VANNVIND: Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri frykter det kan bli vanskelig å utvikle nok vindmølleparker på land og ser et gigantisk potensial for havvind. Foto: Bjørn Haugan

NHO-topp vil ha vindmøller til havs

MOLDE (VG) NHO-topp Stein Lier-Hansen ber politikerne satse på havvindmøller.

New York satser på norsk havvind-teknologi. Men ikke Norge. Det vil leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, gjøre noe med.

– Jeg velger ikke havvind på bekostning av landvind, men ser på havvind som en betydelig industrisatsing, hvor vi kan utnytte vår unike offshorekompetanse. Norge har store fortrinn, som politikerne må skjønne at det haster å legge til rette for. De må handle, sier Lier-Hansen til VG.

les også

Erna Solberg: – Jeg forstår mølle-motstanden

– Lokal motstand kan stanse prosjekter

Han frykter at vindmøller på land har en vanskeligere vei å gå.

– Vi ser allerede nå at planene for vindmøller på land, som NVE la frem, møter mye lokal motstand, som kan utsette og i verste fall stanse slike prosjekter, sier Lier-Hansen.

– Vi ønsker vindkraftverk på land, men det kan hende det bare går der kommunene og innbyggerne er positive til prosjektene, som kan gi både inntekter og arbeidsplasser.

Equinor går inn i havvind i Polen

Lier-Hansen peker til havs.

– Havvindparker har et enormt potensial, som USA og Kina har skjønt verdien av og som EU nå har gjort klart at vil være avgjørende for å nå klimamålene i Paris-avtalen.

Han viser til en analyse fra Eksportkreditt i TU, hvor det fremkommer at det i dag produseres offshore vindkraft for 23 gigawatt (GW) globalt. Det vises til at analytikere forventer at mellom 150 og 200 GW vil være installert globalt innen 2030.

Og: EU-kommisjonen har beregnet at Europa trenger opptil 450 GW havvind innen 2050 for å nå klimamålene.

– Det gir Norge enorme muligheter. Den store oppsiden for Norge er at vi kan utnytte offshore-kunnskapene til norske oljeselskaper, våre verft, oljeserviceselskaper og elektroteknisk industri. Den kompetansen gir våre selskaper en unik mulighet til å lede an i havvindsatsingen i Europa de neste tiårene. Jeg er svært glad for at selskaper som Equinor og Aker Solutions for lengst har skjønt det.

– Det er trist

I Equinors Energy Perspectives fremkommer det at andelen sol- og vindkraft i elproduksjonen har vokst fra en prosent i 2007 til syv prosent i 2018. De skriver at «innen 2050 må om lag 50 prosent av elektrisiteten komme fra sol og vind».

– Norges nye store satsing etter oljen?

– Ikke etter, men sammen med i svært mange år fremover; en utmerket måte å bidra til det grønne skiftet. Muligheten ligger i å utnytte vår unike kompetanse offshore, til en ny offshore-satsing. EU trenger norsk havvind fra Nordsjøen.

– Er vi strengt talt ikke for sent ute: Norge har ikke akkurat gått foran og norske selskaper har i stedet satset blant annet i Skottland?

– Det er trist, men det begynner å hjelpe. Det var først da Stoltenberg-regjeringen i 2007 motvillig inngikk samarbeid med Sverige om de grønne sertifikatene, at satsing på vind på land kom i gang.

– Havvindkraft er mye dyrere enn landvindskraft?

– Prisen på å produsere landvind har gått mye ned og jeg tror det samme vil komme til å skje med havvind når de store prosjektene begynner å levere kraft.

Han sier de allerede i 2007 satt i en statlig gruppe som krevde satsing på offshore vind.

– Erna Solberg sleper bena etter seg

Lier-Hansen er utålmodig og synes regjeringen er for treg.

– Jeg opplever at Erna Solberg og hennes statsråder sleper bena etter seg når det gjelder havvind.

– Hva må de gjøre?

– Politikerne, har med utgangspunkt i rapporten fra Energirådet, fått på plass regelverket. Det vi trenger nå er sterke incentiver, som en parallell til grønne sertifikater, som bidrar til en raskere innfasing av flytende havvind. Olje- og energidepartementet bør raskest mulig utløse forsøksordninger, hvor Tampen-området trolig er det mest aktuelle.

– Hvor mye offentlig støtte må gis?

– Vi trenger ikke gjøre mer enn britene: Når strømprisene er høye, får havvindprosjektene ingen støtte, men de får noe når prisene er lave.

Erna Solberg svarer at hun forstår folks motstand mot vindmøller på land, og kaller inn til toppmøte om havvind. Les mer om det her.

Lier-Hansen sier at havvindmøller bør brukes til å gjøre norsk oljeproduksjon renere.

– Jeg tror vi må innse at det vil gjøre det lettere å forsvare videre norske olje og gassvirksomhet, hvis en i økende grad kan elektrifisere oljeplattformer med energi fra havvindmøller, som knyttes opp til plattformene. Fremfor i dag, hvor oljeproduksjonen skjer med energi fra egne kraftverk, som slipper ut store mengder CO₂. Slik kan norske havvindmøller bidra til enda renere produksjon av norsk olje og gass i fremtiden.

Han sier elektrifisering med havvind ikke kan gjelde alle plattformer.

– Det gjelder der det ligger til rette for det og eksempelvis ikke for felt med kort levetid.

– God miljøsamvittighet

Lier-Hansen er utålmodig optimist.

– Summen av flytende havvind, fornuftig utbygging av landvind og oppgradering av arvesølvet – vannkraften vår – vil kunne bidra sterkt til det grønne skiftet, og videreutvikle Norges unike teknologiindustri for store globale oppdrag. I tillegg kan vi, gjennom å lykkes med flytende havvind og CO₂-fangst og lagring, med god miljøsamvittighet videreutvikle norsk sokkel, sier han, og legger til at landvind i det nordiske kraftmarkedet har skapt en bedre dynamikk i markedet.

– Og det har bidratt til nye industrikraftavtaler som er svært viktig for å kunne utvikle den energiforedlende industrien i Norge i tråd med Parisavtalen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder