KLAR FOR OLJEFONDET: Nicolai Tangen ble ansatt som sjef for Oljefondet tidligere i vår. Nå skal Norges Banks håndtering av ansettelsen behandles av Stortinget i august. Foto: Krister Sørbø

Brodtkorb om Oljefond-sjefens avtaler: – Forskjellene gjelder fremdeles

Norges Bank har lagt ut avtalene som skal skille Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen fra hans personlige formue. Men Julie Brodtkorb, leder i kontrollorganet i Norges Bank, sier at risikoen for interessekonflikter fortsatt ikke er «eliminert».

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Bjørn Haugan
 • Eiliv Frich Flydal

Tirsdag offentliggjorde Norges Bank en rekke avtaler og erklæringer i det juridiske rammeverket mellom Nicolai Tangen og hans nye arbeidsgiver, Norges Bank-sjef Øystein Olsen.

Så lenge Tangen er sjef for Oljefondet, skal han ikke kunne bestemme over sin egen formue. eller få kunnskap om hvor de private pengene er plassert, ifølge sentralbanken.

Hensikten er, i følge Norges Bank, å hindre at Oljefondet og Nicolai Tangens personlige eierandeler i ulike selskapet blir konsolidert, altså ansett som en felles eiergruppe.

«Disse tiltakene er utformet for å fjerne Nicolai Tangens kontroll over AKO-gruppen, hindre ham i å innhente informasjon om hans personlige og AKO-forvaltede formue, og redusere risikoen for mulige interessekonflikter», skriver Norges Bank i en pressemelding som ble lagt ut tirsdag.

les også

Brodtkorb om Tangen-avtalen: – Vil fortsatt være avvik

Ikke «eliminert»

Men å «redusere risikoen» har hittil ikke vært tilstrekkelig for representantskapet i Norges Bank. Lederen, Julie Brodtkorb, har krevd at risikoen for interessekonflikter skal være «eliminert», eller fjernet, på vanlig norsk:

– Vi sendte vårt brev til Stortinget 11. juni, hvor vi satte opp forskjellene mellom merknadene fra representantskapet og det hovedstyret har lagt til grunn. De forskjellene gjelder fremdeles: Forskjellen mellom å eliminere risiko for interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og oljefondet - som representantskapet mener må til - og hovedstyrets linje, som har lagt seg på å demme opp for interessekonflikter, sier Julie Brodtkorb til VG onsdag formiddag.

IKKE ELIMINERT: Julie Brodtkorb er leder i kontrollorganet Norges Banks representantskap. Foto: Tore Kristiansen

Møtes ikke i sommer

Representantskapet er Norges Banks kontrollorgan og består av 15 representanter for de ulike politiske partiene. I juni sendte Representantskapet saken videre til Stortinget.

– Er det slik at de nye elementene i avtalen etter din oppfatning bare demmer opp for risiko for interessekonflikter, men de eliminerer dem ikke?

– Det er riktig, svarer Brodtkorb.

– Betyr at representantskapet på nytt skal behandle saken nå i ferien?

– Nei, så lenge den nye avtalen ikke endrer vesentlig på innholdet i den endelige ansettelsesavtalen som hovedstyret la frem 27. mai, så ser jeg ingen grunn til det, legger hun til.

les også

Stortinget: Øystein Olsen må inn til åpen høring

Omfattende kontroll

Ifølge dokumentene som Norges Bank nå har publisert, er det lagt tunge og omfattende mekanismer mellom Tangen og kontrollen med hans egen formue.

Som VG tidligere har omtalt har to mellommenn fått full råderett over Tangens eierinteresser:

Advokat Haakon Blaauw skal kontrollere Tangens formue som er plassert i ulike aksjefond, som fra september skal forvaltes av det norske selskapet Gabler.

Advokat Erik Keiserud, fått full råderett over forvaltningen av Tangens eierskap i AKO-systemet, hvor Tangen skal eie såvidt under 50 prosent.

Blant annet skal Norges Bank varsles dersom ansatte i AKO eller Gabler, eller andre med kunnskap om formuen hans, «utvikler en nær tilknytning til Tangen».

Blaauw og Keiserud får ikke lov å gi Tangen noen informasjon om eierskapet og hvordan det forvaltes.

les også

Henter inn toppadvokat som del av «brannmur» for Tangen

NHH-professor Guttorm Schjelderup mener det er lagt så mange føringer i avtaleverket at man må kunne spørre seg om det er mulig å håndheve disse i praksis. Han karakteriserer den nye brannmuren som «en luftspeiling» overfor Dagens Næringsliv:

– I dokumentet om forpliktelser fra tredjeparter står det blant annet at avtaleverket er kommet i stand for «for å redusere risikoen for interessekonflikter». Man har med andre ord ikke klart å eliminere alle interessekonflikter eller bryte alle bånd slik Tangen har sagt. Derfor blir til syvende og sist ansettelsen av Tangen et spørsmål om tillit, sier Schjelderup til DN.

Les også

Mer om

 1. Oljefondet
 2. Nicolai Tangen
 3. Norges Bank
 4. Julie Brodtkorp
 5. Stortinget

Flere artikler

 1. Brodtkorb om Tangen-avtalen: – Vil fortsatt være avvik

 2. Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig

 3. Støre om Oljefondet: – Kan ikke være interessekonflikter

 4. Eksperter: «Sterk kost» og «sviende kritikk» av Norges Bank

 5. Professorer om brev om Tangen-saken: Ren mistillit til sentralbanksjefen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder