Breivik ble stanset av dommeren da han ville snakke

FØRT UT: Her føres Anders Behring Breivik (33) ut av rettssalen i en av pausene i dag.

Både Breivik og moren vil stanse barnevernsopplysninger

OSLO TINGHUS (VG Nett) Både Anders Behring Breivik og moren trekker tilbake opphevelsen av taushetsplikt for tidligere barnevernsansatte.

 • Dennis Ravndal
 • Eva-Therese Loo Grøttum
 • Jarle Grivi Brenna
 • Tim Peters
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over åtte år gammel

Breiviks oppvekst har blitt viet mye oppmerksomhet av de rettspsykiatriske sakkyndige.

I dag diskuterte retten vitneforklaringen til en psykiater som undersøkte familien da Breivik var fire år gammel. Både Breivik og moren har trukket tilbake samtykket til at psykiateren kan fritas for taushetsplikten.

VG DIREKTE: Følg rettssaken direkte og still spørsmål til våre journalister her

Skrev rapport

Psykiateren skrev en rapport som konkluderer med at fireåringen var i ferd med å utvikle seg skjevt psykisk, og anbefalte at han skulle flyttes permanent fra hjemmet.

Bakgrunnen for rapporten var at moren søkte hjelp til omsorgen for sine to barn, sønnen (4) og hans seks år eldre halvsøster. I den forbindelse ble familien utredet over en måned ved Statens Senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU).

Forsvarer Bæra sa i retten i dag at det ikke er tungtveiende nok hensyn til å frita psykiateren fra taushetsplikten. Breivik trakk for lenge siden sitt samtykke til at helseopplysningene fra barndommen skulle komme ut.

- Jeg vil understreke hovedregelen som er taushetsplikt unntak fra dette er en meget snever adgang det er ikke nødrettslige betraktninger i denne saken, sa Bæra.

Moren trakk samtykket

Også moren hans trakk i dag sitt samtykke til at informasjonen fra da hun ba Barnevernet om hjelp med Breivik skulle offentliggjøres:

- Samtykket som ble gitt, det ble gitt fordi informasjonen uansett skulle leses opp i retten, men hun samtykker ikke til at helsepersonellet vitner i retten, skriver morens advokat i et brev til retten.

I ettertid viser det seg at det ikke er tilfelle at det er konkludert med at dette skal leses opp i retten, og moren har derfor trukket sitt samtykke.

Et brev fra barnepsykiateren, der han var svært bekymret for gutten, var med i de to første rettspsykiatrisk sakkyndiges rapport.

- Er viktig

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen argumenterte derimot for at psykiateren skal få vitne, fordi hun mener psykiaterens vurdering av Breivik som liten uansett vil bli tema for redegjørelsen til Torgeir Husby og Synne Sørheim. Store deler av rapporten til psykiateren er referert i deres rettspsykiatriske erklæring.

- Den infoen vil komme frem og at det er sensitiv info er ikke noe argument i seg selv. Husby og Sørheim vil sannsynligvis - uten å foregripe deres forklaring - dokumentere det de har fra barnevernet, sa hun.

Også Anders Behring Breivik ønsket å kommentere spørsmålet, men fikk ikke lov av tingrettsdommer Wenche Arntzen.

- Dette er et prosessuelt spørsmål som advokaten tar hånd om, så vi lar det være med dette, sa hun.

Retten vil ta stilling til om psykiateren kan forklare seg i løpet av morgendagen. Etter planen skal han vitne fredag morgen.

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken

Flere artikler

 1. Derfor stanset Breiviks mor barnevernsopplysninger

 2. Barnepsykiater får ikke vitne i terrorsaken

 3. Kommisjonen godkjenner den andre Breivik-rapporten

 4. Psykiatriens kampuke i retten

 5. Psykiatri-nestor antyder at Torgeir Husby (61) har påvirket Synne Sørheim (46)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder