DØMT: Rune Øygard sammen med kona Reidun. Dette bildet er tatt i forbindelse med ankesaken i Eidsivating lagmannsrett i Hamar. Foto: ROGER NEUMANN

Taus Øygard på plass i Høyesterett

Anken behandles nå

HØYESTERETT (VG) Rune Øygard ville ikke snakke med pressen da han ankom Høyesterett.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Eks-ordføreren i Vågå kom til Høyesterett sammen med kona Reidun. De to ønsket ikke å uttale seg til pressen, og har nå tatt plass på benkeradene bak forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter har ordet først under ankebehandlingen som tar for seg lengden på straffen til Øygard.

- Høyst ærverdige rett og rikets øverste dommere, hilste Klundseter, før han adresserte de fem høyesterettsdommerne som har plassert seg i hesteskoen som utgjør dommerbordet i storsalen i Høyesterett.

Klundseter leser opp et resyme av saken og forteller med det historien om Øygard og jenta som var 13 år da de møttes. Statsadvokaten leser opp mange av tekstmeldingene ordføreren og jenta sendte til hverandre.

LES MER: Kripos fant nye SMS-er
LES MER: Dette er SMS-ene som ble lagt frem i retten

De svært mye omtalte Skype-loggen er også en del av Klundseters oppsummering han legger frem for retten.

SKYPE-LOGGEN: Hvem vil tro det vi har gjort sammen? (krever innlogging i VG+)

Det er sjelden så mange folk som nå til stede under en behandling i Høyesterett. Behandlingen er teoretisk og det er kun advokatene som leser opp fra et skriftlig prosedyreinnlegg.

Mediedekningen av Øygard-saken er varslet som tema for forsvarer når Høyesterett i dag skal ta stilling til straffeutmålingen i saken. Øygard ble i lagmannsretten dømt til 15 måneders fengsel for seksuell omgang med mindreårig under 16 år.

Forsvareren har delt ut et kompedie med medieklipp som skal legges frem for Høyesterett.

Jenta som han er dømt for overgrep mot er ikke tilstede i Høyesterett, men hennes mor vil overvære ankebehandlingen.

- Jeg ønsker å følge dette, sier hun til VG.

FORSVARER: Mette Yvonne Larsen er på plass i Høyesterett. Foto: TOR-ERLING THØMT RUUD

LES OGSÅ: Jusprofessor har ingen tro på strafferabatt for Øygard

Forkastet anke

Høyesterett forkastet Rune Øygards anke over saksbehandlingen, men vil behandle straffeutmålingen, som både Øygard og påtalemyndigheten anket.

Medienes dekning av overgrepssaken mot Rune Øygard har vært så omfattende og så belastende at Høyesterett må gi ham mildere straff, mener Mette Yvonne Larsen.

- Jeg er i ferd med å få analysert omfanget av mediedekningen nå, men jeg kan allerede slå fast at den har vært helt ekstremt formidabel, sa Larsen før helgen.

Uttalelsene står sterk kontrast til statsadvokat Thorbjørn Klundseters synspunkt: Han mener Øygard bevisst har brukt media i overgrepssaken.

- Prosedert i media

I et brev til Høyesterett refser Klundseter Øygards mediestrategi, og skriver at «Rune Øygard har brukt enhver mulighet til å prosedere saken i mediene».

- Og det er ikke nødvendigvis slik at den informasjonen som gis fra domfelte er rett, skriver Klundseter videre.

En av landets mest anerkjente jus-professorer og ekspert både på strafferett og straffeprosess, Alf Petter Høgberg, har imidlertid liten tro på at mediedekningen vil gi den tidligere Arbeiderparti-ordføreren strafferabatt.

Han tror Øygard vil få samme dom som hvilken som helst borger.

Ett år og tre måneder

- Dersom denne oppmerksomheten i seg selv skal virke straffnedsettende, er budskapet samtidig at kjente personligheter skal ha mindre fengselsstraff enn den alminnelige borger, ettersom noe av straffen for disse kan «sones» i form av å måtte tåle negativ presseomtale, sier Høgberg til VG.

Det er ventet at statsadvokat Thorbjørn Klundseter i dag vil prosedere på at både rettspraksis, lovforarbeider og klare politiske intensjoner tilsier at straffenivået må ligge på rundt to år, noe han også argumenterte for i lagmannsretten.

Dømt i to rettsinstanser

Den tidligere Arbeiderparti-ordføreren i Vågå ble i vår dømt i Eidsivating lagmannsrett til ett år og tre måneders fengsel for å ha forgrepet seg gjentatte ganger på en mindreårig jente over en snau toårsperiode.

Sør-Gudbrandsdal tingrett dømte i desember 2012 eks-ordføreren til fire års fengsel, men lagmannsretten frikjente Øygard for det mest alvolige tiltaltepunktet: seksuell omgang med barn under 14 år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder