenige om den nye pasientjournalloven gjør det bedre eller verre for pasientene. Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX

Hun mener kritikerne tar feil når for eksempel Statens helsetilsyn i sin høringsuttalelse til høringsnotatet påpekte at taushetsplikten «uthules».

- Jeg er ikke enig med dem. For all informasjon skal ikke være tilgjengelig for alle.

- Ikke godt nok i dag

Men hvorfor har det vært nødvendig å fjerne pasientens rett til «utrykkelig samtykke»?

- Dagens regelverk legger ikke godt nok til rette for nødvendig informasjonsdeling mellom virksomheter. Men samlet sett mener vi loven og blant annet reglene om taushetsplikt, gir pasienten like godt personvern som tidligere.

Brein-Karlsen mener også det er uriktig å si at loven får tilbakevirkende kraft, fordi helsepersonell også i dag kan gjøre opplysninger fra tidligere besøk tilgjengelige for andre virksomheter.

Mer om

  1. Helse

Flere artikler

  1. Reagerer kraftig på den nye pasientjournalloven: - Denne loven vil få svært farlige konsekvenser

  2. «Skyggejournaler» kan bli ulovlige

  3. Derfor er ikke retten til å motsette seg reell

  4. Harde fronter om pasientjournallov

  5. Pirelli Benestad: Vi vet det slarves på vaktrommene

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder