FÅR ADVARSEL: Riksadvokaten mener politiadvokat Knut Skavang (t.h.) utviste grov uforstand i tjenesten i behandlingen av teledata fra mobiltelefonen til advokat Sigurd Klomsæt. Foto: NTB Scanpix / Petter Emil Wikøren

Riksadvokaten: Politiadvokat gjorde grov tjenestefeil i Klomsæt-saken

Politiadvokat Knut Skavang har ifølge Riksadvokaten utvist grov uforstand i tjenesten i måten han håndterte data fra telefonen til Sigurd Klomsæt.

 • Bjørnar Tommelstad
 • Dennis Ravndal
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over seks år gammel

Dermed omgjør riksadvokat Tor-Aksel Busch avgjørelsen til Spesialenheten for politisaker, som i november henla forholdet etter bevisets stilling.

Riksadvokaten mener politiadvokat Knut Skavang i Asker og Bærum politidistrikt utviste grov uforstand i tjenesten da han innhentet, brukte og oppbevarte teledata fra telefonene til advokat Sigurd Klomsæt og en annen advokat ved hans kontor.

Data fra telefonene til advokatene ble brukt for å undersøke om de hadde vært i kontakt med journalister fredag 3. februar 2012. Da ble flere bilder av 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik publisert i mediene.

Får advarsel

- Til tross for at teledataene kunne inneholde opplysninger som var omfattet av advokaters taushetsplikt, ble de gjennomgått av ansatte ved politidistriktet og delvis bearbeidet i en politirapport som senere ble benyttet i forbindelse med avhør, står det i Riksadvokatens avgjørelse.

Videre vises det til at politiadvokat Skavang beholdt teledataene på tross av at to rettsinstanser besluttet at beslaget ikke kunne opprettholdes.

Politiadvokaten får imidlertid ikke annet enn refs.

- Riksadvokaten har kommet til at det vil være tilstrekkelig at straffansvaret slås fast gjennom en vilkårsløs påtaleunnlatelse. En viser særlig til det som alt er sagt om de aktuelle rettsspørsmålenes kompleksitet, står det i avgjørelsen.

«Vilkårsløs påtaleunnlatelse» er å regne som en advarsel.

Fornøyd Klomsæt

Dersom politiadvokaten derimot mener at han ikke er skyldig i grov uforstand i tjenesten, kan han kreve at saken skal gå for retten.

- Det materialet som ble innhentet har Høyesterett tillatt brukt i ankesaken mot Klomsæt, skriver Skavang i en tekstmelding til VG.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

- Dette er i tråd med det vi i to år har hevdet. Etterforskningsmetodene i denne saken har vært ulovlige og meget kritikkverdige. Det har vært utfordrende å stå overfor et slikt politi og slik påtalemakt. Det er derfor tilfredsstillende når Riksadvokaten nå slår fast at vi hadde rett, heter det i en uttalelse fra Klomsæt.

Opprinnelig hadde også to politimenn status som mistenkte i saken. Spesialenheten for politisaker henla saken mot disse som intet straffbart forhold. Riksadvokaten støtter seg til denne avgjørelsen.

Nektet å vedta bot

Advokat Sigurd Klomsæt ble ilagt en bot på 20.000 kroner for grov uforstand i tjenesten som bistandsadvokat i 22. juli-saken. Påtalemyndigheten mener han ga straffesaksdokumenter fra terrorsaken til media.

Klomsæt nektet å vedta boten, og ble senere frifunnet i Oslo tingrett, som rettet skarp kritikk mot politiet for ensidig etterforskningen. Påtalemyndigheten anket saken, og tidligere i januar ble saken behandlet i Borgarting lagmannsrett.

Dom i saken faller 17. februar. Dommen vil ha stor betydning for ankesaken Klomsæt har anlagt mot Advokatbevillingsnemda for å få tilbake sin advokatbevilling. Den saken starter i mars.

Les også

 1. Politiets datasikkerhet sentral i Klomsæt-saken

  Politiets datasikkerhet var så slett at bevisene mot Sigurd Klomsæt i lekkasjesaken ikke er holdbare, mener Klomsæts…
 2. Mener Klomsæt må ha hatt medhjelper til lekkasje av Breivik-bilder

  BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Statsadvokaten mener advokat Sigurd Klomsæt selv ikke kan ha stått for lekkasjen av bildene…
 3. Politiet anker frikjennelsen av Klomsæt

  Politiet anker frikjennelsen av advokat Sigurd Klomsæt i saken der han sto tiltalt for å ha lekket…
 4. Politiet får flengende kritikk for sitt arbeid i Klomsæt-saken

  (VG Nett) Oslo tingrett mener politiets sterke tro på sin egen oppfatning kan ha svekket viljen til å innhente bevis…
 5. Sigurd Klomsæt frifunnet for 22. juli-lekkasjer

  (VG Nett) Advokat Sigurd Klomsæt er frifunnet i Oslo tingrett for å ha lekket bilder av Anders Behring Breivik 3.
 6. Klomsæt får ikke advokatbevillingen tilbake

  (VG Nett) Sigurd Klomsæt får ikke tilbake advokatbevillingen, slår Oslo tingrett fast i sivilsaken han har anlagt mot…

Flere artikler

 1. Pluss content

  Kildejakten

 2. Lagmannsretten omgjør Klomsæt-frifinnelse

 3. Riksadvokaten forsvarer batongbruk

 4. Monika-saken: Spesialenheten bøtelegger Hordaland politidistrikt

 5. 460 politifolk anmeldt for grov uforstand - ingen dømt

Fra andre aviser

 1. Riksadvokaten kritiserer politiet i Klomsæt-saken

  Fædrelandsvennen
 2. Hovedvitne blir selv etterforsket

  Aftenposten
 3. - Ville bøtelegge statsadvokaten med 10 000 kr

  Aftenposten
 4. Sakkyndige mener bilder kan være manipulert

  Aftenposten
 5. - Politi-pc kan ha blitt hacket

  Aftenposten
 6. - Politiet forklarte seg åpenbart uriktig

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no