PÅ INSPEKSJON: Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Jon Georg Dale deltok på en vogntogkontroll på Ørje 26. februar. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Samferdselsministeren om vogntogulykkene: Ikke effektivt å stoppe alle

Å stoppe alle vogntog ved grenseovergangene er ikke effektivt, mener Jon Georg Dale (Frp). Kontroller på Ørje og i Lærdal ga nedslående resultater, og ministeren vil derfor styrke innsatsen både ved grense- og fjelloverganger.

I februar deltok samferdselsministeren på kontroll både på grensestasjonen på Ørje og fjellovergangen ved Lærdal. Om lag 900 kjøretøy ble stoppet begge steder, og kontrollene viste store mangler.

I Lærdal resulterte kontrollen i at 52 prosent fikk avdekket mangler og hele 40 prosent fikk bruksforbud.

– Dette viser at kontroller må gjennomføres der det er effektivt og der det er størst sjanse til å få tatt de som ikke følger regelverket, sier Dale til VG.

På Ørje ble resultatet 39 prosent mangler, mens 22 prosent fikk bruksforbud.

– Det var prosentvis et høyere antall som ble tatt på kontrollen i Lærdal enn på grensen. Derfor kan vi ikke bare ha grensekontroller, som jeg føler den politiske diskusjonen har dreid seg om, sier Dale.

les også

Norske bilister frykter vogntog på vinterveiene: – Folk kjører med hjertet i halsen

Utfordring å kontrollere alle

Vogntogdebatten tok for alvor fyr i januar, etter at 22 år gamle Charlie Dan Lind krasjet med et utenlandsk vogntog i Troms. Lind døde av skadene han fikk forrige uke.

Flere har pekt på at å kontrollere alle vogntog ved grenseovergangene vil være en av tiltakene som må settes til verks for å få bukt med problemet. Samferdselsministeren har imidlertid et annet syn på saken.

– Det er ikke effektivt. På grenseovergangen på Ørje så vi at trafikken stoppet helt opp når alle skulle sjekkes. Det er ikke plass til å håndtere et så stort kontrollregime, sier Dale.

– Mange av vogntogene krysser grensen flere ganger i uken, og det gjør at vi må ha en tydelig selektering. De som allerede er kontrollert må vinkes videre, mens de som ikke er kontrollert må tas grundig, mener han.

les også

Video viser de skjebnesvangre sekundene da vogntoget traff Charlie (22) i 88 kilometer i timen

Iverksetter flere tiltak før neste vinter

Dales oppfatning er at resultatene i Lærdal viser at det er minst like viktig å kontrollere innenlands og på fjellovergangene, som ved grenseovergangene, og at det er summen av dette som vil gjøre vinterveiene tryggere.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Til neste vinter vil samferdselsministeren få på plass flere tiltak, som sammen med økte kontroller, både ved grenseovergangene og innenlands, skal forbedre sikkerheten:

  • Sjåfører som kjører inn i Norge må ha kompetanse til å kjøre på vinterveier. Dette vil være et nytt element i yrkessjåføropplæringen i Europa fra 2020.
  • Innføre strengere regler for vinterdekk for tunge kjøretøy.

Det er også tiltak som er oppe til vurdering:

  • Det blir også vurdert å skjerpe straffereaksjonen overfor sjåførene som bryter regelverket.
  • I tillegg vurderes strengere sanksjoner mot transportkjøperne, som flere har pekt på at bør ta et større ansvar for at transporten de benytter seg av er forsvarlig.
les også

Arbeiderpartiet krever lovendring: – De som bestiller transport kan ikke bare lukke øynene

– Flere har utrykt bekymring for at fokuset på vogntogproblematikken forsvinner med snøen. Kan du betrygge dem med at dette ikke er noe forbigående?

– Svaret på det er ja. Det er tragisk når vi mister folk i trafikken. Heldigvis har vi sett at ulykkene går ned, men det er et stort forbedringspotensial, sier Dale.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder