PÅ SKATTEJAKT: Med forståelse fra finansminister Siv Jensen intensiverer skattedirektør Hans Christian Holte jakten på alle milliarder kroner som årlig blir unndratt beskatning. Foto:Lise Åserud,NTB scanpix

Han varsler storoffensiv mot svart arbeid i 2015: 5000 bedrifter skal skattegranskes

Søkelys på restauranter, frisører og bilbransjen

Før dette året er omme skal skatteetaten gjennomføre over 5000 kontroller i utvalgte bransjer. Målet er å komme svart arbeid og den organiserte arbeidsmarkedskriminaliteten til livs.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Kontrollene skjer i hele landet – på serveringssteder, hos frisører og skjønnhetspleiere, på bilverksteder og i bilpleiebransjen.

– Vi skal bli mer effektive og retter derfor kontrollene mot de useriøse aktørene i markedet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Han har det «nye våpenet» i kampen mot svart arbeid klart: Siden i fjor er de tre bransjene som skal kontrolleres, spesielt pålagt å føre personallister over hvem som til enhver tid er på jobb.

– Erfaringene viser et det absolutt er behov for et dette verktøyet.

HÅNDBOK: Denne rettledningen fra skatteetaten skal gjøre det enklere for bedriftene å fåre lister over når personalet er på jobb.Foto: SKATTEETATEN Foto: ,

Skattedirektøren sier at feilene varierte, alt fra at man ikke hadde satt seg godt nok inn i regelverket – eller at personallister rett og slett ikke har blitt ført for bevisst å unngå beskatning.

I serveringsbransjen førte én av tre steder ikke personallister, mens det var noe bedre innen bil (31 prosent) og 20 prosent hos frisører og skjønnhetspleiere.

1573 gebyrer

Totalt ble det utstedt gebyrer for 13,6 millioner kroner i fjor. Av 5246 kontroller ble 1573 ilagt gebyrer. Først med et gebyr på 8600 kroner, så 17 200 kroner ved gjentagelse innen 12 måneder. I tillegg kommer 1720 kroner for hver person som mangler i listen ved kontroll.

– Blir det ikke mye ekstraarbeid med så mye listeføring?

– Nei, dette er enkle greier og ingen stor belastning for bedriften. Det holder med å oppgi navn, id og tid for når den enkelte er på jobb. Skatteetaten har allerede laget bøker og lister som kan benyttes.

Ifølge undersøkelser som er gjort, kan penger som unndras beskatning utgjøre så mye som fem prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). Det betyr i tilfelle at det årlig jobbes svart i Norge for 150 milliarder kroner.

Lært av svenskene

Da Sverige i 2007 iverksatte de samme tiltakene fikk det umiddelbar effekt med at 6000 «hvite årsverk» kom for dagen.

– Vi er derfor spent på hva effekten vil bli her hjemme.

Hans Christian Holte sier at det er viktig å komme svart arbeid til livs, ikke minst av hensyn til de seriøse aktørene som blir skadelidende og taper i konkurransen om kundene.

– Samfunnet, du og jeg, går dermed glipp av inntekter og velferdsgoder samtidig som arbeidstagerne på de useriøse stedene står helt uten rettigheter de ellers har krav på.

Skattedirektørens råd

Skattedirektøren har derfor dette klare råd til kundene:

– Synes du prisen på det du vil ha gjort er mistenkelig billig, er det lov å bruke hodet og tenke seg om. La være! Takker du ja til et tilbud er et effektivt virkemiddel å unngå kontantbeløp. Be om kvittering og betal via bank.

– Er det mer arbeidslivskriminalitet i dag enn tidligere?

– Problemet har nok vært der lenge, men har nok blitt større og mer alvorlig og mer utbredt de siste årene. Svart arbeid, hvitvasking, skatte- og trygdesvindel, id-tyveri og menneskehandel, kombinert med narkotikahandel, er satt mer i system med større mobilitet, også over landegrensene.

– Hvor utspekulert er svindelen?

– Meget kreativt med brudd på en rekke lovbestemmelser som involverer mange forskjellige aktører, ulovlig arbeidskraft, grov sosial dumping, tvangsarbeid, hvitvasking av kriminelt utbytte og ikke minst utstrakt bruk av fiktiv fakturering og store kontaktuttak, sier skattedirektøren.

PRØVER Å STIKKE AV UNDER KONTROLL


Skatteetatens kontrollører har opplevd at ansatte både har stukket av eller nektet for å ha jobbet der.

STAKK AV: En servitør stakk av da skatteetatens kontrollører dukket opp.Illustrasjonsfoto: JANNE MØLLER-HANSEN Foto: ,

– På en kontroll av et spisested traff vi en ansatt i trappen på vår vei inn i restauranten, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Hoppet ut av vinduet

– Mannen bråsnudde og alarmerte de andre ansatte. I lokalet så vi en mann i kokkeantrekk storme inn på kjøkkenet. Der så vi kokker i arbeid, men et åpent vindu indikerte at nettopp vår kokk nok hadde hoppet ut gjennom dette.

Han har også andre eksempler:

* På en bilpleiekontroll sammen med politiet møtte våre folk opp på forhånd for å spane litt. Da kontrollen ble varslet smatt en av vaskerne unna og de fulgte etter ham til et toalett der han ble i en halvtime før han kom ut. Han trodde nok at dette var lenge nok for å slippe unna kontrollørene.

BILVERSKTED: 31 prosent av bilverkstedene og bilpleier-firamaene førte ikke godkjente personallister i fjor. Foto: Illustrasjonsfoto:Frank May,NTB scanpix

* I en bilpleievirksomhet sto mannen med en vaskepistol i hånden og generelt våte klær, men påsto likevel hardnakket at han bare var der på besøk og ikke jobbet.

Kokk sa han var gjest

* På et serveringssted møtte vi en som sto og rørte i ei gryte på kjøkkenet og som ikke var innført i personallisten. Vi fikk forklart at han bare var på besøk, og at det var hans egen middag han sto og rørte i.

– Selv om kontrollørene var der så lenge at han pliktskyldig spiste litt fra gryten, ble det gebyr på arbeidsgiveren, sier Holte.

NYHET: SKAL RAPPORTERE ELEKTRONISK

I tillegg til pålagt føring av personallister har skatteetaten fra og med i år fått et nytt, effektivt verktøy i kampen mot svart arbeid. Det kalles A-ordningen.

– Måten arbeidsgiverne rapporterer lønns- og arbeidsforhold til det offentlige er endret, sier skattedirektør Hans Christian Holte:

* Fem skjemaer til tre etater har blitt til en månedlig elektronisk melding. A-ordningen er primært en betydelig forenkling for arbeidsgiverne, men den vil også være et verktøy i kampen mot svart arbeid. Skatteetaten og Nav får bedre data som er lettere å kontrollere og betydelig ferskere.

Tydeligere regelverk

* Informasjon fra A-ordningen og personallistekontroller gjør det tydeligere hvem som ønsker å følge regelverket i disse bransjene, og hvem som bør kontrolleres nærmere.

– Dermed kan skatteetaten bruke mer ressurser på å bekjempe arbeidslivskriminalitet, mens de som driver seriøst kan få færre kontroller, sier Holte.

Fagforbundet: – Vi er positive

FAGFORENINGSLEDER: Arve Bakke leder Fellesforbundet. Foto:Roger Neumann,

– Fellesforbundet er veldig positivt til de tiltak som settes i gang av skattedirektøren, sier forbundsleder Arve Bakke og legger til:

– Arbeidskriminalitet er et økende problem og en trussel mot det seriøse arbeidslivet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder