TØFF JOBB: Kontrollsentralen i Røyken. Foto: KNUT ERIK KNUDSEN
TØFF JOBB: Kontrollsentralen i Røyken. Foto: KNUT ERIK KNUDSEN

Avinor-sjefer sier opp

  • Martin Nilsen
Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Sjefflygeleder Tor Øyvind Skogseth og assisterende sjefflygeleder Bjørn Eriksen ved Avinors kontrollsentral i Røyken har sagt opp sine jobber.

Begge de lokale Avinor-sjefene i Røyken får topp skussmål fra de ansatte, og relasjonene mellom ansatte og de lokale sjefene har vært en sterk kontrast til det mistillitsforholdet de ansatte har til Avinors sentrale ledelse.

Det ansees som sannsynlig at oppsigelsene har sammenheng med den generelle turbulensen som har vært mellom ansatte og topp-ledelse i Avinor i over et år nå.

- Vi ser med bekymring på at at meget gode lederes synes å slites ut i den pågående prosessen med Avinors ledelse, sier Paul Johannessen, tillitsvalgt for flygelederne ved Oslo innflygingskontroll.

- Det er vårt inntrykk av Flysikringsdivisjonen i Avinor er i en kontinuerlig kamp med Flyhavarikommisjonen og Luftfartstilsynet, en kamp vi som jobber operativt over hodet ikke vil støtte, sier Johannessen.

De ansatte foreslo ved årsskiftet å samle de tre enhetene Oslo kontroll, innflygingskontrollen og tårnet ved Gardermoen under en ledelse.

- Denne modellen ser det nå ut som man vil vurdere, og vi tror det er en funksjonell løsning på problemene å rapportere til en felles direktør for hele Østlandet. det blir i så fall Norges største flykontroll-enhet med ca 150 flygeledere og 30 flygelederassistenter, sier Johannessen.

- De to velger å gå over i operative stillinger, men fortsetter som flygeledere. Dette er en personalsak som vi ikke kommenterer, men vi ser over hodet ingen dramatikk i deres beslutning, sier kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor.

Denne artikkelen handler om