FORHANDLER ABORTREGLER: Erna Solberg på Granavolden Gjæstgiveri onsdag. Bak disse dørene har hun lovet KrF en diskusjon om endringer i abortloven. Foto: Helge Mikalsen

Ap krever abort-utredning utlevert – regjeringen nekter

Arbeiderpartiet vil tvinge helseminister Bent Høie (H) til å utlevere embetsverkets interne abort-utredning, og tar saken til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Høie sier nå blankt nei, i et brev til Stortinget, til kravet om å utlevere utredningen som hans embetsverk har gjort om eventuelle endringer i abortloven.

Endringer i abortloven er det heteste temaet i forhandlingene med KrF om utvidelse av Solberg-regjeringen, som startet på Granavollen i Oppland 2. januar.

Godtar ikke avslaget

Ingvild Kjerkol, Aps fremste helsepolitiker på Stortinget, sier til VG at hun ikke godtar avslaget. Ap vil forfølge saken videre:

– Det er Stortinget som vedtar lover. Derfor må Stortinget få innsyn i de faglige vurderingene, før saken eventuelt blir låst i et lukket rom på Granavollen, sier Kjerkol til VG.

les også

Høie brukte embetsverket til abort-forberedelser før KrF-møtet

Inngripende lov

Hun viser til at både Høie og statsminister Erna Solberg (H) har bekreftet at de er åpne for å diskutere lovteksten i abortloven.

– Helseministeren har bekreftet at han har satt i gang et arbeid om abortloven i departementet. Dette er en av de lovene som griper lengst inn i enkeltmenneskers liv. Jeg mener det er selvsagt at Stortinget skal ha tilgang til det utredningsarbeidet som er gjort i departementet, sier Ingvild Kjerkol.

les også

Ropstad før forhandlingene: Varsler abortkamp

– Kan Stortinget kreve dokumentene utlevert?

– Vi sjekker nå hvilke virkemidler vi har for å innsyn i noe vi mener er en selvsagt rett for Stortinget. Vi kommer til å koordinere oss med våre folk i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å finne riktig hjemmel for å kreve innsyn. Det har vi gjort tidligere, senest i forbindelse med luftambulanse-saken, sier Kjerkol.

KREVER INNSYN: Ingvild Kjerkol (Ap) avviser regjeringens begrunnelse for å nekte innsyn i abort-utredningen. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Krevde dokumentene ut

20. desember sendte Kjerkol en skriftlig anmodning til helseministeren om å få oversendt alle vurderinger som han har fått fra sitt eget embetsverk om mulige endringer i abortloven.

Torsdag kveld kom svaret fra Bent Høie til Stortinget:

«Jeg finner ikke grunn til å oversende de aktuelle vurderingene fra embetsverket, slik representanten ber om», svarte Høie.

«Dersom det gis innsyn i interne dokumenter, vil det være en fare for at en sak ikke blir drøftet i sin fulle bredde. Det vil kunne føre til at f.eks. bare de synspunkter som støtter opp om en konklusjon blir fremhevet, noe som vil kunne være svært uheldig. Departementet mener derfor at det både av hensyn til denne saken, og av hensyn til saksbehandlingen av fremtidige saker, er nødvendig å være tilbakeholdne med å gi innsyn i interne notater», legger han til.

les også

Derfor vil Erna Solberg endre omstridt abort-paragraf

Ingen ferdige løsninger

Samtidig lover Høie at eventuelle forslag om lovendringer som kommer ut av regjeringsforhandlingene, vil bli sendt på høring, og at Stortinget deretter vil få god anledning til å diskutere saken.

«Høyre har ingen ferdige løsninger, men vi har åpnet opp for å forhandle om dette temaet under noen klare premissene. Forhandlingene vil foregå mellom fire partier. Spørsmål knyttet til en eventuelt ny regjeringsplattform kan regjeringen svare på når denne er ferdig, og den er grunnlaget for regjeringens politikk, skriver Bent Høie i svaret.

Kan binde opp Stortinget

– Jeg forstår ikke hva helseministeren er redd for, svarer Kjerkol.

– Regjeringsplattformen skal ikke vedtas av Stortinget, men av fire partigrupper som sammen har flertall. Ut fra debatten risikerer man at partiene kan binde opp flertall for lovendringer som det strengt tatt ikke er flertall for i Stortinget, om representantene stilles fritt. Derfor er det avgjørende at de faglige premissene for debatten er kjent for alle, sier Ap-representanten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder