NY MOTORVEI: Slik er en ny E18 med økt kapasitet, illustrert på Ramstadsletta på Høvik i Bærum. Foto: Statens vegvesen

Bruker nye 400 millioner til seks felt på ny E18 gjennom Bærum

Det bevilges nye 400 millioner kroner i oppstartskostnader til seks kjørefelt på ny E18 mellom Lysaker og Høvik i Bærum. Regjeringen legger dermed opp til den kapasitetsøkningen som MDG og Viken-flertallet er mot.

Midlene skal brukes til forberedende arbeider inkludert erverv av grunn og prosjektering av det omstridte motorvei-prosjektet – i første omgang mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum i 2020. Det går frem av regjeringens forslag til statsbudsjett.

les også

Statsbudsjettet: Mer penger til de kongelige

Tre felt i begge retninger

Strekningen Lysaker – Ramstadsletta er om lag 4,3 km. I prosjektet er det, ifølge statsbudsjettet, lagt opp til at ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger.

I tillegg: ny busstrasé, sykkelvei, ny diagonal mellom Gjønnes og E18 og ny forbindelse til Fornebu. Diagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt fremkommelighet for buss, skriver Samferdselsdepartementet i budsjettet.

les også

Bilistene må vente: Blir ingen skattefradrag for bompenger nå

– Prosjektet forutsettes finansiert med statlige midler og bompenger fra et eget bompengeopplegg. Det er også lagt til grunn et mindre tilskudd fra Oslopakke 3, heter det videre.

Viken bremser

Senest sist uke, så sådde det nye politiske flertallet i nye Viken fylke (Akershus, Buskerud, Østfold) tvil om hele prosjektet – da det ble fremmet en nedskalert versjon i fylkesråd-flertallets erklæring.

Spesielt er MDG både i Viken og i Oslo sterke motstandere av den E18-planen som regjeringen nå viderefører i statsbudsjettet.

KJØRER PÅ: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) legger inn nye 400 millioner til oppstartskostnader på ny E18 Vestkorridoren mellom Oslo og Asker i statsbudsjett-forslaget. Foto: Mattis Sandblad, VG

Dette førte til at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) rykket ut og advarte mot at et nei til den kapasitetsutvidelse som en ny E18 med seks felt og egen bussvei innebærer, så satte Viken-flertallet hele den lokale delvis bompengefinansierte samferdsels-pakken Oslopakke 3 i fare.

les også

Ny Viken-plattform: Flertall for å krympe ny E18

– Det er ingen tvil om at det som Viken nå melder i sin politiske plattform, ikke bare setter E18-prosjektet i fare, men også veldig mange kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3. E18 er en sentral del av Oslopakke 3, som også er grunnlaget for byvekstavtalen vi har med Oslo og Akershus i dag, sa Dale til Aftenposten.

Full fremdrift

Senest under fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i juni, erklærte Dale:

– E18 Vestkorridoren er et stort og viktig samferdselsprosjekt både lokalt og nasjonalt som regjeringen vil ha på plass så fort som mulig. Vi foreslår derfor å bevilge 340 millioner kroner allerede i år (2019). Med dette sikrer vi full fremdrift, slik at det er klart for anleggsstart så snart Stortinget har behandlet saken, sa samferdselsminister Dale da.

Med denne bevilgningen la regjeringen til rette for at E18 kan åpne for trafikk i 2027, og ikke i 2028, som har vært hevdet tidligere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder