LEDER REPRESENTANTSKAPET: Leder Julie Brodtkorb etter møtet i representantskapet for Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Innfelt er brevet fra representantskapet til hovedstyret i Norges Bank 11. mai. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan

Utnevnelsen av Nicolai Tangen til sjef for Oljefondet skapte en stor debatt. VG har gjennomgått kravene fra Stortingets tilsynsorgan og sett på hva Norges Bank gjorde. Dette fant vi.

 • Eiliv Frich Flydal
 • Bjørn Haugan
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Eirik Mosveen
 • Krister Sørbø (foto)

Torsdag samles tilsynsorganet for Norges Bank for å behandle saken om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Prosessen, forretningsmetoder, bånd og Tangens spandering på samfunnstopper har høstet kritikk fra høyre- og venstresiden på Stortinget, professorer og fagbevegelsen.

Tangen grunnla AKO Capital i 2005. Hedgefondet forvalter 180 milliarder kroner i skatteparadis for rike mennesker og institusjoner fra hele verden.

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget for å føre tilsyn med driften av Norges Bank. Det opprettet sak om ansettelsen i april, etter flere avsløringer i VG og DN. 11. mai sendte de et brev til hovedstyret i Norges Bank med krav og påpekninger, blant annet om behovet for å unngå at tilliten svekkes.

NY OLJEFOND-SJEF: Nicolai Tangen sammen med sjef i Norges Bank Øystein Olsen på en pressekonferanse i Oslo. Foto: Krister Sørbø, VG

28. mai la sentralbanksjef Øystein Olsen og Tangen fram en omfattende arbeidsavtale. De mener den skal sikre nødvendig avstand mellom Tangen, AKO-systemet, hans private investeringer og hans veldedige stiftelse.

VG har sammenlignet bankens grep med brevet fra representantskapet.

Gjennomgangen viser at Norges Bank har latt være å etterkomme flere krav og påpekninger fra sitt eget tilsynsorgan.

Mangler dokumenter

I brevet fra 11. mai skrev representantskapet at «hovedstyret som grunnlag for det videre arbeidet med ansettelsesavtale, vilkår for tiltredelse i stillingen med videre, må innhente fullstendig dokumentasjon når det gjelder daglig leder for NBIMs personlige forretningsvirksomhet.» NBIM er forkortelsen for Oljefondet.

 • VG kan vise at hovedstyret ikke innhentet dokumenter om flere deler av Tangens forretningsvirksomhet.
Tangens forretningsvirksomhet består av både stiftelser og selskaper. Da Olsen og Tangen la fram ansettelsesavtalen 28. mai, stilte NRKs journalist Line Tomter følgende spørsmål til Olsen: «Har Norges bank fått sett stiftelsesdokumenter og selskapsdokumenter for AKO trust og de andre selskapene Tangen er inne i?».
Olsen ba visesentralbanksjef Jon Nicolaisen, om å svare på spørsmålet. «Det korte svaret er ja», svarte Nicolaisen. Da NRK-journalisten spurte igjen, bekreftet han på nytt og sa: «Jeg kan legge til at vi har bedt om og sett på veldig mye mer enn du greier å tenke på, av sånne dokumenter.»

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen har ansvar for oppfølgingen av Oljefondet. Journalisten spurte igjen, og fikk til svar at Norges Bank har fått all informasjon de har bedt om.

Da hun på nytt spurte om banken faktisk hadde fått alle stiftelsesdokumentene, grep Olsen ordet fra podiet:

– Vi har fått mye.

– Men dere kan ikke bekrefte om dere har fått alle?

Nicolaisen konfererte med en kollega før han henvendte seg til pressebenken:

– Vi kan sjekke. Jeg regner med det.

Etter pressekonferansen viste Nicolaisen en håndskrevet lapp til NRK og VG.
På den var bare fire stiftelser og selskaper listet opp: «Vi har fått og sett stiftelsesdok’er mm for Ako Trust Jersey, Ako Capital, DSHN, Ako Foundation. Tangen har vært involvert i langt mer, viser VGs gjennomgang.

Søk i det britiske selskapsregisteret viser at Nicolai Tangen bare det siste året har eid, vært medeier, indirekte eier og hatt verv i langt flere selskaper enn de som sto på listen.

Det samme gjelder en rekke AKO-selskaper i ulike skatteparadis.

VG har spurt Norges Bank hvorfor det ikke er hentet inn fullstendig dokumentasjon for Tangens personlige forretningsvirksomhet. Presseansvarlig Bård Ove Molberg svarer at banken fortløpende har bedt om «de dokumentene som etter vår vurdering har vært relevante for ansettelsesprosessen.»

Mangler medinvestorer

I brevet datert 11. mai skrev representantskapet:

«Videre mener representantskapet det er viktig at Norges Bank har full oversikt over alle medinvestorer i AKO-fondene.»

 • VGs gjennomgang viser at hovedstyret ikke har innhentet en liste over medinvestorene i AKO-systemet.

Under Tangens ledelse har investorer fra hele verden kjøpt AKO-fond. Viktige kunder får tett oppfølging. Tangen og den veldedige stiftelsen hans har også store verdier i AKO-systemet. En liste over medinvestorer kan sikre at Norges Bank og Oljefondet fremover vet at de har eller får relasjoner til AKOs kunder.

Fondene ligger i flere skatteparadiser, som Cayman Islands i Karibien. Det er ingen samlet offentlig tilgjengelig informasjon om hvem som har investert i fondene.
Norges Bank bekrefter overfor VG at man ikke er kjent med alle medinvestorene i Tangens AKO-fond.

– Dette er konfidensiell informasjon, og Norges Bank har ikke hatt noen legitim interesse for å be om innsyn i disse listene, skriver Molberg til VG.

Han understreker at AKO har KYC-rutiner (know your customer) som tilfredsstiller EU-rettslige krav mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Bånd og brannmur

I brevet viste representantskapet til at det var gitt uttrykk for at Tangen skulle bryte alle bånd til AKO-systemet. De påpekte at Tangen likevel fortsatt var hovedeier og hadde stemmekontroll i AKO Capital, og at Tangen ønsket skattefritak for gaver til Tangens veldedige stiftelse AKO Foundation:

«Representantskapet mener disse forhold viser at Tangen ikke bryter alle bånd til AKO-systemet.»

Og videre: «For representantskapet er det viktig at Tangens framtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter (...) elimineres i hele ansettelsesperioden».

 • VGs gjennomgang viser at størrelsen på inntektene til Tangens private stiftelser vil bli avhengig av overskuddet i AKO Capital, der han fortsatt er største eier og har flere nærstående med stemmerett og innsyn.

Arbeidsavtalen Norges Bank la fram forrige uke, legger opp til at Tangen gir fra seg stemmekontrollen i AKO Capital til en tillitsmann.

Tangen skal også gå fra å være majoritetseier til største eier, med 43 prosent av stemmene. Han skal høste 46 prosent av overskuddet. Det er anslått til 2,4 milliarder kroner årlig de fem årene han er oljefondssjef.

Tangens jurister har laget en modell som sikrer skattefritak i Storbritannia for utbyttet, når det gis til stiftelsen.

– AKO Foundation er noe av det jeg er aller mest stolt av i livet mitt, sa Tangen til VG i mai.

I Norge finansierer den en avlegger, Ako Kunststiftelse.

Tangen kaller det nye systemet for en «blind trust». Ifølge Norges Banks notat om ansettelsen skal Tangen fortsatt ha nærstående personer både i styret i selskapet som skal håndtere utbyttet og i AKO Foundation.

To nærstående vil også kontrollere en stemme hver på generalforsamlingene i livsverket, AKO Capital.

Slik vurder Norges Bank løsningen opp mot sitt etiske regelverk: «Tangens samlede eierinteresser og investeringer er i utgangspunktet en interessekonflikt i forhold til de interesser han skal ivareta for Norges Bank, jf. § 9.»

Det fastslås ikke at risikoen «elimineres» slik representantskapet skrev, men banken innfører tiltak som skal «redusere risikoen».

Olsen: – Demmer opp

Norges Bank er presentert for flere sentrale punkter i artikkelen.

– REDUSERE RISIKO: Sentralbanksjef Øystein Olsen vil redusere risikoen knyttet til interessekonflikter mellom Tangens eierinteresser og investeringer og Norges Banks interesser. Foto: Krister Sørbø, VG

– Hovedstyret i Norges Bank har så langt det har vært mulig besvart spørsmålene representantskapet har reist om ansettelsen av Nicolai Tangen. Hovedstyret mener den valgte organiseringen demmer opp for mulige interessekonflikter som representantskapet var opptatt av i sitt brev 11. mai, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til VG.

Belastning

I brevet datert 11. mai skrev representantskapet:

«Det skal være etablert sikkerhet for at Tangens personlige eierinteresser, forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for SPU og/eller Norges Bank.»

 • VGs gjennomgang viser at Tangen har en uavklart skattesak på opp mot 300 millioner kroner med Storbritannia, det tredje største landet Oljefondet investerer i. Mye er fremdeles ukjent og Tangen vil ikke legge fram alle detaljer om saken.
Nicolai Tangen har drevet hedgefond i London siden 2005. Etter finanskrisen i 2007 lagde selskapet et langsiktig bonusprogram for partnerne med forsinkede utbetalinger. For noen år siden fanget det oppmerksomheten til britiske skattemyndigheter. VG avdekket i april at Tangen, hans selskap AKO Capital og en rekke partnerne derfor er i en stor skattesak med britiske myndigheter. Kravene er anket av Tangen og flere partnere.
På spørsmål fra VG vil ikke Tangen selv svare på nøyaktig hva han, AKO Capital og partnerne gjorde som førte til kravene. Tangen skriver: «Siden saken ikke er ferdigbehandlet, er jeg forhindret fra å gi flere detaljer enn det jeg allerede har delt med VG.»
Norges Bank vil ikke svare VG på om de vet mer om årsakene til skattekravet mot Tangen og partnerne, enn de opplysningene som allerede er lagt fram.

Representantskapet har ikke nevnt skattekravet, selv om det er fremlagt informasjon om det i et brev fra hovedstyret. Professor ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide, forsker og underviser i forretningsetikk og offentlig styring mener likevel banken trenger informasjon.

– Norges Bank bør ha detaljert innsikt i skattesaken mot
Tangen og AKO Capital for å kunne vurdere om den kan bli en belastning
for Oljefondet. Da må de vite hvilke konkrete forhold britiske
skattemyndigheter har reagert på, sier Søreide til VG.

– MÅ VITE: Professor ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide, mener Norges Bank må vite detaljer om skattesaken mot Tangen i Storbritannia. Foto: Helge Skodvin, NHH

Mer om

 1. Skatteparadis
 2. Norges Bank
 3. Økonomi
 4. Nicolai Tangen
 5. Oljefondet
 6. Øystein Olsen
 7. Storbritannia

Flere artikler

 1. Norges Banks representantskap med skarp kritikk av Tangen-prosessen

 2. Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig

 3. Støre om Oljefondet: – Kan ikke være interessekonflikter

 4. Brodtkorb anklager Norges Bank for mulig brudd på sentralbankloven

 5. Brodtkorp åpner for historisk brev om Tangen-saken

Fra andre aviser

 1. Denne uttalelsen skaper trøbbel for Nicolai Tangen

  Fædrelandsvennen
 2. Norges Bank endret etisk regelverk før Tangen-høring

  Bergens Tidende
 3. Oljefondet og Tangens suksessfond har satt penger i de samme selskapene

  Aftenposten
 4. Oljefondet og Tangens suksessfond har satt penger i de samme selskapene

  Fædrelandsvennen
 5. Slik skal Tangen «kutte» båndene

  Aftenposten
 6. Sentralbanksjefen må stå skolerett i Stortinget

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no