KLARE TIL INNSATS: På bildet viser en beredskapssykepleier ved Oslo universitetssykehus bekledning og utstyr helsepersonell som brukes ved behandling av smittede pasienter. Foto: Hallgeir Vågenes

Corona-situasjonen: Sykehusene utsetter planlagt behandling

Norske sykehus forbereder seg på å ta imot et stort antall coronasmittede pasienter. Det får konsekvenser for flere pasientgrupper.

Artikkelen er over 12 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser på alt som kan utsettes. Dette er noe vi løpende vurderer, sier kommunikasjonsdirektør Helga Tau Strand Vestbø i Helse Stavanger til VG.

Ifølge det siste planscenarioet til Folkehelseinstituttet (FHI) kan 22.000 nordmenn havne på sykehus med virussykdommen. På det meste kan det bli snakk om 1700 sykehusinnleggelse samtidig.

Sykehusene vil fremover prioritere livreddende og nødvendig behandling.

Ved Universitetssykehuset i Stavanger (SUS) utsettes blant annet planlagte operasjoner innen ortopedi, øre, nese, hals og øye for å frigjøre kapasitet.

– Det er viktig å understreke at vi kun utsetter det som kan utsettes. Det skjer etter en medisinskfaglig vurdering, sier Strand Vestbø.

Mandel-fjerning utsatt

Karl Anders Sletsjøe (26) skulle få fjernet mandlene på en klinikk i Oslo førstkommende fredag, men fikk like før helgen beskjed om at operasjonen var utsatt på ubestemt tid på grunn av corona-situasjonen.

– Jeg forventet det, og jeg synes egentlig at det er helt greit. De gjør nok så godt de kan, og jeg lever greit med dette, sier videregående-læreren på telefon fra hjemmekontoret sitt i Oslo.

«HELT GREIT»: Karl Anders Sletsjøe forventet at operasjonen skulle bli utsatt. Foto: Privat

Han fikk beskjed per e-post etter at klinikken hadde forsøkt å ringe ham. I den sto det at de måtte avlyse alle operasjoner denne uken fordi det var vanskelig å få nok personale på jobb.

«Beklager ulempen med dette. Vi tar kontakt med deg når vi har mulighet til å sette opp operasjoner igjen. Ved spørsmål kan du gjerne ta kontakt på telefon», sto det i e-posten fra klinikken.

– Måten beskjeden kom på var helt grei gitt konteksten med alt som skjedde rundt både torsdag og fredag, sier Sletsjøe.

Alt godartet utsettes

Også på Haukeland universitetssykehus i Bergen reduseres den planlagte aktiviteten. Fra mandag halveres operasjonskapasiteten, opplyser avdelingssjef Christian Beisland til VG.

– Alt som er godartet blir utsatt. Men vi vil ha full drift på øyeblikkelig hjelp og kreftoperasjoner, sier Beisland.

Coronasmittet mann (48) utskrevet: – Det har vært et mareritt

Han sier at situasjonen er utfordrende.

– Det er slik at vi legger en plan den ene dagen, som kanskje må revurderes neste dag. Men vi har også planer for å ta dette videre, dersom situasjonen skulle utvikle seg. Det håper vi ikke skjer.

Vurderer hver enkelt pasient

Fra mandag vil også St. Olavs hospital i Trondheim utsette flere planlagte operasjoner og polikliniske timer som kan vente.

– Dette gjør vi for å prioritere de sykeste og være i stand til å ta imot pasienter med covid-19-smitte, skriver administrerende direktør Grethe Aasved i en pressemelding søndag ettermiddag.

Fredag ettermiddag gikk St. Olavs hospital i gul beredskap, som innebærer etablering av kriseledelse og begrenset mobilisering av ressurser.

Corona-viruset: Her er det høyest og lavest kapasitet på sykehusene

St. Olavs hospital må sikre at sykehuset har tilstrekkelig kapasitet for å hjelpe de pasientene som det haster mest for.

– Planlagte operasjoner og polikliniske timer som ikke haster, kan derfor bli utsatt. Vi gjør en medisinskfaglig vurdering for hver enkelt pasient før avtalen blir flyttet. Øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som haster går som vanlig.

Prioritet: Det livreddende og nødvendige

Fredag bestemte ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) seg for å utsette det meste av planlagte operasjoner, behandlinger og konsultasjoner.

– Vi prøver å rydde plass ved å utsette det som kan utsettes. Livreddende og nødvendig behandling vil blir prioritert, sier kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen ved UNN.

Også mammografiscreeningen ved UNN, som foregår i Alta, utsettes. Sykehuset vil heller ikke lenger ta imot pasienter fra primærhelsetjenesten til blodprøvetagning.

Sykehusingeniørene slår alarm: Pasienter kan dø

Kommunikasjonsdirektør Børge Einrem ved Oslo universitetssykehus opplyser til VG at alle sykehusets klinikker er bedt om å ta ned planlagt aktivitet, etter en medisinsk faglig vurdering.

– Likeså er klinikkene bedt om å redusere all aktivitet som krever intensivkapasitet, også det etter en medisinsk faglig vurdering. Klinikkene er bedt om å prioritere livreddende og nødvendig behandling.

Konsekvenser for flere

Kreftforeningen skriver i en pressemelding at corona-smitten kan få konsekvenser for kreftbehandlingen i landet.

– Frem til nå opplever vi at kreftpasienter i liten grad rammes, men det er grunn til å tro at sykehusene må prioritere enda hardere og at det kan gå utover kreftpasienter og andre sårbare gruppers behandlingsløp, sier Ingrid Stenstadvold Ross, påtroppende generalsekretær i Kreftforeningen.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) driver behandlingsinstitusjoner flere steder i landet. Deres pasientgrupper blir også påvirket av den rådende situasjonen i helsevesenet.

– Vi har fått informasjon om at både Ahus og Oslo universitetssykehus må trappe ned noe av den planlagte hjertebehandlingen for å frigjøre kapasitet. De har bedt oss om å hjelpe dem ved å øke vår kapasitet, sier generalsekretær i LHL, Frode Jahren.

– Har dere mulighet til det?

– Vi gjør så godt vi kan, men vi må jo foreta prioriteringer. De som har den alvorligste tilstanden, en ustabil situasjon, vil bli prioritert. Andre må vente før de får det planlagte inngrepet, sier Jahren.

Han sier at annen type hjertebehandling stenges helt, deriblant hjerte- og lungerehabilitering, på bakgrunn av at personer som nå er i en risikogruppe ville blitt samlet til gruppetrening.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder