UAKSEPTABELT: Barneminister, Linda Hofstad Helleland (H), reagerer sterkt på funnene i VGs kartlegging. Foto: Hallgeir Vågenes

Tilsyn av fosterbarn: Disse kommunene sviktet mest

I flere titalls kommuner har hele 7 av 10 fosterbarn ikke fått det minimum antall tilsynsbesøk loven pålegger. – Beklager sterkt, svarer rådmann.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I 44 norske kommuner har i snitt 3 av 4 barn ikke fått det antall tilsyn de hadde krav på i 2016, det viser en omfattende kartlegging VG har gjort.

Her kan du lese hva kommunene svarer om svikten.

– Jeg godtar rett og slett ikke at så mange kommuner ikke følger opp sitt lovpålagte ansvar for å føre tilsyn med barn i fosterhjem, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

I februar kunne VG avsløre at totalt 2100 fosterbarn i Norge ikke hadde fått det minimum antall tilsyn loven krever.

Du kan se tall for din kommune ved å klikke på oversikten nedenfor.

les også

Rapport om kjøp av private fosterhjem: Medfører forsvarlighetsrisiko

les også

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

– Beklager sterkt

– Det er svært sårbare barn det her er snakk om, og det å se til at de får forsvarlig omsorg er en helt sentral oppgave for kommunene. Det er svært alvorlig at så mange kommuner svikter, sier barneministeren.

Fosterbarnas daglige omsorg er overlatt til andre enn foreldrene. Den eneste rettssikkerhetsgaranti er at kommunen og barnevernet med jevne mellomrom kommer på besøk og sjekker at barnet har det bra.

Det er derfor lovfestet at en uavhengig tilsynsfører skal besøke barnet i fosterhjemmet minimum fire ganger i året. Tilsynet skal sikre fosterbarns rettssikkerhet og kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet.

I dette arbeidet sviktet åtte kommuner samtlige av sine 57 fosterbarn.

les også

Barneombudet om fosterbarna: Bøter til kommuner som ikke fører tilsyn

En av disse er Steigen kommune i Nordland, som hadde tilsynsansvar for ti barn i 2016.

–Steigen kommune er klar over ansvaret vi har, og beklager sterkt at vi ikke har klart å oppfylle og dokumentere tilstrekkelig antall besøk hos alle barna, sier Tordis Sofie Langseth, rådmann i Steigen kommune.

Kommunen med knappe 2500 innbyggere har slitt med å rekruttere tilsynsførere, gi opplæring og få inn rapportene som er utgangspunktet for statistikken. Men melder at 2017 var bedre enn året før.

–Vi har i tidligere år hatt store avvik, og har klart å styrke tjenesten slik at vi nå har redusert de ulike avvikene vesentlig. Men vi er dessverre fortsatt ikke i mål, sier Langseth.

les også

Må svare om tilsyns-svikt

– Ikke valgfritt

Det er ikke bare småkommuner som sliter mest, også kommuner som Bodø, Hammerfest, Molde og Hå, begår store mengder lovbrudd i tilsyn av fosterbarna.

I Molde gjelder dette to av tre fosterbarn.

–Dette er et område vi ikke har evnet å følge opp godt nok, sier Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef i Molde.

Flere kommuner VG har vært i kontakt med forteller om det samme, problemer med nok tilsynsførere.

–Barnevernstjenesten har hatt utfordringer med å rekruttere tilsynsførere, finne riktig match for det enkelte barn samt følge opp at den enkelte tilsynsfører gjennomfører de tilsyn som er pålagt, sier kommunalsjefen.

Også hun melder om forbedringer i 2017. Men fortsatt er det over halvparten som ikke får nok tilsyn.

– Det er absolutt ikke valgfritt å følge opp det lovpålagte tilsynsansvaret. Jeg forventer at rådmenn og ordførere i disse kommunene viser handlekraft, og jeg gjentar budskapet til fylkesmennene om å følge opp kommuner som svikter dette ansvaret, avslutter barneminister Helleland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder