POPULÆR: Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid i Sogn og Fjordane fikk hver tredje stemme ved siste kommunevalg. Nå stiller han som ordførerkandidat i nye, sammenslåtte Stad kommune (Eid og Selje). Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Lokale Venstre-topper ut mot Frp i regjeringsdrama

Venstre-politikere reagerer på at regjeringspartner Frp forsøker å stemple dem som tapere i bompenge-dramaet i regjeringen. – Sleipt kommunikasjonstriks, sier partiets fylkesleder i Trøndelag.

– Det ser rart ut fra utsiden at Venstre forsøkes fremstilt som en taper av Frp før det egentlig er landet noe fra regjeringens side, sier Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune til VG.

Hans lokalparti dro av gårde med hele 32 prosent av stemmene ved siste kommunevalg i 2015.

BAKGRUNN: Dette krangler de om.

Nå frykter både han og andre lokalpolitikere i Venstre at støyen i egen regjering kan stjele for mye oppmerksomhet fra de lokale sakene i valgkampen.

– Bompengesaken handler i stor grad om storbyene, og er irrelevant for de aller, aller fleste kommunene i det kommende valget. Nå stjeler denne støyen oppmerksomhet fra våre lokale saker. Det er synd. Men jeg har tiltro at folk her stemmer på bakgrunn av lokale saker, sier Bjørlo.

les også

Dette betyr bompengeskissen for bilistene

Etter åtte uker med forhandlinger er regjeringspartiene fortsatt ikke enige om hvordan de skal løse bompengekaoset.

Det ble brettet ut for all verden søndag etter krisemøtet i Frp-landsstyret, da partiet sa ja til en skisse for å løse bompengefloken – og nei til videre forhandlinger.

«Tar feil»

Frp-nestleder og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug svarer slik på kritikken i saken:

– Det Frp behandlet i landsstyret var en fremforhandlet skisse, som alle fire regjeringsparti skulle ta stilling til. Det har Frp nå gjort og vårt landsstyre tilsluttet seg denne skissen som gir mindre bompengebelastning i by og bygd, samtidig som statens bidrag til kollektivsatsing øker. Frp skulle selvfølgelig ønske vi fikk gjennomslag for enda mer, men dette er et skritt i riktig retning. De som påstår vi behandlet en skisse som vi selv hadde utformet tar altså feil.

– Uten bilen stopper Norge, fortsetter Listhaug.

– Mange både i by og ikke minst i Bygde-Norge er helt avhengig av bilen for å få livet til å gå rundt, levere i barnehage, komme seg på jobb og på butikken. Vi har mange lokalpolitikere både i by og bygd som ser hvor viktig det er å få ned bompengebelastningen for folk flest i Norge.

«FEIL»: De som påstår vi behandlet en skisse som vi selv hadde utformet, tar altså feil, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug, Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

– Sleipt kommunikasjonstriks

Torgeir Anda, fylkesleder i Trøndelag Venstre, sier at han ønsker å se skissen i sin helhet før han uttaler seg konkret om hvorvidt Venstre kan fortsette i regjering hvis den blir stående.

les også

Bilistene må betale 7,5 bom-milliarder for bypakke i Trondheim

– Granavolden-plattformen ligger i bunn. Jeg ser ingenting som nå skulle tilsi at det skulle endres. Bilistene må bidra på samme måte som de gjør i dag.

For Anda virker det som om Frp prøver å komme på offensiven og presentere skissen ut ifra en detalj eller to som ikke er behandlet av de andre partiene.

– Jeg er kommunikasjonsmann og ser at dette er et ganske sleipt kommunikasjonstriks.

les også

Kommentar: Frps røykteppe

Nylig ble det underskrevet en byvekstavtale for Trondheim som også gjelder nabokommunen Malvik.

– Avtalen er viktig for hele Trøndelag for å få ned biltrafikken, bedre kollektivtrafikken og opprettholde nullvekstmålet, sier han.

FYLKESLEDER I TRØNDELAG: Torgeir Anda er også Venstres ordførerkandidat i Malvik kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Anda mener at bompengesaken og klimaopprøret viser skillet i norsk politikk og hva den enkelte er mest opptatt av:

– Bilistenes ve og vel eller klimaets ve og vel. Vi har ingen bompengekrise, men en klimakrise, sier fylkeslederen.

Fylkesleder i Innlandet Venstre, Sjur Skjævesland, er også kritisk til Fremskrittspartiets opptreden i bompengesaken.

– Dette er et slags triks for å få ballen over til Venstre. Å drive forhandlinger i mediene når man sitter i flertallsregjering, der synes jeg er en dårlig idé. Det forsurer klimaet, sier Skjævesland.

Han mener de fire partiene nå må bestrebe seg på å finne løsninger alle kan leve med, men at Venstre ikke vil gå med på en avtale som fører til økte klimautslipp fra biltrafikken.

– Det ligger som en klar premiss for ethvert kompromiss, sier han.

– FORSURER KLIMAET: Sjur Skjævesland er fylkesleder i Innlandet Venstre. Foto: Innlandet Venstre.

Granavolden gjelder

Høyre sier at de kan gå for skissen, om de andre er enige. Venstre på sin side sier nei til skissen, men ja til videre forhandlinger.

Konflikten mellom de to regjeringspartiene legges merke til på lokalt nivå i det minste regjeringspartiet.

– Min oppfatning er at det bare er regjeringserklæringen fra Granavolden som gjelder, og bare den inntil noe annet er bestemt, sier Eid-ordfører Alfred Bjørlo.

– Hva er det dere absolutt ikke kan akseptere i skissen til løsning?

– Nullvekst i biltrafikk inn til de store byene er en bærebjelke for oss. Det er et hovedpoeng å få slutt på bilveksten i byene, svarer Bjørlo som i likhet med miljøvernminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen frykter at en bompenge-reduksjon rundt storbyene kan gi trafikkvekst fremfor nullvekst.

Les også: Se bompengeprosjektene rundt deg

– En løsning på et problem vi ikke har

Fylkesleder Arjo van Genderen i Viken Venstre, mener hele bompenge-dramaet i regjeringen egentlig er en Frp-sak. Han vil ikke uttale seg spesifikt om skissen til løsning som Frp har sagt ja til.

– Vi har en regjeringserklæring som Venstre er godt fornøyd med. Vi forholder oss til den. Frp-landsstyrets skisse er en løsning på et problem vi ikke har. Derfor forholder vi oss til Granavolden-erklæringen, sier van Genderen som legger til at han er mer opptatt av lokale saker i hjemkommunen Vestby og nye Viken fylke enn stridighetene på toppen.

les også

Kilde til VG: Bompengeskisse til mer enn 20 milliarder

– Kan Venstre fortsette i regjering dersom skissen til løsning blir stående?

– Pr. i dag er det ingen grunn for Venstre til å gå ut av regjering. Det er Frp som har vært misfornøyd med bompengenivået. Det er Frp som sliter med denne saken, ikke Venstre, svarer Venstre-lederen i Viken.

Leder Åsta Aarøen i Hordaland Venstre ser heller ingen grunn til at partiet skal vurdere å gå ut av regjering, men reagerer på Frp sin håndtering av saken.

– Det er en underlig saksgang at de presenterer dette nærmest som en endelig løsning på landsstyremøtet sitt, uten at det er noe regjeringspartiene har enes om, sier Aarøen som setter sin lit til videre forhandlinger.

les også

Sanner: – Bompengesamtalene fortsetter

– Setter klima og miljø på spill

Karin Synnøve Frøyd, fylkesleder i Vestfold Venstre, sier til VG at det er vanskelig for henne å ta stilling til skissen, all den tid hun ikke har sett den.

– Vi setter klima og miljø på spill hvis vi ikke fortsetter som vi har planlagt, med ting som er nedfelt ikke bare i plattformen, men også tidligere vedtak. Vi snur om på noe som er vedtatt, det synes ikke Venstre er OK.

Både lokalpolitikere og velgere har fortalt Frøyd at de ønsker fokus på det lokale: Det stilles spørsmål om hvorfor sentrale politikere hele tiden kommer med utspill og setter dem på dagsorden.

– Det er litt utidig å gå ut sentralt fra et regjeringsparti. Frp burde erkjenne dette, sier fylkeslederen.

les også

Unge Venstre: Venstre må ut av regjering uten klima-gjennomslag

– Uryddig

Heller ikke fylkesleder i Troms og Finnmark Venstre, Irene Vanja Dahl, har sett skissen.

– Min kommentar til det som pågår nå, er at Frp som regjeringspartner ikke kan legge frem en skisse og gjøre en avtale med seg selv. Vi er fire partier som skal bli enige.

Dahl sier at hun synes Frp har opptrådt uryddig i prosessen.

– Jeg forventer at Frp som en seriøs regjeringspartner i fortsettelsen har hensynet til et balansert resultat med seg.

les også

Venstre-topper: – Bypakker gir bedre byer og lavere utslipp

Også Dahl fastslår at Granavold-plattformen ligger til grunn. Hun mener at noe nytt ikke må vike noe særlig fra den.

– Hensynet til å kutte klimagassutslippene må ivaretas. Alle er enige om at det må gjøres, sier hun.

I Oslo sitter Venstre-fylkesleder Espen Ophaug og betrakter avstanden mellom eget parti og Frp i bompenge-dramaet.

– Mitt inntrykk er at i denne prosessen har Frp handlet litt for raskt med å fremstille denne skissen som regjeringens løsning. Slike prosesser må være et felles løp fra alle regjeringspartiene, sier Ophaug til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder