STYRER SEG SELV: Henriette Mathisen (17) mener hun har fått det mye bedre etter at hun startet på Briskeby videregående skole for hørselshemmede, hvor hun bor på internatet i Lier. Foto: Tore Kristiansen VG

Rektor: Svært leit at Henriette opplevde det slik

Rektor Solveig Lundeberg sier det er svært leit at hørselshemmede Henriette Mathisen (17) opplevde at hun ble utestengt og mobbet. Men mener skolen la til rette så godt den kunne.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Rektoren på Vollen ungdomsskole i Asker der Henriette opplevde utestengingen, er kjent med at den nå 17 år gamle tidligere eleven opplevde at hun ble tidvis utestengt og mobbet.

Les Henriettes historie: Opplevde at skolen hindret henne i å høre

Skolelederen er fritatt fra sin taushetsplikt av Henriette Mathisens foresatte.

– Det er trist at Henriette opplevde dette slik og at hun hadde det så vanskelig. Det er vanskelige spørsmål dette, det er store forandringer som skjer i ungdomsskoletiden, og det er heller ikke alt som skjer mellom elever som fanges opp av oss i skolen. Og det kan være særlig utfordrende for en elev med hørselshemming å forstå og tolke den hastige kommunikasjon med ord og kroppsspråk som foregår og føle seg utenfor i enkelte situasjoner. Skolen har selvsagt et ansvar for at ingen mobbes og at alle er med i et fellesskap på skolen – det tar vi svært alvorlig på og har hele tiden med oss i arbeidet for et godt skolemiljø, skriver Lundeberg i en epost til VG.

Les også: Én av fire hørselshemmede mobbes på skolen

REKTOR: Solveig Lundeberg, rektor ved ungdomstrinnet på Vollen skole i Asker. Foto: Espen Sjølingstad Hoen VG

Fungerte ikke godt nok

– Kunne du som skoleleder og lærerne ha håndtert Henriettes lærings-situasjon bedre, og hvordan?

– Henriette ble ønsket velkommen til vår skole, i klasse, med den tilrettelegging vi mente var god. Slik tilbakemeldingen fra Henriette er her, fungerte det ikke godt nok hele veien. Vi erfarer og lærer hele tiden.

– Hva gjorde skolen for å ta tak i utestenging og mobbing av Henriette på skolen?


– Elev og foresatte formidlet til skolen at Henriette opplevde at hun ble utestengt og mobbet. Tiltak ble satt inn for å få tak i hva som skjedde, med forsterket inspeksjon og samtaler med elever som har stor uro i seg. Lærerne gjorde også ulike tiltak med elevsammensetning i grupper, plassering i klasserom og samtale med Henriette for å følge opp. Problemet ble tatt opp flere ganger, slike spørsmål er vanskelig å avdekke og finne ut av. Tiltakene i enkeltvedtaket ble evaluert og det ble konkludert med at det ikke var behov for å sette inn noe nye tiltak, svarer Lundeberg.

Bakgrunn: Røe Isaksen plages av vennene - mangelfulle mobbetiltak

Utstyr «kan ha blitt valgt bort»

– Henriette beskriver at hun slet og brukte mye ressurser på å få medelever og lærer til å bruke mikrofoner og lydanlegg. Hva er skolens opplevelse av dette?


– Det er svært leit at Henriette opplevde det slik. Utstyret var rutinemessig i bruk, men det kan ha hendt i noen situasjoner at det ble valgt bort da det ikke fungerte slik det skulle. Og elever skal selvsagt ikke tulle med utstyr om det har skjedd ved et tilfelle. Det er ikke eleven, men læreren som har ansvar for at utstyr som er lagt til rette for en hørselshemmet elev brukes, svarer rektoren.

Les gjerne: Rektor og kommune dømt etter mobbing

Hun legger til at skolen fra tidligere er kjent med tilrettelegging for elever med hørselshemming, både med kompetanse og utstyr. Men at elever er ulike og trenger ulik tilrettelegging.

Teleslynge og lyddemping

– Noe kan ta tid, noe kan misforstås, noe kan gå feil. Og her har Henriette opplevd at det ikke fungerte hele veien. Vi opplevde generelt at det var et rolig og godt miljø i hennes klasse, ifølge rektor Solveig Lundeberg.

Henriette gikk i klasse med 23 elever på ungdomsskolen. Ifølge rektor var klasserommet var utstyrt med teleslynge, mikrofoner til alle, ulike lyddempende utstyr som skriveunderlag på pulter og tennisballer på stolben.

Lyd fra smarttavlen som brukes til presentasjoner og filmer, ble støttet med kopi av teksten som eleven kunne følge i flere av fagene. Lærernes presentasjoner på smarttavle, ble lagt ut på læringsplattformen It’s Learning, ifølge den erfarne skolelederen.

– Henriette fikk tilbud om å sitte på eget rom sammen med få elever når det var gruppearbeid, heldagsprøver og tentamen, med lærerstøtte for å sikre forståelse av ord og begreper. Det ble også lagt opp til muntlige prøver med egen lærer for å gi tydelig informasjon og eventuelt behov for forklaringer på begreper, beskriver Lundeberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder