Stortinget behandler 22. juli-lovforslag

Mandag skal Stortinget behandle lovforslagene som kan gi høyere voldsoffererstatning til terrorofrene og åpner for fjernoverføring av rettsmøter.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Også bistandsadvokatenes rolle er en del av det forslaget Justisdepartementet har lagt fram for Stortinget. Det inneholder en formalisering av muligheten til å oppnevne en eller flere koordinerende bistandsadvokater slik det er gjort i terrorsaken.

Fjernmøte og videodekning

Mer omstridt er forslaget som likestiller det å følge retten via overføring til et annet lokale med det å være til stede i rettssalen. Flere av de etterlatte har reagert på at de ikke kan garanteres plass i sal 250 i Oslo tinghus, der rettssaken skal foregå.

I stedet kan de bli henvist til en annen sal eller en av de 17 andre tingrettene saken blir overført til. Det er særlig pårørende som ikke bor i Oslo-området som har reagert på det de oppfatter som en forskjellsbehandling.

Justiskomiteen har behandlet regjeringens forslag og ber Stortinget endre straffeprosessloven slik at retten kan bestemme at «fornærmede, etterlatte og deres representanters deltakelse skal skje ved fjernmøte» eller lyd- og bildeoverføring til andre lokaler enn der retten settes. Dette skal bare skje i store saker hvor det vil være praktisk vanskelig eller svært ressurskrevende å la alle aktører få plass i hovedsalen.

Departementet presiserer også at de det gjelder skal bli hørt før retten vedtar at de må følge saken et annet.

Utvider erstatningsordning

Et annet viktig moment, som har vært kjent en stund, er at det øvre taket på voldsoffererstatning heves fra 3,2 til 4,7 millioner kroner. Den nye grensen tilsvarer 60 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. I tillegg utvides ordningen til å gjelde også personer som blir skadd mens de forsøker å hjelpe voldsofre. Fra før dekker ordningen også dem som blir skadd mens de bistår politiet.

Selv om lovendringene er varige og generelle og ikke kommer i form av en særlov knyttet til terrorhandlingene sist sommer, er det nettopp hendelsene 22. juli i fjor som ligger til grunn for departementets forslag.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder